Západní Prusko

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Červeně

Západní Prusko (německy: Westpreußen; polsky: Prusy Zachodnie) byla mezi lety 17731824 a 18781922 jedna z oficiálních provincií Pruska. Hlavní město bylo Gdansk (německy německy: Danzig). Největší řekou v oblasti je Visla. Dříve se pro většinu území západního Pruska používal název Královské Prusko nebo Prusy královské.

Historie

Roku 1309 se území Řádu německých rytířů rozšířilo o Gdaňské Pomoří neboli oblast pozdějšího západního Pruska.

Roku 1410 dosáhlo Polsko významného vítězství nad pruskými řádovými vojsky v bitvě u Grunwaldu. Další porážka čekala slábnoucí řád v třináctileté válce s pruskými městy a Polskem (1454-1466). Poté byl uzavřen tzv. druhý toruňský mír, podle jehož ustanovení Polsku připadly tzv. Prusy královské (v podstatě pozdější Západní Prusko), s Marienburgem (Malborkem), který byl dosud sídelním městem velmistra řádu, Gdaňskem, Toruní a Elblagem.

Po smrti Augusta III. začalo docházet v Polsku k boji o moc, který vnitřně oslaboval Polsko a nahrával mocenským zájmům jeho sousedů. Novým polským králem se stal nakonec za asistence ruských expedičních vojsk Stanisław August Poniatowski. Polská společnost ho však přijala velmi chladně a nový král se musel potýkat se stejným problémem, jako jeho předchůdci - silným postavením polské šlechty. V tomtéž roce obsadil pod záminkou vytvoření zdravotního kordónu proti epidemii pruský král Fridrich II. Veliký část polského území na severu - tzv. „královské Prusy.“ Po obsazení Prus královských se Fridrich II. Veliký přestal titulovat král v Prusku a začal používat titulu pruský král.

V období od 3. prosince 1829 do 1. dubna 1878 byly provincie Západní a Východní Prusko sloučeny jako Provincie Prusko s hlavním městem Královcem.

Roku 1919, po první světové válce, připadla většina západního Pruska Polsku, Gdaňsk s okolím se stal samostatným státem (Svobodné město Gdaňsk) pod patronací Společnosti národů, zbytek území byl rozdělen mezi provincii Východní Prusko a nově vytvořenou provincii Hraniční marka Poznaňsko-Západní Prusko. Polská část, dále označovaná jako tzv. polský koridor byla v rámci Polska spojena s malým územím, původně patřícím k provincii Východní Prusko do nově vytvořeného Pomořského vojvodství. 1. října 1938 byla provincie Hraniční marka Poznaňsko-Západní Prusko zrušena a její západopruská část byla připojena k provincii Pomořansko. Po napadení Polska nacistickým Německem 1. září 1939, byly celá polská část Západního Pruska a Gdaňsk Německem obsazeny, a s částí Západního Pruska, která se po první světové válce stala součástí Východního Pruska, začleněny 26. října 1939 do nově vytvořené říšské župy Gdaňsk-Západní Prusko. Po skončení války pak celé území i s Gdaňskem získalo Polsko.

Literatura

  • ŘEZNÍK, Miloš. Královské Prusko na počátku novověku. Historický obzor, 2000, 11 (5/6), s. 98-106. ISSN 1210-6097.