Wikipedie:Průvodce vkládáním obrázků/Volné dílo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
  Průvodce vkládáním obrázků  
  Jde o volné dílo?  
          Hlavní nabídka

symboly obvykle označující volné dílo
symboly obvykle označující volné dílo

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela. Kromě takových volných děl existují i další druhy děl, která jsou vyjmuta z autorskoprávní ochrany již od jejich vzniku.


Doba ochrany autorských práv
Majetková práva trvají:

  1. Obecně po dobu života autora a 70 let po jeho smrti.
  2. U díla spoluautorů se doba trvání počítá od smrti posledního žijícího autora.
  3. U děl anonymních a pseudonymních, případně u díla kolektivního, kde nejsou autoři označeni, trvají práva 70 let od oprávněného zveřejnění. Pokud je však pravé jméno autora známo (resp. u díla kolektivního jsou autoři označeni), postupuje se podle návodu zde.
  4. Doba trvání majetkových práv k audiovizuálnímu dílu se počítají od smrti poslední žijící osoby z následujících: režisér, scenárista, autor dialogů, skladatel původní hudby.
  5. U díla zveřejňovaného ve svazcích či dílech se okamžik zveřejnění uvažuje pro každý díl nezávisle.
  6. Pokud někdo zveřejní dosud nezveřejněné dílo, ke kterému doba ochrany vypršela, získává majetková práva ve stejném rozsahu, v jakém by je získal autor, avšak v trvání 25 let od zveřejnění.

Doba se vždy počítá od prvního dne roku následujícího po roce, ve kterém došlo k rozhodné události.

Výjimky z ochrany
Z autorskoprávní ochrany jsou ve veřejném zájmu už od vzniku vyjmuty některé druhy autorských děl. Taková díla vůbec nejsou autorským právem chráněna. Mezi takové výjimky patří:


Pokračujte dále:
Ano, jde o volné dílo

Ne, nejde o volné dílo