TOGAF

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) je mezinárodně používaný rámec, framework určený pro návrh a řízení IT nebo Podnikové architektury. Rámec popisuje způsob, jak strategicky, dlouhodobě řídit a plánovat podnikovou architekturu ve firmě, v kombinaci s praktickou metodou popisující vývoj konkrétních řešení.[1]

TOGAF byl vyvinutý a je rozvíjený organizací The Open Group, která spojuje IT dodavatele, IT odběratele, vládu i akademiky v rámci nezávislé organizace. První verze TOGAFU byla navržena už v roce 1995 pro Americké Ministerstvo obrany.[2] TOGAF původně vychází z architektonického rámce TAFIM(Technical Architecture Framework for Information Management), který vyvinulo ministerstvo obrany USA. To potom dalo své svolení, aby Open Group mohlo být vyvíjeno jako framework dále, a v roce 1995 vznikla první verze TOGAFu, který se od té doby neustále vyvíjí a rozšiřuje. V roce 2009 byla představena verze TOGAF 9 a nyní je k dispozici nenovejší verze 9.2. Velkou výhodou TOGAFu je to, že jeho použití není zpoplatněno, pokud se použije pro architekturu ve vlastní firmě. TOGAF je nezávislý na použitých softwarových nástrojích.[3]


Přehled[editovat | editovat zdroj]

TOGAF je v současné době nejrozšířenějším "standardem" určujícím, co by mělo být součástí popisu organizace a jak by se tento popis měl provádět. Cílem TOGAFU je vyhledat způsob "rychlého" vývoje architektury a zároveň dodržet efektivní podnikové řízení. Nepopisuje jaké modely by měly být v architektuře, ale vede procesy, kdy by se měly vytvořit uvnitř architektur. Díky jeho škálovatelnosti lze tento standard využít ve vládní organizacích, velkých korporacích či dokonoce v středně až malých společnostech. TOGAF podporuje všechny úrovně architektury, počínaje business architekturou až po data a technologickou architekturu. Hlavními benefety TOGAFu jsou:[4]

 • Dokázaná metoda s dlouholetým výzkumem a vyvíjen předními business archiktekty
 • Použitý společný slovník, tak aby každý v organizaci pochopil získanou informaci z cílové architektury.

Dále TOGAF má několik základních částí:

 • Definuje metodu, jak by péče o enterprise architekturu měla vypadat (ADM metoda); metoda zahrnuje i řadu doporučení, jak ji používat
 • Popis obsahu enterprise architektury a techniky, jak zajistit dlouhodobou životaschopnost v organizaci
 • Formální popis všech elementů Enterprise architektury (specifikaci v XML), která je užitečná především pro tvůrce nástrojů podporujících modelování a správu EA
 • Definice zralosti architektury, což může uživatelům pomoci v postupném zlepšování schopností práce s Enterprise architektury

Hlavní důraz TOGAFu je na propojení business cílů s IT a na přizpůsobitelnost frameworku do individuálního firemního prostředí. TOGAF spolupracuje například s již existujícími projektovými a manažerskými strukturami v organizaci. TOGAF je velmi flexibilní a nezávislý, neočekává se, že by byly použity všechny prvky v něm obsažené. Pro TOGAF není nutný žádný konkrétní software ani nástroj, ačkoliv modelovací nástroje pro enterprise architekturu (např. Sybase Power Designer) jdou použít s frameworkem TOGAF. [1]

Pilíře[editovat | editovat zdroj]

TOGAF obsahuje 4 hlavní pilíře fungovaní[5]:

 1. Business architektura - obsahuje informace na business strategie, řízení a organizování nových i stávajících procesů orgranizace
 2. Aplikační architektura - je základní bod vývoje a nasazení systému, tak aby byly splněny business cíle, ostatní rámce organizace a business procesy
 3. Datová architektura - definuje organizační datový sklad v řízení, údržbě a obsahuje fyzické i logické datové modely
 4. Technická architektura - je nazvaná jako technologická architektura, která popisuje veškerý hardware, software a IT infraksturu během vývoje a nasazení business aplikací

