Svaly krku člověka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Svaly krku (lat. musculi colli) jsou svaly uložené v několika vrstvách před krční páteří. Tvoří skupiny různého původu, podle toho jsou i různě inervovány nervy.

Dělení[editovat | editovat zdroj]

Sval kožní[editovat | editovat zdroj]

Sval kožní, lat. platysma, je velmi tenký plochý sval v podkoží krku. Vznikl z materiálu mimického svalstva – z 2. embryonálního žaberního oblouku. Je inervován VII. hlavovým nervem, nervem lícním (n. facialis)

Zdvihač hlavy[editovat | editovat zdroj]

Zdvihač hlavy, lat. m. sternocleidomastoideus, leží na stranách krku. Tento mohutný sval je složen ze dvou hlav, které jsou odlišného původu, a proto má i dvojí inervaci. Jeho materiál je společný se svalem trapézovým, tato část je inervována XI. hlavovým nervem, nervem přídatným (n. accessorius), a částečně vzniká z krčních somitů, tato část je řízena nervy krční míchy.

Svaly nadjazylkové[editovat | editovat zdroj]

Nadjazylkové svaly, lat. mm. suprahyoidei, tvoří kraniální svaly jazylky. Jsou uloženy mezi jazylkou a dolní čelistí. Tvoří dno dutiny ústní a fixují jazylku.

Původ mají trojí:

  • první žaberní oblouk (tzv. mandibulární): m. mylohyoideus, podčelistní bříško dvojbříškatého svalu (m. digastricus); inervace z 3. větve V. hlavového nervu, nervu trojklaného (n. trigeminus)
  • druhý žaberní oblouk (tzv. hyoidní): m. stylohyoideus, krajní bříško sval dvojbříškatý (m. digastricus); inervace ze VII. hlavového nervu, nervu lícního (n. facialis)
  • hypobranchiální materiál: m. geniohyoideus; inervace z krčních nervů cestou spojky XII. hlavového nervu, nervu podjazykového (n. hyppoglossus)

Svaly podjazylkové[editovat | editovat zdroj]

Podjazylkové svaly, lat. mm. infrahyoidei, jsou uloženy vpředu mezi zadní plochou kostí hrudní, štítnou chrupavkou (hlubší svaly) a jazylkou. Jsou inervovány z krčních míšních nervů (C1–C3) cestou spojky XII. hlavového nervu, nervu podjazykového (n. hyppoglossus). Patří mezi ně m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus, m. omohyoideus. Jejich funkce spočívá ve fixaci jazylky a táhnou ji kaudálně – směrem dolů. Při otáčení krku napínají list krční fascie a udržují tak odpovídající tvar krku a polohu jeho útvarů.

Svaly šikmé[editovat | editovat zdroj]

Svaly šikmé, též kloněné, lat. mm. scaleni, jsou svaly rozepjaté od krční páteře šikmo laterokaudálně k prvním dvěma žebrům. K prvnímu žebru se upínají m. scalenus anterior a m. scalenus medius, ke druhému žebru se připojuje m. scalenus posterior. Jsou inervovány z ventrálních větví krčních míšních nervů (C2–C8). Jejich funkcí je uklánět páteř na stranu stahu a otáčet ji na stranu opačnou. Pokud se svaly zapojí párově, předklánějí krční páteř. Dále se účastní dýchání jako pomocné svaly vdechové, zejména při klidném dýchání.

Hluboké svaly krční[editovat | editovat zdroj]

Hluboké svaly krční, lat. mm. prevertebrae, se nachází vpředu na páteři a mezi příčnými výběžky obratlů. Patří sem m. longus capitis a m. longus colli. Funkcí je uklánět a natáčet krční páteř a tím i hlavu. Tyto svaly jsou inervovány z ventrálních (předních) větví krčních míšních nervů (C1–C8).

Ostatní[editovat | editovat zdroj]

Dále sem patří drobné snopečky svalů mezi příčnými výběžky krčních obratlů – mm. intertransversari anteriores cervicis – a dva malé svaly vpředu mezi nosičem (atlas) a lebkou – m. rectus capitis anterior a m. rectus capitis lateralis. Ty jsou inervovány z ventrálních větví krčních míšních nervů. Mají funkci uklánět hlavu a vykonávají drobné balanční pohyby.


Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Čihák, R. (2008): Anatomie I. Vyd. druhé, upravené a doplněné. Praha, Grada.