Wikipedie:Žádost o arbitráž/Pokustón versus Horst a Vrba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Případ otevřen 13. 11. 2008, 01:33 (UTC)
Případ uzavřen 20. 12. 2008, 20:10 (UTC)

Tento případ byl otevřen na základě žádosti podané Pokustónem dne 2. 11. 2008.

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Pokustón versus Horst a Vrba, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Historie případu[editovat | editovat zdroj]

  • 2. 11. 2008 – Podána žádost o arbitráž.
  • 13. 11. 2008
    • Případ byl přijat k projednání, pracovní skupinu tvořili do 13. 12. 2008 Beren, che, Milda, Okino, Timichal. Po 13. 12. přestal být timichal členem arbitrážního výboru a není tedy ani v pracovní skupině. Zpravodajem je Beren.
    • Případ je ve stavu shromažďování důkazů. K jejich analýze a formulaci návrhů rozhodnutí výbor přistoupí nejdříve 20. 11. 2008, 04:00 (UTC).
  • 21. 11. 2008 – stav případu přepnut do analýza důkazů.
  • 9. 12. 2008 – zahájeno hlasování o předložených návrzích.
  • 19. 12. 2008 – uzavřena hlasování a vznesen podnět k uzavření případu.
  • 20. 12. 2008 – případ uzavřen

Zúčastněné strany[editovat | editovat zdroj]

Stanoviska[editovat | editovat zdroj]

V této sekci jsou stanoviska jednotlivých účastníků k případu. Reakce na stanoviska lze psát na diskusní stránku.
Prosím, omezte se na délku 500 slov.

Pokustón[editovat | editovat zdroj]

Nehodlám se opakovat, svá stanoviska jsem formuloval zde a zde. --Pokustón 13. 11. 2008, 23:16 (UTC)

Tomáš Pecina (Iuridictum)[editovat | editovat zdroj]

Aniž bych se chtěl stát účastníkem této arbitráže – je mi celkem lhostejné, jestli věci z Iuridicta budete nebo nebudete přebírat – uvádím toto stanovisko, které pokládám za relevantní: Nemáme nejmenší problémy s používáním našich článků ve Wikipedii. Obsah Iuridicta je každému dostupný na základě licence GNU-FDL. Je zde ovšem ustanovení § 11 odst. 2 AutZ, podle něhož má autor právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé. Proto je třeba, aby byl u každého převzatého článku uveden autor, popř. hlavní spoluautoři, tak jako to děláme sami na Iuridictu, pokud přebíráme materiál pod svobodnou licencí odjinud. Je to v souladu se zákonem a je to fér. Na požadavek, aby obsah Iuridicta mohl být přebírán anonymně, jsem byl sám za sebe ochoten přistoupit, ale něco podobného bylo z důvodů, které plně chápu, nepřijatelné pro druhého hlavního autora Iuridicta, pana [na přání wikipedisty Z odstraněno]. Je značně nemravně zároveň tohoto člověka doživotně na wikipedii blokovat a zároveň tu anonymně používat jeho práci. --Tomáš Pecina 14. 11. 2008, 10:35 (UTC)

Horst[editovat | editovat zdroj]

Aby to nebylo ...nemravné zároveň tohoto člověka doživotně na wikipedii blokovat a zároveň tu anonymně používat jeho práci... a Wikipedie nebyla později tímto způsobem osočována jsem články smazal, přesně podle výsledků hlasování z roku 2005.--Horst 14. 11. 2008, 10:50 (UTC)

Vrba[editovat | editovat zdroj]

