Trestní příkaz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Trestní příkaz je rozhodnutí v trestním řízení, které může vydat samosoudce i bez projednání věci v hlavním líčení, pokud byl skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Jeho obdobou v občanském soudním řízení je platební rozkaz.

Trestním příkazem je možné uložit pouze:[1]

 • trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu,
 • domácí vězení do jednoho roku,
 • trest obecně prospěšných prací,
 • trest zákazu činnosti do pěti let,
 • peněžitý trest,
 • trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
 • vyhoštění do pěti let,
 • zákaz pobytu do pěti let nebo
 • trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let.

Trestní příkaz se nevydává „Jménem republiky“, protože není rozsudkem, i když má jeho povahu.[2] Obsahuje označení soudu, který jej vydal, označení obviněného, výrok o vině a o uloženém trestu (případně také o náhradě škody), poučení o opravných prostředcích a den a místo vydání.

Nelze se proti němu odvolat, ale jak obviněný, tak státní zástupce proti němu mohou podat ve lhůtě 8 dnů od doručení odpor. Pokud nebude podán, stane se pravomocným a vykonatelným, včas podaným odporem se ale ze zákona zruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení, ve kterém se standardně o vině obviněného a o jeho případném trestu rozhodne.[3] Trestní příkaz má tedy spíše podobu návrhu na souhlas s potrestáním.

Trestní příkaz byl do trestního řádu zakotven prvně již zákonem č. 48/1973 Sb. Následně byl jako protiprávní, popírající právo obviněného na obhajobu, novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 178/90 Sb. zrušen. Novela trestního řádu z roku 1993 (zákon č. 292/93 Sb.) se k tomuto institutu opět vrací, i když s několika výraznými rozdíly - výrazně se rozšířil okruh trestních věcí - zpřísnily se sankce, které lze uložit ze 2 měsíců na jeden rok - vydání trestního příkazu není podmíněno doznáním - vydání trestního příkazu není podmíněno souhlasem státního zástupce - není zakotvena zásada zákazu reformace in peius - trestní příkaz může obsahuje i výrok o náhradě škody.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 314e odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „tr. ř.“)
 2. § 314e odst. 6 tr. ř.
 3. § 314g tr. ř.