Zákon o zvláštních řízeních soudních

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zákon o zvláštních řízeních soudních
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 292/2013 Sb.
Obvyklá zkratka z. ř. s. / z. z. ř., ZZŘ
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 12. září 2013
Platnost 27. září 2013
Účinnost 1. leden 2014
Související předpisy
občanský soudní řád
Oblast úpravy
občanské právo procesní

Zákon o zvláštních řízeních soudních je zákon přijatý Parlamentem České republiky dne 12. září 2013. Zákon byl vyhlášen dne 27. září 2013 ve Sbírce zákonů pod č. 292/2013 Sb. a nabyl účinnosti v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva k 1. lednu 2014. Upravuje především nesporná řízení, která byla vyčleněna z občanského soudního řádu, a dále některá sporná řízení, která ale mají zvláštní povahu (např. řízení o rozvod manželství).

Na českém území platil v letech 1855–1950 obdobný zákon č. 208/1854 ř. z., o soudním řízení v nesporných věcech právních, doplněný roku 1931 zákonem č. 100/1931 Sb. z. a n., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného.

Systematika[editovat | editovat zdroj]

Zákon se skládá ze třech částí o celkem 518 paragrafech:

 1. Obecná část (§ 1-30)
 2. Zvláštní část
  • Hlava I. Řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob
   • Díl 1. Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti (§ 31-49)
   • Díl 2. Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti (§ 50-64)
   • Díl 3. Řízení o přivolení k zásahu do integrity (§ 65)
   • Díl 4. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu (§ 66-84)
  • Hlava II. Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve věcech svěřenského fondu
   • Díl 1. Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob (§ 85-93)
   • Díl 2. Řízení ve věcech svěřenského fondu (§ 94-97)
  • Hlava III. Řízení o pozůstalosti
   • Díl 1. Společná ustanovení (§ 98-136)
   • Díl 2. Projednání dědictví (§ 137-193)
   • Díl 3. Nabytí dědictví následným dědicem (§ 194)
   • Díl 4. Likvidace pozůstalosti (§ 195-280)
   • Díl 5. Úschovy v řízení o pozůstalosti (§ 281-288)
  • Hlava IV. Jiná řízení
   • Díl 1. Řízení o úschovách (§ 289-302)
   • Díl 2. Řízení o umoření listin (§ 303-315)
   • Díl 3. Řízení ve věcech kapitálového trhu (§ 316-322)
   • Díl 4. Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže (§ 323-331)
   • Díl 5. Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin (§ 332-341)
   • Díl 6. Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva (§ 342-348)
   • Díl 7. Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti (§ 349-353)
   • Díl 8. Řízení o soudním prodeji zástavy (§ 354-358)
   • Díl 9. Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry (§ 359-366)
  • Hlava V. Řízení ve věcech rodinněprávních (§ 367-513)
   • Díl 1. Průběh řízení (§ 367-491)
   • Díl 2. Výkon rozhodnutí (§ 492-513)
 3. Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 514-518)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • MACKOVÁ, Alena; MUZIKÁŘ, Ladislav, a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. 858 s. ISBN 978-80-7502-122-9. 
 • SVOBODA, Karel, a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 1032 s. ISBN 978-80-7400-297-7. 
 • LAVICKÝ, Petr, a kol. Civilní proces. Řízení nesporné: zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (řízení ve věcech veřejného rejstříku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 979 s. ISBN 978-80-7478-869-7. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]