Wikipedie:WikiProjekt Wiki Loves Monuments/Úkoly

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hlavní strana 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Co fotografovat Pravidla a návody Diskuse Úkoly + Nevyužité obrázky Odkazy k doplnění Nové obrázky


Úkoly související se soutěží Wiki miluje památky a s údržbou seznamů kulturních památek České republiky na české Wikipedii.

Seznamy památek[editovat | editovat zdroj]

 • průběžně doplňovat nově vyhlášené památky (viz Přírůstky)
 • průběžně označovat zaniklé památky (viz Úbytky)
 • sledovat opravy a změny již existujících záznamů v MonumNetu (jak na to?)
 • doplnit a zkontrolovat dle možnosti souřadnice
  • export souřadnic do externích map (Open Street Map, WikiMapia, Google Maps, atd.); mapa památek s vyplněnými souřadnicemi je na toolserveru, jsou na ní vidět i některé objekty s chybnými souřadnicemi
  • doplnit mapy k jednotlivým seznamům podle okresů či obcí?
 • ověřit všechny adresy (např. pomocí RÚIAN)
  • při vytváření seznamu byly chybně zpracovány památky, které zahrnují více budov (čísel popisných) současně. Většinou bylo do seznamu importováno jen jedno číslo popisné a mnohdy bylo chybně spárované s číslem orientačním. Je třeba vyfiltrovat všechny památky, které mají v MonumNetu více čísel popisných.
  • je-li památka adresována k více ulicím nebo/a má více čísel orientačních, čísla orientační byla mnohde chybně spárovaná s názvem ulice (náměstí).
  • U mnoha památek jsou v MonumNetu uvedeny neaktuální či nepřesné názvy ulic či náměstí, popřípadě MonumNet nereflektuje nově pojmenované ulice a náměstí a přiřazení budov k nim či přidělení orientačních čísel.
 • Doplňování fotografií do seznamů památek a do článků o památkách na Wikipedii. Viz Nevyužité obrázky
 • Doplňování odkazů na kategorie Commons do seznamů památek a do článků o památkách na Wikipedii. Viz Missing commons category links

Systémové a softwarové chyby:

 • odkazy na názvy sídel, památek apod. vkládané prostřednictvím šablon nejdou editovat běžnými boty a skripty v případě přemístění cílové stránky, hromadné změny či opravy rozlišovače atd.
 • ačkoliv složená rejstříková čísla památek se na webu NPÚ používají jak ve verzi bez mezer, tak ve verzi s mezerami, navazující nástroje neumí identifikátor obsahující mezery rozpoznat. Podobný problém, zdá se, způsobují i některé další znaky, např. tabulátor. Bylo by též vhodné, aby systém reagoval i na samostatnou část dvojdílného rejstříkového čísla (tedy na samotné krajské označení nebo na samostné ústřední číslování).

Transformace seznamů:

 • Okresní seznamy rozdělit na oddíly po obcích, viz například Seznam kulturních památek v okrese České Budějovice (asi už hotovo?)
 • Vyčlenit obce a části obcí s více památkami (cca >10) do zvláštních seznamů. Pozornost věnovat zejména nejdelším seznamům, k vytipování viz Stav seznamů.
 • Seznamy pro jednotlivé obce rozčlenit na oddíly podle místních částí, popřípadě rozdělit na oddíly např. podle ulic nebo základních sídelních jednotek, památky v rámci jednotlivých oddílů seznamu nějak smysluplně seřadit
 • doplnit zaniklé památky a doplnit status ochrany
 • přetáhnout z MonumNetu do seznamů údaje "památkou od", případně "památkou do" a kód důvodu zániku ochrany (zánik ochrany, zánik objektu)
 • zapracovat do seznamů zrušené památky, viz Úbytky/1958–2011
 • rozšířit počet atributů šablony {{Památky v Česku}} a doplnit ze záznamů MonumNetu další položky (část obce, katastrální území, obec, obec s rozšířenou působností), poté památky podle nich logicky seskupovat pomocí botů (s pomocí WikiDat je možné obce seskupovat i podle pověřených obcí, což je další krůček k tomu, aby obce, které si jsou blízké v reálu, si byly blízké i v seznamu).
 • vymyslet know how, jak zacházet s památkami tvořenými souborem objektů (leckdy i v různých obcích nebo i okresech).
 • dořešit vztah mezi KP a národní KP (v některých případech se tyto statusy ochrany prolínají komplikovanějším způsobem, např. jedna forma ochrany se vztahuje jen na část objektu), doplnit příznak NKP (zvýraznění, evidenční číslo v seznamu NKP) do regionálních seznamů KP
 • Co nějaká forma zahrnutí městských a vesnických památkových rezervací a památkových zón? Případně rozpis jednotlivých registrovaných objektů v nich dle MonumNetu? To by pak mohlo být i inspirací pro zpracování některých rozsáhlejších kulturních památek zahrnujících desítky budov, typu Pražského hradu či Vyšehradu, či několik samostatných objektů.
 • vyřešit kompatibilitu seznamů s Vizuálním editorem (snad prozatím vyřízeno?)