Požadavky na funkčnost a komplexnost IT stále narůstají. IT aplikace a systémy se stále více otevírají. Je kladen důraz na mobilitu, dostupnost a bezpečnost. Nejedna organizace se tak dostala do těžkých problémů při upradu či rozvoji ICT. Enterprise architekt požaduje po solution architektech spolupráci při dokumentaci a rozvoji celého informačního systému. Pokud je dodavatel schopen rozumět těmto potřebám zákazníka a ví, jak fungují frameworky pro řešení Enterprise architektury, tak se to pro něj automaticky stává konkurenční výhodou, která mu ve výsledku přináší i úspory MD. TOGAF je jednou z metodik, která říká jak řídit návrh komplexních aplikací a jak ukládat výstupy architektury do architektonického repository k dalšímu využití jak pro Enterprise architekta, tak pro solution architekta dodavatele.[6]

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Architektonický rámec je soubor nástrojů, které mohou být použity na vývoj široké škály různých architektur. Každý rámec by měl obsahovat následující vlastnosti:

 • popsat metodu, která definuje informační systém ve formě stavebních bloků
 • ukázat jak na sebe stavební bloky navazují
 • obsahovat soubor nástrojů
 • poskytnout společný slovník
 • zahrnout doporučené standardy
 • mít schválené produkty, které budou implentovát stavební bloky

ANSI/IEEE Standard 1471-2000 pro specifikace architektury IT systému je shrnuto jako soubor komponent, jejich vzájemných vztahů, prostředí a principů řízení jejich strukrury a další vývoj. Avšak TOGAF má svojí definici pro IT systém, kterou spefikuje jako formální popis systému nebo její části na komponentové úrovní implementace. [3]

Metoda vývojové architektury[editovat | editovat zdroj]

Struktura Metody vývojové architektury (ADM)

Jádro TOGAFu tvoří metoda vývojové architektury, Architecture development method (ADM), která popisuje vývoj a řízení životního cyklu podnikové architektury. Tato metoda se týká nejen technické práce tvorby architektury, ale zahrnuje i klíčové prvky řízení, jako je plánování, příprava projektu, kontrola nad vývojem a sledování implementací. Obsahuje také řízení změn z pohledu zachování integrity architektury. Zajímavým prvkem je plánování dlouhodobého vývoje architektury (ze součastného stavu do racionalizovaného stavu) způsobem, který není rušivý pro standardní běh firmy – po částech, na pozadí „normálních“ projektů, které dodávají viditelné výsledky pro business uživatele.[1]

Metoda je poskládána z 8 různých cyklů:

 1. cyklus - Architektektonická vize
 2. cyklus - Business architektura
 3. cyklus - Architektura informačního systému
 4. cyklus - Technologická architektura
 5. cyklus - Příležitosti a řešení
 6. cyklus - Plánování migrace
 7. cyklus - Implementace řízení
 8. cyklus - Řízení změn architektury

Každý cyklus vyžaduje vlastní požadavky, ale v ADM se řeší pouze metoda zadávání požadavku nikoliv jejich definice.

The enterprise continuum[editovat | editovat zdroj]

Narozdíl od ADM je kladen důraz v podnikovém kontinuum na podporu komunikace v podnikové architektuře, tak že uživatelé z různých oddělení dokážou najít společný jazyk a dokázali diskutovat na stejné úrovni. Mimo komunikace také podporuje znovupoužití architektonických elementů a aktiv. Součástí kontinuum jsou:

 • Architektonický kontinuum - obsahuje soubor vazeb mezi různými architekturami
 • Kontinuum řešení - obsahuje soubor řešení v jednotlivých architektur

Technický refereční model[editovat | editovat zdroj]

TOGAF foundatation architekture je architektura obsahují množství generických služeb a funkcí, které poskytují základ pro specifické architktury a archetektonické komponenty, ze kterých je lze sestavit. Architektura je rozdělena do dvou částí:[3]

