Vzorkování (statistika)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

V oborech statistiky, zajišťování kvality a průzkumové metodologie se vzorkování zabývá vybranými podskupinami jedinců z řad statistické populace za účelem odhadnutí charakteristik celé populace. Hlavní výhody vzorkování spočívají v nižších nákladech a rychlejším sbírání dat, než je tomu v případě měření celkové populace.

Každé pozorování měří jeden nebo více parametrů (jako přikládanou váhu, lokaci, barvu) pozorovaných orgánů, které rozlišujeme na nezávislé objekty či jedince. Odebraným vzorkům můžeme přikládat různou váhu, abychom je přizpůsobili návrhu vzorkování (vzorkovací metoda a odhadce), který hodláme uplatnit; platí to zvláště pro metodu stratifikačního vzorkování.[1] Výsledky teorie pravděpodobnosti a statistiky jsou použity k směrování dalšího postupu. V obchodních a zdravotních průzkumech se vzorkování hojně využívá k shromažďování informací o populaci.[2]

Proces vzorkování sestává z několika fází:

 • Definování populace, která nás zajímá
 • Specifikování vzorkovacího rámce, seznam předmětů či událostí, které lze měřit
 • Specifikování vzorkovací metody pro výběr předmětů či událostí z daného rámce
 • Určení velikosti vzorku
 • Implementování vzorkovacího plánu
 • Vzorkování a sbírání dat

Metody vzorkování[editovat | editovat zdroj]

V každém typu vzorkovacího rámce může být použito několik vzorkovacích metod, a to jednotlivě i kombinovaně.

Teoretické vzorkování[editovat | editovat zdroj]

Teoretické vzorkování je proces sbírání dat za účelem vytvoření teorie, při němž analytik souběžně sbírá kódy a analyzuje data a rozhoduje se, jaká data bude sbírat dál a kde je najde, aby v průběhu došel k další teorii.[3] Prvotní fáze sbírání dat z velké části závisí na obecné perspektivě analytika o oblasti problému, jenž zkoumá. Prvotní rozhodnutí nejsou založena na předběžném teoretickém rámci.[4] Výzkumník začíná identifikací klíčových pojmů a rysů, které později zkoumá. To tvoří základ výzkumu. Výzkumník musí mít pro tvoření teorie cit, aby ji dokázal za pochodu formulovat a konceptualizovat z dat, která sbírá.[5] Výzkumník dává pozor, aby se nelimitoval na specifické aspekty zkoumaného problému; to vede k přehlížení ostatních aspektů teorie. Při použití metody teoretického vzorkování si klademe přednostně tuhle otázku: ke kterým skupinám v procesu sbírání dat se má badatel dále obrátit, a proč?

Historie teoretického vzorkování[editovat | editovat zdroj]

Chenitz a Swanson (1986) tvrdí, že teoretické vzorkování vzniklo s vynálezem zakotvené teorie, kterou jako první vytvořili Glaser a Strauss v roce 1967. Zakotvenou teorii označujeme jako metodu výzkumu při sbírání a analýze kvalitativních dat za účelem vytvoření vysvětlující teorie k pochopení rozmanitých sociálních a psychologických jevů. Soustřeďuje se na vytvoření teorie z průběžné porovnávací analýzy dat sesbíraných pomocí teoretického vzorkování.[6]

Výhody a nevýhody[editovat | editovat zdroj]

Hlavní výhoda teoretického vzorkování spočívá v upevnění důkladnosti studie v případě, kdy se studie snaží vytvořit teorii v oblasti výzkumu. Užití teoretického vzorkování poskytuje strukturu jak pro sbírání dat, tak pro analýzu. Je založeno na potřebě sbírání dalších dat pro přezkoumávání kategorií a vztahů mezi nimi a zajišťuje existenci reprezentativity v dané kategorii.[7] Teoretické vzorkování má jak induktivní, tak deduktivní charakteristiku.[8] Je flexibilní, jelikož výzkumník je schopný pozměňovat plán a důraz na zkoumané aspekty už v počátcích procesu tak, aby shromážděná data odpovídala aktuálnímu dění.[9]

S metodou teoretického vzorkování se mohou pojit i některé nevýhody. Vzhledem k vysoké systematičnosti této metody vyžaduje teoretické vzorkování více zdrojů (čas, peníze) v porovnání s ostatními vzorkovacími metodami.[10] Je to metoda komplikovaná a obtížně srozumitelná. 

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sampling (statistics) na anglické Wikipedii.

 1. LANCE, Peter; HATTORI, Aiko. Sampling and evaluation: A guide to sampling for program impact evaluation. Chapel Hill, North Carolina: MEASURE Evaluation, University of North Carolina, 2016. ISBN 978-1-943364-94-7. S. 6-8; 62-64. 
 2. SALANT, Priscilla; DILLMAN, Don A. How to Conduct Your Own Survey. 1. vyd. [s.l.]: Wiley, 1994. 256 s. ISBN 978-0471012733. 
 3. GLASER, Barney. Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. 1. vyd. [s.l.]: The Sociology Press, 1978. 164 s. ISBN 978-1884156014. 
 4. GLASER, Barney; STRAUSS, Anselm. Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 1. vyd. [s.l.]: Aldine Transaction, 2000. 282 s. ISBN 978-0202302607. 
 5. GLASER, Barney; STRAUSS, Anselm. Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 1. vyd. [s.l.]: Aldine Transaction, 2000. 282 s. ISBN 978-0202302607. 
 6. GLASER, Barney; STRAUSS, Anselm. Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 1. vyd. [s.l.]: Aldine Transaction, 2000. 282 s. ISBN 978-0202302607. 
 7. COYNE, Imelda. Sampling in qualitative research. Purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries?. Journal of Advanced Nursing. Roč. 1997, čís. 26-3, s. 623-630. 
 8. COYNE, Imelda. Sampling in qualitative research. Purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries?. Journal of Advanced Nursing. Roč. 1997, čís. 26-3, s. 623-630. 
 9. COYNE, Imelda. Sampling in qualitative research. Purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries?. Journal of Advanced Nursing. Roč. 1997, čís. 26-3, s. 623-630. 
 10. OPPONG, Steward. The problem of sampling in qualitative research. Asian Journal of Management Sciences and Education. Roč. 2013, čís. 2. Dostupné online.