Uniklý stah

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Uniklý stah je označení pro srdeční stah, jehož podkladem je srdeční vzruch, který nepochází z normálního zdroje vzruchů, kterým je sinoatriální uzel, ale z jiných míst v srdci, což může být svalovina srdečních předsíní, oblast atrioventrikulární junkce či svaloviny srdečních komor. Schopnost tvořit vzruchy mají totiž všechny buňky převodního srdečního systému a srdeční svaloviny. Za normálních okolností se ale tato funkce uplatní jen v sinoatriálním uzlu, který tvoří vzruchy nejrychleji a vnutí srdci svůj rytmus.

Ostatní místa tvoří vzruchy pomaleji a proto se neuplatní. Pokud ale dojde z nějakého důvodu k přechodnému výpadku funkce sinoatriálního uzlu, uplatní se centra, která pracují pomaleji, a vyšlou náhradní vzruch. Tímto centrem může svalovina síní (pak mluvíme o síňovém uniklém stahu), oblast atrioventrikulární junkce (junkční uniklý stah) nebo komor (komorový uniklý stah). Pokud trvá výpadek funkce atrioventrikulárního uzlu déle, uplatňuje se po tuto dobu náhradní zdroj. Pak již mluvíme o náhradním rytmu (junkčním či komorovém), neboť nejde o pouhý jednotlivý stah.

Uniklý stah je možné poznat na elektrokardiografickém záznamu (EKG). Svým tvarem odpovídá extrasystole, která také vychází ze stejných míst (ze síní, oblasti AV junkce či komor). Na rozdíl od extrasystoly nepřichází uniklý stah předčasně, ale naopak jej předchází pauza delší než běžný interval mezi dvěma QRS komplexy (jde o stah náhradní, tedy žádoucí, nikoliv předčasný jako je tomu u extrasystoly).

Star of life2.svg
Wikipedie neručí za správnost žádných informací v žádném článku. V případě potřeby vyhledejte odpovídajícího odborníka!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.