Provést systematickou kontrolu seznamů:

 • test, zda Commons kategorie památky je podkategorií Commons kategorie stránky
 • test, Commons kategorie památky je hlavní kategorií článku o památce
 • test, zda položka "obec" neodkazuje na rozcestník
 • test, zda položka "obec" odkazuje na sídlo, které spadá do oblasti (okresu, města) vymezujícího daný seznam
 • pravidelně kontrolovat, zda některá památka ze seznamů omylem nezmizela (tj. zda každé ID památky je uvedeno alespoň jednou alespoň v jednom seznamu)

Fotografie a Commons[editovat | editovat zdroj]

 • Pořizování fotografií památek (soutěžní fotografie musí být nahrány (zveřejněny) v září, jinak lze fotografie pořizovat i nahrávat kdykoliv)
 • Upřesňování popisů fotek v projektu Commons
  • upřesnění popisu zejména jde-li o detailní záběr části památky anebo jednoho z objektů, tvoří-li památku soubor objektů či rozsáhlý objekt
  • nahrazení instantních přibližných souřadnic objektu přesnými souřadnicemi fotografa a směru
  • oprava chybných či doplňování chybějících kódů památky, odstranění kódů nepříslušejících k vyfotografovanému objektu atd.
 • Upřesňování kategorizace fotek v projektu Commons (spousta z těch 17 tisíců českých fotek z ročníku 2012 dodnes není řádně zakategorizovaná)
  • vytvářet kategorie pro jednotlivé památky, označit je šablonou s ID památky a seskupovat do nich fotky téže památky
  • kategorizovat fotky a kategorie památek podle obce (sídla, lokality)
  • kategorizovat fotky a kategorie památek podle typu objektu (např. kostely v okrese XXX, vodní mlýny v České republice ap.), případně podle tvůrce (architekta), stavebního slohu, roku postavení apod.

Automatizace zpracování:

 • zprovoznit automatickou kategorizaci podle obce (sídla, lokality)
 • ověřovat konzistenci kategorizace (kontrolovat, zda fotografie a Commons kategorie obsažené v seznamech památek na české Wikipedii jsou zařazeny do příslušné oblastní kategorie památek (hlavní kategorie příslušného seznamu).
 • ověřovat zda fotografie a Commons kategorie obsažené v seznamech památek na české Wikipedii jsou v Commons označeny příslušným ID dané památky, doplňovat šablonu s ID do popisu fotek a záhlaví kategorií.

Před každým novým ročníkem[editovat | editovat zdroj]

 • Získání podpory ze strany významných institucí (jak státních, tak regionálních);
 • Přidání se ke spolupráci s nevládními organizacemi (např. studentskými);
 • Získání přízně médií, jak celonárodních, tak místních, dále tisku, rozhlasu a televize
 • Propracování, schválení a vyhlášení pravidel soutěže
 • Vybrání poroty, která bude hodnotit vítěze
 • Stanovení soutěžních kategorií a cen
 • Zahájení vlastní propagační kampaně

Wikipedisté ochotní pomoci[editovat | editovat zdroj]

2014[editovat | editovat zdroj]

Wikipedista Kontakt Jak mohu pomoci? Status
Limojoe technické věci nad seznamy, získání sponzora aktivní
Aktron jan.louzek(at)wikimedia.cz resp. wikilovemonuments(at)wikimedia.cz Organizátor aktivní
Gampe Získávání sponzorů a partnerů, domlouvání poroty. nárazově aktivní

Nástroje[editovat | editovat zdroj]

Seznam nástrojů na commons

Související stránky[editovat | editovat zdroj]