Wikipedie:Žádost o arbitráž/Pokustón versus Horst a Vrba/Žádost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tato žádost navazuje na žádost o komentář, která se ovšem minula účinkem a proto se obracím na arbitrážní výbor, aby rozhodl.

Okolnosti případu jsou docela podrobně uvedeny na stránce žádosti o komentář, nehodlám je zde kopírovat. To, že žádost o komentář byla neúspěšná dovozuji z následujících závěrů:

 • Část diskutujících označila mou činnost v dobré víře za provokaci a mými věcnými námitkami se vůbec nezabývali.
 • Kolega Mormegil mě upozornil, že jsem se mýlil, když jsem tvrdil, že neexistuje pravidlo či konsensus upravující sporné téma. Na to jsem reagoval tím, že dle mého názoru nelze závěry diskuse z roku 2005 uplatnit a uvedl jsem pro to své argumenty a vyzval jsem, aby komunita na mé argumenty zareagovala a diskusí se je pokusila vyřešit. Při debatě s kolegou Cinikem jsem navíc upozornil na to, že na wikipedii existuje nekonzistence v přístupu ke spornému tématu a uvedl pro to své důkazy. Kolega Cinik v reakci přešel do osobní roviny a obvinil mě, že jsem (asi v roce 2005, jeho příspěvek jsem plně nepochopil) diskusi odmítal a stávající přístup k přebírání externího obsahu je tak i mým dílem, což je zcela absurdní, neboť jsem se té diskuse vůbec neúčastnil a na wikipedii nepůsobil. Kolega Cinik rovněž vyzval správce na jejich nástěnce, aby mnou převzatá hesla z encyklopedie Iuridictum smazali v režimu rychlého smazání.
 • Kolega Horst mnou převzatá hesla smazal v režimu rychlého smazání a provedl revert v těch heslech, které existovaly již dříve a obsah z Iuridicta do nich byl vložen. Vše bylo zdůvodněno odkazem na diskusi z roku 2005.

Jelikož má výzva, aby byl problém řešen diskusí, nebyla vyslyšena a místo toho došlo ke smazání sporných hesel, domnívám se, že žádost o komentář nebyla úspěšná, respektive neexistovala vůle diskutovat. Proto se domnívám, že je splněna podmínka pro zahájení arbitráže.

Arbitráž hodlám vést proti Vrbovi, který celý spor odstartoval tím, že smazal heslo Svoboda shromažďování, na což jsem zareagoval otevřením žádosti o komentář, protože se domnívám, že zneužil možnost smazat heslo. Zároveň hodlám vést arbitráž proti Horstovi z důvodů uvedených v žádosti, protože se taktéž domnívám, že zneužil možnost smazat heslo a navíc zcela ignoroval mé námitky vůči aplikovatelnosti konsensu z roku 2005.

Žádám tedy, aby arbitrážní výbor mou žádost přijal a učinil následující:

 • Z důvodu zjišťování skutkového stavu a jeho konfrontaci s licenčními pravidly a mými argumenty a argumenty dalších stran obnovil hesla smazaná jak v roce 2008, tak v roce 2005.
 • Vyzval strany sporu, aby v průběhu arbitráže tato hesla needitovaly a Pokustóna, aby do vyřešení sporu nepřebíral z Iuridicta další obsah.
 • Konstatoval, že Pokustón přebral obsah Iuridicta v souladu s licenčními pravidly wikipedie.
 • Konstatoval, že hesla smazaná v roce 2008 byla smazána v rozporu s pravidly a konsensem z roku 2005 a Vrba a Horst tak zneužili své pravomoci.
 • Trvale obnovil hesla smazaná v roce 2008 a v případě hesel revertovaných tyto reverty zvrátil. Doplnění: Vzhledem k neočekávané změně licence požaduji jen obnovení hesel nahraných před datem uvedeným v licenci, tj. před 1. listopadem 2008.

Vůči členům arbitrážního výboru výtek nemám, nikoho z nich za podjatého nepovažuji.

