Sinoatriální blokáda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sinoatriální blokáda (zkratka SA blokáda) je porucha srdečního rytmu, jejímž podkladem je porušené vedení vzruchu ze sinoatriálního uzlu na srdeční předsíně.

Dělení[editovat | editovat zdroj]

Rozlišují se tři stupně SA blokády, jde o analogii AV blokády, tedy poruchy vedení vzruchu z předsíní na komory. Možnosti diagnostiky SA blokády jsou však omezené, neboť na běžném (z povrchu těla snímaném) EKG se projeví elektrická aktivita síní, nikoliv však samotného SA uzlu. Porucha se často vyskytuje jen přechodně, pak je ke stanovení diagnózy nutný dlouhodobější záznam EKG. U SA blokády je normálně zachovalý převod vzruchu z předsíní na komory, na EKG je tady vlna P následovaná QRS komplexem.[1]

  • SA blokáda I. stupně – jde o prodloužené (zpomalené) vedení vzruchu z SA uzlu na předsíně, z běžného EKG jej není možné poznat.
  • SA blokáda II. stupně – má dva podtypy:
    • typ I Wenckebachovy periody – dochází k postupnému zkracování intervalu mezi vlnami P, které odpovídají aktivitě předsíní a jsou normálně následované komplexy QRS, až dochází k výpadku jedné vlny P i QRS komplexu.
    • typ II – vyznačuje se výpadem P vlny (i s komorovým komplexem), aniž by mu předcházelo postupné zkracování intervalu mezi dvěma vlnami P. Pauza činí dvojnásobek (event. i vícenásobek) normálního P-P intervalu. Blok se může vyskytovat pravidelně i nepravidelně.
  • SA blokáda III. stupně – úplný blok – vzruch se na síně nepřevádí vůbec, uplatní se náhradní centrum tvorby vzruchů, obvykle z AV uzlu. Na EKG se tedy projeví nejčastěji jako junkční rytmus s normálními úzkými komplexy QRS a za nimi negativními vlnami P (vzruch se na předsíně šíří opačným směrem „zespodu“) nebo jsou P vlny skryty v QRS komplexu.

Příčiny[editovat | editovat zdroj]

Přechodná porucha vedení se může objevit při předávkování některými léky (srdeční glykosidy, chinidinem či dalšími antiarytmiky), k trvalejší poruše dochází v důsledku degenerativních změn, po zánětech či při ischémii v oblasti SA uzlu.

Projevy[editovat | editovat zdroj]

Mírnější porucha, tedy dokud nedojde k výraznějšímu poklesu tepové frekvence, se obvykle neprojeví. V případě pomalejší srdeční činnosti či několikasekundovým výpadkům činnosti může docházet ke synkopám (krátkodobým poruchám vědomí), přechodným závratím, celkové slabosti, při trvající pomalé činnosti srdeční i k projevům srdečního selhání s dušností a špatnou tolerancí námahy. U nemoci chorého sinu se SA blokáda střídá s rychlou funkcí srdce při tachykardiích vycházejících z předsíní a pacient tak může pociťovat i bušení srdce.

Léčba[editovat | editovat zdroj]

V první řadě je nutné pátrat po příčině, kterou by bylo možno odstranit, zejména upravit dávkování léků. V mnoha případech ale toto řešení není možné. Pokud má nemocný potíže vyplývající z pomalé srdeční činnosti, je řešením implantace kardiostimulátoru, který generuje srdeční vzruchy místo poškozeného SA uzlu a převádí je na předsíně pomocí elektrody zavedené velkou žílou do pravé síně.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://ekg.kvalitne.cz/vedeni.htm

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]


Star of life2.svg
Wikipedie neručí za správnost žádných informací v žádném článku. V případě potřeby vyhledejte odpovídajícího odborníka!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.