 • Technický refereční model - obsahuje taxonomii generickou platformu služeb.
 • Standardní informační báze - poskytuje databázi standardů, se kterými lze definovat určité slžby a jiné komponenty podnikově orientovanou architekturu založenou na TOGAFu

Knihovny[editovat | editovat zdroj]

Součástí standardu jsou knihovny TOGAFu, které podporují praktickou aplikaci přístupů TOGAFU. Knihovna slouží jako návod, šablona, struktura a dalších pomocných materiálů, které pomáhají a zrychlují tvorbu firemní IT architektury. Knihovna je udržována pod dohledem sdružení The Open Group Architecture Forum The TOGAF Library is maintained under the governance of The Open Group Architecture Forum.

Knihovna je rozdělena do 4 sekcí:

 • Sekce 1: Zakládající dokumenty
 • Sekce 2: Generické pokyny a techniky
 • Sekce 3: Průmyslově-orientované pokyny a techniky
 • Sekce 4: Podnikově-orientované pokyny a techniky

Dále obsahem TOGAFu jsou standardy používané při řízení enterprise architektury. To zahrnuje nejen už výše zmíněné organizační řízení ve firmě, tzv. architecture governance, ale také podporu práce architektů jako například standardy pro strukturované repozitáře technologií a dostupných komponent v organizaci. TOGAF také obsahuje sadu dalších technik, které architekti mohou využívat podle potřeby.

Výhody[editovat | editovat zdroj]

TOGAF pomáhá organizacím implementovat softwarovou technologii do strukturovaného a orgranizovaného přehledu se zaměřením splnění business cílů. Vývoj spoléha na kolaboraci IT a business odděleními napříč celé orgranizace a cílem TOGAFu je vyřešit problém, aby všichni klíčoví stakeholdeři byli zahrnuti. Účelem TOGAFu je vytvořit systematický přístup vývoj, který by byl replikovatelný a s každou další fází vývoje obsahoval , co nejméně chyb. Cíle TOGAFU jsou:

 • kvalitnější a efektivnější business operace
 • kvalitnější a efektivnější digitální transformace a IT operace
 • dosáhnout lepší návratnost investic (ROI)
 • redukce rizika investic do budoucnosti
 • zrychlení, zjednodušení a levnější procedura

Využití[editovat | editovat zdroj]

TOGAF je využit manažeři a podnikovými architekti jako soubor best practice pro návrh podnikové architekury společně s Archimate - podpůrným modelovacím jazykem, oba standardy patří do mezinárodně akreditovaných programů "The Open Group Architecture". Navíc poslední aktualizace Archimate 2.1 spolu s TOGAF 9.1 integrovala nejmodernější poznatky z oblasti podnikové architekury, které nově zahrnují i řešení servisně-orientované architektury (SOA) a informační bezpečnosti. TOGAF pracuje také s integrací na procesy ITIL, Prince2 či SCRUM. [6]

Momentálně si lze udělat různé úrovně certifkací TOGAFu, které lze uplatit na trhu práce.

Seznam použitých zdrojů[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c TOMSKY, Andrew. Firemní architektura a metodika TOGAF [online]. Praha: 11/2009 [cit. 2018-06-10]. Dostupné online. (česky) 
 2. MANAGEMENTMANIA. TOGAF. ManagementMania.com. Dostupné online [cit. 2018-05-23]. (česky) 
 3. a b c The Open Group. Welcome to the TOGAF® Standard, Version 9.2, a standard of The Open Group [online]. The Open Group, 2018 [cit. 2018-06-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. BROCKER, Jop. Togaf - Summary of the framework [online]. 2010-03-10 [cit. 2018-06-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. WHITE, Sarah K. What is TOGAF? An enterprise architecture methodology for business [online]. CIO: From IDG, 2018-01-29 [cit. 2018-06-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b TOBOLKA, Martin. K čemu je Enterprise Architektovi metodika TOGAF? [online]. 2018-04-22 [cit. 2018-06-10]. Dostupné online. (česky)