Wikipedie:Citace a citáty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Termín citace není v češtině zcela jednoznačný. Nejčastěji se užívá ve smyslu uvedení použitého zdroje. ČSN ISO 690 citaci definuje jako "data, popisující informační zdroj nebo jeho část dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci a umožnění jeho vyhledávání".[1] V tomto smyslu se obecně používají též termíny bibliografická citace nebo reference. Wikipedie používá termín reference. Stejně jako Wikipedie cituje zdroje informací v článku, jiné práce zase mohou citovat Wikipedii.

Pod pojmem citace ovšem můžeme také chápat citaci doslovnou, tedy citát. V tomto smyslu používá Wikipedie termín citát.

Reference a jiné odkazy[editovat | editovat zdroj]

Ve Wikipedii se rozlišují odkazy na zdroje přímo v textu článku, pro nějž se používá termín reference, a seznam odkazů v (pod)sekci Literatura, který má také podobu bibliografických citací, ale uvádí literaturu k tématu článku se vztahující. Reference, Literatura a Externí odkazy jsou závěrečné sekce či podsekce článku (většinou se shrnují pod nadpis Odkazy). Pro vkládání referencí ve Vizuálním editoru (v režimu Editovat) slouží tlačítko s názvem Citace, v editoru wikikódu (v režimu Editovat zdroj) se používá Panel referencí. Pod nadpis Reference je pak nutno ještě vložit značku pro automatický výpis referencí (ve Vizuálním editoru volbou Vložit - Seznam referencí, ve wikikódu zápisem <references />).

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Reference.

Vzhled citace[editovat | editovat zdroj]

Zdroj by měl být popsán ustáleným způsobem, pokud možno jednotně pro všechny reference i odkazy v článku.

Pro tištěné zdroje se doporučuje uvádět potřebné údaje ve tvaru, jak to popisují články Citace, resp. Bibliografická citace. U knihy je nutno uvést minimálně autora, název, místo vydání, nakladatele, rok vydání, ISBN (je-li) a stranu, na které je možné konkrétní informaci nalézt. V citaci článku má být autor a název článku, název časopisu (novin, sborníku), rok, ročník, číslo, strany a ISSN. Citace internetových zdrojů musejí obsahovat i přímý odkaz (URL) a datum přístupu.

Pro vytváření referencí i bibliografických odkazů se používají citační šablony.

Přehled nejdůležitějších šablon:

Citáty v textu článku[editovat | editovat zdroj]

Ve Wikipedii je možno používat kratší doslovné citace pro ilustraci textu (vždy v uvozovkách nebo graficky odlišeně). Bývá vhodné je (použitím šablony) výrazně odlišit od vlastního textu článku. S ohledem na autorská práva nelze uvádět doslovně delší pasáže cizích textů, ani pokud autora citujeme (musí jít alespoň o parafrázi, tj. vyjádření cizí myšlenky vlastními slovy).

Výběrem šablony pro citáty můžeme zvolit vzhled (typografickou úpravu) citátu.

Ukázka (použitá šablona Citát v rámečku):

Byl pozdní večer, první máj...

—K. H. Mácha

Citování Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Chcete-li Wikipedii citovat ve vlastní práci, mějte na paměti, že ani Wikipedii, stejně jako jakýmkoli jiným zdrojům, byste neměli slepě důvěřovat, a je-li to možné, přesnost jejích informací ověřujte z dalších nezávislých zdrojů.

Citace by měla uvádět jak jméno článku, tak i Wikipedii jako zdroj. Je vhodné uvádět datum a čas použité revize článku, jeho podoba se totiž může radikálně změnit v období mezi okamžikem, kdy jej použijete, a chvílí, kdy ho uvidí váš čtenář.

Citaci příslušného článku v několika běžně používaných formátech získáte tak, že v levém panelu „Nástroje“ kliknete na odkaz Citovat stránku.

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Citování Wikipedie.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.