Apache Ant: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 18 bajtů ,  před 12 lety
m
WikiCleaner 0.99 - Nadpisy začínající třemi rovnítky (Detekce nástrojem WP:WCW)
(oprava code tagu)
m (WikiCleaner 0.99 - Nadpisy začínající třemi rovnítky (Detekce nástrojem WP:WCW))
Alternativu tvoří již zmíněný [[Make]]. Jeho nevýhodou oproti Antu je, že používá příkazy a programy hostitelského systému. Proto je přenositelnost jeho konfigurace mezi platformami velmi nízká. Druhou alternativou je komplexněji pojatý nástroj pro řízení celého životního cyklu programu – [[Apache Maven]]. Oproti Antu má řadu funkcí navíc, nicméně na některé specifické projekty ani to nemusí stačit. V takovém případě může být výhodnější použít Ant právě pro jeho snadnou rozšiřitelnost.
 
=== Historie ===
Autorem Antu je James Duncan Davidson. Vytvořil jej pro sestavování servletového kontejneru Apache Tomcat nezávisle na cílové platformě. První samostatná verze 1.1 byla uvolněna v červenci roku 2000.<ref>http://ant.apache.org/faq.html#history</ref>
 
Postupem času se Ant rozšířil do řady dalších open source projektů a dnes je prakticky jedním ze standardů pro sestavování aplikací psaných v jazyce [[Java (programovací jazyk)|Java]]. Velká popularita Antu vedla i ke vzniku verzí pro [[.NET]] a jazyk [[PHP]].
 
=== Použití ===
K popsání sestavovacího procesu Antu pro zvolený projekt je třeba vytvořit konfigurační soubor ve formátu [[XML]], zpravidla nese název <code>build.xml</code>. Velké projekty se často skládají z dalších podprojektů a proto Ant umožňuje definovat závislosti na dílčích konfiguračních souborech. Nejprve jsou v definované hierarchii sestaveny všechny podprojekty a až poté hlavní projekt. Sestavení se provede po zavolání následujícího příkazu v adresáři projektu.
<source lang="bash">
</source>
 
==== Cíle ====
V konfiguračním souboru <code>build.xml</code> jsou pomocí tagu <code>target</code> definovány cíle, kterých má být v rámci procesu sestavení dosaženo. Každý cíl má svůj název a kromě toho může mít definován v atributu <code>depends</code> také seznam závislostí na dalších cílech, které musí být vykonány před ním. V kořenovém tagu <code>project</code> se v atributu <code>default</code> udává výchozí cíl, jenž bude zpracován v případě, že Antu explicitně neurčíme jiný.
 
Ant dokáže samostatně zpracovat libovolný z definovaných cílů, ale vždy předtím zpracuje i jeho závislosti. Zavoláme-li ho s parametrem ''compile'', zpracuje nejprve závislost ''init'' a poté zkompiluje třídy ukázkového projektu. Dalšími cíli se již zabývat nebude.
 
==== Konstanty ====
Pomocí tagu <code>property</code> lze nastavit konstanty a tím usnadnit parametrizaci nebo potenciální úpravy souboru konfigurace v <code>build.xml</code>. Takto je možné načítat i proměnné prostředí či externí soubory s definicí konstant. Vždy se jedná o konstanty v pravém slova smyslu. Jakmile se jednou nastaví, další pokusy změnu hodnoty jsou ignorovány. Této vlastnosti lze využít a nastavit některé konstanty pomocí parametrů při spouštění Antu – jejich další přenastavení v <code>build.xml</code> bude ignorováno.<ref>http://www.root.cz/clanky/ant-nebojte-se-mravence/</ref>
 
Pomocí definovaných konstant je možné také podmínit vykonání některého cíle. Do tagu <code>target</code> se přidá atribut <code>if</code> a nebo <code>unless</code> s hodnotou odpovídající jménu konstanty. Takový cíl je poté vykonán pouze, pokud je a nebo není daná konstanta definovaná.
 
==== Úkoly ====
V rámci jednotlivých cílů je možné používat řadu úkolů, v terminologii Antu označených výrazem <code>task</code>. Úkoly jsou zodpovědné za vykonávání specifických činností sestavovacího procesu. Jsou vykonávány postupně podle jejich pořadí v rámci cíle. Je možné se setkat se třemi typy úkolů.<ref name="root2">http://www.root.cz/clanky/ant-nebojte-se-mravence-2/</ref>
 
</source>
 
=== Omezení ===
Apache Ant má řadu využítí. Je vhodné použít ho všude tam, kde projekt přerostl jednoho vývojáře a jeho sestavení včetně testování vyžaduje komplexní přístup. Nicméně i přes zřejmé výhody se k některým věcem úplně nehodí. Jeho ovládání přes příkazovou řádku a chybové hlášky ho předurčují k používání programátorům. Není vhodné nutit koncové uživatele spouštět nebo sestavovat projekty pomocí Antu. Pokud se vyskytne problém, sestavování projektu je zastaveno a Ant vypíše chybovou hlášku. Ta bude srozumitelná pouze programátorovi.
 
Ant také není vhodný pro začátečníky. Vytvoření konfiguračního souboru <code>build.xml</code> může být poměrně pracné a pokud je cílem pouze zkompilovat pár řádků kódu nebo spustit testy, bohatě postačí [[Vývojové prostředí|IDE]].
 
=== Literatura ===
{{Citace monografie
| příjmení = Loughran
}}
 
=== Reference ===
<references/>
 
=== Externí odkazy ===
* [http://ant.apache.org/ ant.apache.org] – Domovská stránka Apache Ant
 

Navigační menu