TOGAF

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

TOGAF je v současné době nejrozšířenějším "standardem" určujícím, co by mělo být součástí popisu organizace a jak by se tento popis měl provádět. Cílem TOGAFU je vyhledat způsob "rychlého" vývoje architektury a zároveň dodržet efektivní podnikové řízení. Nepopisuje jaké modely by měly být v architektuře, ale vede procesy, kdy by se měly vytvořit uvnitř architektur. Díky jeho škálovatelnosti lze tento standard využít ve vládní organizacích, velkých korporacích či dokonoce v středně až malých společnostech. TOGAF podporuje všechny úrovně architektury, počínaje business architekturou až po data a technologickou architekturu. Hlavními benefety TOGAFu jsou:[1]

 • Dokázaná metoda s dlouholetým výzkumem a vyvíjen předními business archiktekty
 • Použitý společný slovník, tak aby každý v organizaci pochopil získanou informaci z cílové architektury.

Dále TOGAF má několik základních částí:

 • Definuje metodu, jak by péče o enterprise architekturu měla vypadat (ADM metoda); metoda zahrnuje i řadu doporučení, jak ji používat
 • Popis obsahu enterprise architektury a techniky, jak zajistit dlouhodobou životaschopnost v organizaci
 • Formální popis všech elementů Enterprise architektury (specifikaci v XML), která je užitečná především pro tvůrce nástrojů podporujících modelování a správu EA
 • Definice zralosti architektury, což může uživatelům pomoci v postupném zlepšování schopností práce s Enterprise architektury

Pilíře[editovat | editovat zdroj]

TOGAF obsahuje 4 hlavní pilíře fungovaní[2]:

 1. Business architektura - obsahuje informace na business strategie, řízení a organizování nových i stávajících procesů orgranizace
 2. Aplikační architektura - je základní bod vývoje a nasazení systému, tak aby byly splněny business cíle, ostatní rámce organizace a business procesy
 3. Datová architektura - definuje organizační datový sklad v řízení, údržbě a obsahuje fyzické i logické datové modely
 4. Technická architektura - je nazvaná jako technologická architektura, která popisuje veškerý hardware, software a IT infrastrukturu během vývoje a nasazení business aplikací

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Architektonický rámec je soubor nástrojů, které mohou být použity na vývoj široké škály různých architektur. Každý rámec by měl obsahovat následující vlastnosti:

 • popsat metodu, která definuje informační systém ve formě stavebních bloků
 • ukázat jak na sebe stavební bloky navazují
 • obsahovat soubor nástrojů
 • poskytnout společný slovník
 • zahrnout doporučené standardy
 • mít schválené produkty, které budou implentovát stavební bloky

ANSI/IEEE Standard 1471-2000 pro specifikace architektury IT systému je shrnuto jako soubor komponent, jejich vzájemných vztahů, prostředí a principů řízení jejich strukrury a další vývoj. Avšak TOGAF má svojí definici pro IT systém, kterou spefikuje jako formální popis systému nebo její části na komponentové úrovní implementace. [3]

The enterprise continuum[editovat | editovat zdroj]

Narozdíl od ADM je kladen důraz v podnikovém kontinuum na podporu komunikace v podnikové architektuře, tak že uživatelé z různých oddělení dokážou najít společný jazyk a dokázali diskutovat na stejné úrovni. Mimo komunikace také podporuje znovupoužití architektonických elementů a aktiv. Součástí kontinuum jsou:

 • Architektonický kontinuum - obsahuje soubor vazeb mezi různými architekturami
 • Kontinuum řešení - obsahuje soubor řešení v jednotlivých architektur

Technický refereční model[editovat | editovat zdroj]

TOGAF foundatation architekture je architektura obsahují množství generických služeb a funkcí, které poskytují základ pro specifické architktury a archetektonické komponenty, ze kterých je lze sestavit. Architektura je rozdělena do dvou částí:[3]

 • Technický refereční model - obsahuje taxonomii generickou platformu služeb.
 • Standardní informační báze - poskytuje databázi standardů, se kterými lze definovat určité slžby a jiné komponenty podnikově orientovanou architekturu založenou na TOGAFu

Knihovny[editovat | editovat zdroj]

Součástí standardu jsou knihovny TOGAFu, které podporují praktickou aplikaci přístupů TOGAFU. Knihovna slouží jako návod, šablona, struktura a dalších pomocných materiálů, které pomáhají a zrychlují tvorbu firemní IT architektury. Knihovna je udržována pod dohledem sdružení The Open Group Architecture Forum The TOGAF Library is maintained under the governance of The Open Group Architecture Forum.

Knihovna je rozdělena do 4 sekcí:

 • Sekce 1: Zakládající dokumenty
 • Sekce 2: Generické pokyny a techniky
 • Sekce 3: Průmyslově-orientované pokyny a techniky
 • Sekce 4: Podnikově-orientované pokyny a techniky

Dále obsahem TOGAFu jsou standardy používané při řízení enterprise architektury. To zahrnuje nejen už výše zmíněné organizační řízení ve firmě, tzv. architecture governance, ale také podporu práce architektů jako například standardy pro strukturované repozitáře technologií a dostupných komponent v organizaci. TOGAF také obsahuje sadu dalších technik, které architekti mohou využívat podle potřeby.

Výhody[editovat | editovat zdroj]

TOGAF pomáhá organizacím implementovat softwarovou technologii do strukturovaného a orgranizovaného přehledu se zaměřením splnění business cílů. Vývoj spoléha na kolaboraci IT a business odděleními napříč celé orgranizace a cílem TOGAFu je vyřešit problém, aby všichni klíčoví stakeholdeři byli zahrnuti. Účelem TOGAFu je vytvořit systematický přístup vývoj, který by byl replikovatelný a s každou další fází vývoje obsahoval , co nejméně chyb. Cíle TOGAFU jsou:

 • kvalitnější a efektivnější business operace
 • kvalitnější a efektivnější digitální transformace a IT operace
 • dosáhnout lepší návratnost investic (ROI)
 • redukce rizika investic do budoucnosti
 • zrychlení, zjednodušení a levnější procedura

Seznam použitých zdrojů[editovat | editovat zdroj]

 1. BROCKER, Jop. Togaf - Summary of the framework [online]. 2010-03-10 [cit. 2018-06-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. WHITE, Sarah K. What is TOGAF? An enterprise architecture methodology for business [online]. CIO: From IDG, 2018-01-29 [cit. 2018-06-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. a b The Open Group. Welcome to the TOGAF® Standard, Version 9.2, a standard of The Open Group [online]. The Open Group, 2018 [cit. 2018-06-10]. Dostupné online. (anglicky)