Přeskočit na obsah

Supervize (personalistika)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí. Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Později se začala využívat i v dalších oblastech, jako je sociální práce, zdravotnictví, školství a v poslední době i ve výrobních podnicích. Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. V procesu supervize poskytuje supervizor supervidovanému zpětnou vazbu k jeho práci. Supervize má většinou formu rozhovoru mezi supervizorem a supervidovaným (supervidovanými). Supervize zvyšuje účinnost práce zaměřením se na její cíle, zvyšuje i kvalitu práce zaměřením se na průběh (proces). Ústřední pozornost je věnována vztahům, které jsou v pomáhajících profesích snad nejdůležitějším prostředkem k dosahování cílů a nejvýraznější známkou kvality práce. Supervize obsahuje složky nadhledu a dohledu a zaručuje dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické a hodnotové.

Cíle supervize[editovat | editovat zdroj]

Úkolem supervize je zaručovat dobrou úroveň práce v dané odbornosti. Hlavními funkcemi supervize je řízení, vzdělávání a podpora.

  • Do řídicí funkce supervize spadá hodnocení a posuzování pracovního výkonu. Cílem je pochopení profesionálních hodnot.
  • Vzdělávací funkci plní supervize předáváním zkušeností z dobré praxe. Cílem je rozvoj osobnosti.
  • Podpůrná funkce supervize se projevuje spolunesením pracovní zátěže, sdílením, předáváním pracovního odhodlání a naděje. Cílem je dobré zvládání pracovních nároků.

Supervizor[editovat | editovat zdroj]

Supervizor je osoba, která vede supervizi. Supervizorem může být zkušený odborník nikoli jen v pomáhajících profesích, který je v dané problematice odborníkem.

Formy supervize[editovat | editovat zdroj]

  • Individuální supervize
  • Skupinová supervize
  • Týmová supervize
  • Manažerská supervize

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • MATOUŠEK Oldřich, Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha2003
  • Supervize v pomáhajících profesích / Peter Hawkins, Robin Shohet ; [z anglického originálu Supervision in the Helping Professions přeložila Helena Hartlová]. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2004. -- 202 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 80-7178-715-9 (brož.)
  • Supervize - kazuistiky / [uspořádal a opatřil komentářem Antonín Šimek ; autoři kazuistik Kamil Kalina ... et al.]. -- Vyd. 1. -- V Praze : Triton, 2004. -- 171 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7254-496-9 (váz.)