Nečiní mi radost podávat tuto žádost, ale nemohu činit jinak, když se domnívám, že bez diskuse jsou zde mazány kvalitní hesla přejatá v souladu s licenčními pravidly wikipedie. --Pokustón 2. 11. 2008, 00:49 (UTC)

Stanoviska[editovat | editovat zdroj]

Stanoviska arbitrů[editovat | editovat zdroj]

 • Jsem pro otevření případu. Ve zúženém Pokustónově podání (viz níže) jde o věcný spor, ke kterému arbitrážní výbor může podat své stanovisko. Jde o jeden konkrétní, dalším vývojem prakticky ukončený spor, který závisel na výkladu pravidel o mazání, kde by další projednávání komunitou sice bylo možné, ale považoval bych ho za zbytečné zatěžování komunity. Všechny zájemce o vyjádření přizývám k tomuto projednání, aby arbitrážní výbor neuzurpoval jejich pravomoce, jako arbitr k nim samozřejmě budu přihlížet. Pokud bude případ přijat, bude v původní žádosti zvýrazněno, kterých částí se týká (oprávněnosti postupu správců a možnosti obnovit některé články). Okino 11. 11. 2008, 22:16 (UTC)
 • Při rozsahu zmíněném Okinem souhlasím s otevřením. Obě strany jsou zjevně přesvědčeny, že postupovaly zcela podle pravidel, ale přesto došlo ke zmaření práce. Kromě rozhodnutí o postupu správců bychom měli najít nedostatky v našem systému pravidel a nabídnout východiska. Jen tak můžeme zamezit opakování podobných věcí v budoucnu. --Beren 12. 11. 2008, 01:14 (UTC)
 • Taktéž souhlasím s otevřením případu. --Milda 12. 11. 2008, 06:20 (UTC)
 • Souhlas s Okinem, taktéž jsem pro otevření případu. --che 12. 11. 2008, 13:04 (UTC)

Poměr hlasů: 4/0/0/1
Poznámka: číslo udává počet hlasů pro otevření případu/proti otevření případu/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Beren 13. 11. 2008, 01:33 (UTC)

Poznámky arbitrů[editovat | editovat zdroj]

Dle mého názoru by arbitrážní výbor v tuto chvíli neměl případ přijímat. Ani to, že došlo k nějakému poměrně zásadnímu rozhodnutí (smazání článků), nutně neznamená, že diskuse skončila či byla neúspěšná, zvláště, když příslušná ŽOK byla založena sotva před jedním dnem. Ale protože nehodlám zatěžovat nikoho zbytečnou byrokracií, řekněme, že sám odkládám svoje hlasování. V tuto chvíli se Pokustón nebude přebírat další obsah z Iuridicta, tj. jak sám navrhl v ,ŽOA na druhou stranu pro konkrétní diskusi jsou zatím v historii některých článků (cenzura, milost, šikana) uvedeny příklady toho, jak při svém přebírání postupoval, takže je možné o věci diskutovat. Vyzývám k věcnému pokračování této diskuse a k hlasování o přijetí arbitráže se případně vrátím později. Okino 2. 11. 2008, 11:56 (UTC)


V průběhu následné diskuse vyšla nová verze GFDL, a vzhledem záměru Nadace převést obsah projektů pod licenci Creative Commons je další přenášení obsahu čistě pod GFDL odkudkoli značně problematické (nová verze připouští přelicencování jen pro obsah přidaný do wiki před 1. listopadem 2008). Obávám se že arbitráž by mohla maximálně zodpovědět otázku zda smazání obsahu bylo v souladu s pravidly, eventuálně doporučit obnovení těch několika smazaných článků (a vystavit tak Wikipedii riziku dalších sporů s jejich autory). Což ale podle mého názoru nemá v praxi moc smysl, protože před námi (=celou komunitou) stojí vyřešení přechodu z GFDL na CC-BY-SA a rozhodnutí jak přebírat obsah pod licencí která z toho nakonec vyjde. Rád bych se proto otázal Pokustóna zda i nadále trvá na řešení této otázky arbitrážním výborem. --che 10. 11. 2008, 02:25 (UTC)

V detailním znění licencí se nevyznám a neznám ani novou verzi GFDL. Přesto se domnívám, že Horst a Vrba porušili pravidla wikipedie. Jsem ochoten se vzdát svého požadavku na obnovení hesel do doby, kdy bude vyřešeno přelicencování wikipedie. Trvám ovšem na tom, aby arbitrážní výbor rozhodoval o tom, zda-li se Horst a Vrba jejich smazáním dopusitil zneužití svých správcovských povinností. --Pokustón 11. 11. 2008, 12:35 (UTC)
Ještě bych snad dodal, že mám za to, že alespoň některá smazaná hesla byla mnou do wikipedie přidána před 1. listopadem 2008. --Pokustón 11. 11. 2008, 22:00 (UTC)
A nakonec dodávám, že by arbitrážní výbor neměl zapomenout na to, že nová verze GFDL v době smazání inkriminovaných hesel ještě nebyla publikována. --Pokustón 11. 11. 2008, 22:09 (UTC)