Trullská synoda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Trullská synoda (quinisext)
Kdy691692
Uznávají jejpravoslaví
Předchozí koncilTřetí konstantinopolský koncil
Následující koncilDruhý nikajský koncil
Svolal jejcísař Justinián II.
Předsedal muJustinián II.
Účastníků215 východních biskupů
Diskutované otázkycírkevní disciplína
Dokumenty a prohlášenízáklad pravoslavného církevního práva
Přehled ekumenických koncilů
Pentarchie

Trullská synoda, zvaná též quinisextský koncil (pětišestý koncil), byla synoda, kterou svolal císař Justinián II. do klenutého zasedacího sálu (in trullo) císařského paláce v Konstantinopoli v roce 692. Důvodem svolání byla skutečnost, že Druhý a Třetí konstantinopolský koncil (který se sešel v témže sále jako trullská synoda) nedokázaly vytvořit závazné normy církevní disciplíny. Pravoslaví uznává trullskou synodu (coby součást či dovršení 5. a 6. ekumenického koncilu) za ekumenický koncil. Západní církev nikdy tuto synodu jako ekumenickou neuznala.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Synody se neúčastnil žádný ze západních biskupů, ačkoli jistý Basil z Gortyny z Ilýrie se vydával za papežského legáta.

Závěry synody[editovat | editovat zdroj]

Koncil dovolil kněžím, aby se ženili, avšak biskupům nařizoval celibát. Zasedání také odsoudilo veškeré církevní zvyklosti, které nejsou v souladu se zvyklostmi konstantinopolskými. V předzvěsti pozdějšího obrazoborectví zakázal koncil veškeré nefigurální zpodobení Ježíše Krista (např. jako velikonočního beránka).

Celkem 102 koncilních kánonů tvoří základ pravoslavného církevního práva a jsou významným svědectvím o životě církve v 7. století.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Concilium Constantinopolitanum a. 691/2 in Trullo habitum. H. Ohme (ed.) Acta conciliorum oecumenicorum, Series Secunda II: Concilium Universale Constantinopolitanum Tertium, Pars 4. ISBN 978-3-11-030853-2. Berlin/Boston Oktober 2013.
  • JEDIN, H. [ed.]. Handbuch der Kirchengeschichte. Band II/2. Von Chalkedon bis zum Frühmittelalter. Freiburg in Br. : Herder, 1975. ISBN 3-451-27100-1

Související články[editovat | editovat zdroj]