Wikipedie:WikiProjekt Matematika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Někteří wikipedisté vytvořili projekt na nejlepší organizaci informací v článcích souvisejících s Matematikou. Tato stránka a její podstránky obsahují jejich doporučení v naději, že projekt získá pozornost ostatních wikipedistů. Pokud byste rádi pomohli, navštivte diskusní stránku a prohlédněte si příspěvky.

Tento WikiProjekt se snaží především o sjednocení matematických článků na české wikipedii. Druhotným cílem je určit pořadí v jakém napsat články o jednoduchých matematických pojmech.

Účastníci[editovat | editovat zdroj]

 1. Hok
 2. Irigi
 3. Pavel Kotrč
 4. Lukax
 5. Tchoř
 6. Pavel Jelínek
 7. Zagothal
 8. Fafrin
 9. Ján Kepler (diskuse) 2. 5. 2019, 05:52 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 1. Dohodnout jak psát matematické texty
 2. Napsat články o základních matematických pojmech
 3. Dát nováčkům a nejen jim návod jak psát různé matematické texty.

Odložené texty[editovat | editovat zdroj]

Značení užívané na české Wiki[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také na stránkách WP:Typografické rady#Matematické výrazy a Nápověda:Matematické vzorce.

Wikipedie se snaží držet normy ISO/IEC 80000.

Lineární algebra[editovat | editovat zdroj]

Matice[editovat | editovat zdroj]

Malé matice napíšeme pomocí <math>A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}</math>

Výstup:

Větší matici zapíšeme takto <math>\mathbf{A}=(a_{i,j})</math> pro <math>i \in 1..n</math>, <math>j \in 1..m</math>

Výstup: pro ,

Matice značíme (A - v matematickém textu zaznačíme jako \mathbf{A}) obdobně jako vektory, protože uvážíme-li, že matice 1 krát m, nebo n krát 1 je vektor, který se značí tučně, bylo by podivné, kdyby se matice najednou značily jinak, když jde de-facto o stejný objekt (tenzor druhého řádu) a používá stejné násobení (maticové násobení = skalární součin). První index určuje řádek a druhý sloupec, např.:

Dále viz proběhlé diskuse.

Diferenciální a integrální počet[editovat | editovat zdroj]

Diferenciál[editovat | editovat zdroj]

Diferenciály pišme rovné, jako <math>\mathrm{d}x</math>, tedy jako

a ne jako

Označení funkcí[editovat | editovat zdroj]

Goniometrické funkce[editovat | editovat zdroj]

Používejme českou notaci goniometrických funkcí:

Ty po řadě zapíšeme takto:

 • <math>\sin \alpha\,</math>
 • <math>\cos \alpha\,</math>
 • <math>\textrm{tg}\, \alpha</math>
 • <math>\textrm{cotg}\, \alpha</math>
 • <math>\sec \alpha\,</math>
 • <math>\textrm{cosec}\, \alpha</math>

Znak \ představuje malou mezeru, kterou je často nutné (při použití \textrm nebo \mathrm) vložit mezi funkci a její argument, aby nebyly znaky na sebe „nalepené“.

Funkce sign[editovat | editovat zdroj]

Zde používáme zápisu

nikoliv české varianty používané ve starší literatuře (sign x).

Vektorový počet[editovat | editovat zdroj]

Vektory pišme pomocí jako tučný font, nikoli pomocí šipek jako <math>\vec F</math>. Pokud se jedná o značky fyzikálních veličin, je přednost dána v souladu s normou ČSN ISO 80000-2 (011300) kurzívnímu tučnému fontu (pomocí <math>\boldsymbol F</math>: ; stejně funguje i pro značky z minuskulní alfabety, <math>\boldsymbol \omega</math>: ; u majuskulní alfabety nutno k docílení kurzívy použít variantní font s předřazeným „var“ – <math>\boldsymbol \varPi</math>: ) před nekurzívním (pomocí <math>\mathbf F</math>: ). Násobení skalárem nevyznačujme tečkou – plete se se skalárním součinem. Tedy např.

a ne jako

ani jako

Tento dodatek se týká spíše článků fyzikálně orientovaných - ve speciálních oblastech matematiky se používá jiné značení vektorů.