Wikipedie:Text licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Tato stránka je zamčena
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Zkratka:
 • WP:CC-BY-SA

Text Wikipedie je k dispozici za podmínek licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported (CC-BY-SA-3.0); další informace najdete na stránce Wikipedie:Autorské právo.

Níže je nejprve stručné nezávazné shrnutí obsahu této licence, dále je pak uveden plný text závazného původního anglického znění, které je k dispozici také na adrese http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode.

Dílo smíte:

 • Šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti
 • Upravovat – pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech
 • využívat dílo komerčně

Za těchto podmínek

 • Uveďte autora – Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
 • Zachovejte licenci – Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve svém díle, máte povinnost výsledek své práce šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

Dále berete na vědomí:

 • Jiné podmínky – Výše uvedené podmínky se na vás nevztahují, pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.
 • Volná díla – Je-li dílo nebo jeho část volným dílem dle příslušného právního řádu, má status volného díla před licencí přednost.
 • Jiná práva – Touto licencí nejsou dotčena následující práva:
  • Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
  • Autorova osobnostní práva;
  • Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.
 • Poznámka – Pokud budete toto dílo šířit, máte povinnost ostatní seznámit s podmínkami této licence. Nejjednodušším způsobem je uvedení odkazu na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Plný text licence