Mé stanovisko je zde. V zásadě říkám: mazání proběhlo v souladu s pravidly (viz wp:Rychlé mazání bod 8), který se opírá o konsensus dosažený ve VfD Kategorie:Články původem z Iuridicta a všechny články v ní. Tento konsensus jednoznačně vyjádřil vůli nadále nepřebírat, což ynamená, že k jeho změně musí dojít ke konsensu opačnému. Dokud tento nebude jsou správci nikoli oprávněni, ale povinní mazat články z tohoto zdroje. AC by měl tento dříve dosažený a nikdy nezpochybněný konsensus potvrdit, jelikož nebyl dosažen nijak nelegitimním způsobem. Měl by zároveň doporučit stěžujícímu, že pokud chce změnu musí dosahnout konsensu přes wp:ŽoK. --Vrba 16. 11. 2008, 17:57 (UTC)

Předběžná rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: čísla u hlasování udávají počet hlasů pro uvedené stanovisko/proti stanovisku/vyloučených pro podjatost/jiných

Stanovisko arbitrů k přijetí tohoto případu[editovat | editovat zdroj]

Žádost byla přijata.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen) 13. 11. 2008, 01:33 (UTC)

Závěrečné rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: číslo u poměru hlasů udává počet hlasů pro navržené opatření/proti navrženému opatření/vyloučených pro podjatost/jiných

Principy[editovat | editovat zdroj]

Odmítnutí obsahu[editovat | editovat zdroj]

2) Komunita má právo odmítnout i obsah, který vyhovuje jak kritériím pro zahrnutí, tak i licenci GFDL, existují-li pro to racionální důvody. Může jít například o obsah, který využívá takové volitelné prvky v licenci, jež nejsou v souladu s formátem článků ve Wikipedii, komplikují další přebírání, nevyhovují budoucí licenční politice nebo z nich jinak vyplývá právní nejistota.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 19. 12. 2008, 00:22 (UTC)

Rychlé smazání[editovat | editovat zdroj]

3) Opětovně vložený obsah dříve smazaný hlasováním o smazání, který nemá vyřešen žádný ze zásadních problémů, kvůli nimž byl smazán, lze smazat rychle.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 19. 12. 2008, 00:22 (UTC)

Konstatování nálezů[editovat | editovat zdroj]

Pokustónovo jednání[editovat | editovat zdroj]

1) Pokustón převzal do wikipedie několik hesel z encyklopedie Iuridictum v souladu s tehdy platnou licencí GFDL a pravidly wikipedie.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 19. 12. 2008, 00:22 (UTC)

Jednání správců Vrby a Horsta[editovat | editovat zdroj]

2a) Správci neporušili pravidla, když články převzaté Pokustónem z Iuridicta smazali.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 19. 12. 2008, 00:22 (UTC)

Motivace hlasování o smazání[editovat | editovat zdroj]

6) Komunita v hlasování o smazání článků z Iuridicta nenašla cestu, jak spravedlivě vyhovět všem požadavkům autorů na Wikipedii i na Iuridictu a zvolila nepřebírat obsah ve snaze předejít potížím.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 19. 12. 2008, 00:22 (UTC)

Aplikovatelnost hlasování o smazání[editovat | editovat zdroj]

7) Hlasování o smazání článků z Iuridicta se týká i článků převzatých Pokustónem, protože šlo také o články z Iuridicta, formáty přebírání užívané Pokustónem byly v tomto hlasování jako možnost známy a požadavky autorů Iuridicta se od té doby nezměnily.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 19. 12. 2008, 00:22 (UTC)

Opatření[editovat | editovat zdroj]

Poznámka: Všechna opatření vztahující se k nějakému časovému úseku, například ban na X měsíců nebo zákaz revertování na Y měsíců, běží zároveň pokud není uvedeno jinak.

Upřesnění pravidel[editovat | editovat zdroj]

2) Arbitrážní výbor považuje rozhodnutí nepřebírat obsah na základě toho, že pochází z nějakého konkrétního projektu, za krátkodobě akceptovatelné, ale z dlouhodobějšího hlediska by mělo být nahrazeno stanovením obecnějších podmínek, které nebyly splněny. Nedostatek v této oblasti je zjevně hlavní příčinou sporu.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 19. 12. 2008, 00:22 (UTC)