Seznam kulturních památek v Kašperských Horách

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Kašperské Hory v okrese Klatovy vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Kašperské Hory[editovat | editovat zdroj]

Centrum Kašperských Hor je městskou památkovou zónou.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Markéty (Q12030623)


Kašperské Hory, kostel sv. Markéty (2013-08-15; 02).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Margaret in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Margaret in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23976/4-3024
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Náměstí 174, st. 50
49°8′38″ s. š., 13°33′19,8″ v. d.
Kostel sv. Markéty. Původně gotický kostel z poloviny 14. století, výrazně upravený v novogotickém duchu ve 2. polovině 19. století.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého s kašnou (Q37337421)


Kašperské Hory, kašna s Nepomukem.JPG
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20128/4-3034
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Náměstí, východní strana, pp. 2150/1
49°8′38,35″ s. š., 13°33′22,74″ v. d.
Ucelený soubor kašny a sochy sv. Jana Nepomuckého z konce 19. století (socha 1861, kašna 1899). V horní části náměstí mezi kostelem sv. Markéty a farou, ve svažitém terénu. V horní části sloup se sochou, pod ním kašna.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Radnice (Q31785178)


Kašperské Hory, radnice (2013-08-15; 01).jpg
 
Kategorie „Town hall in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Town hall in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15784/4-3026
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Náměstí 1, Sušická
49°8′37,36″ s. š., 13°33′19,55″ v. d.
Radnice. Rozlehlá patrová budova s trojicí volutových štítů a s dvorními křídly, vzniklá spojením dvou gotických domů. Mimořádně kvalitní barokní architektura renesančního založení, výrazná dominanta náměstí.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Náměstí čp. 11 (Q37337448)


Kašperské Hory, čp 11.JPG
 
Kategorie „Dům čp. 11 (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dům čp. 11 (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30976/4-3028
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Náměstí 11
49°8′37,36″ s. š., 13°33′19,55″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový městský dům se starším jádrem a klasicistní fasádou se zlidovělými barokními prvky. V patře mezi okny kartuše s malovaným obrazem Madony s Ježíškem. Na severní dvorní straně rovnoběžně s průčelím situována kamenná polokruhem sklenutá brána, krytá sedlovou šindelovou stříškou. Zadní část domu se zřítila v 50. letech 20. století. V zadní části dvora stojí přízemní kolna, upravená v roce 2001 na prostory galerie.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Fara (Q31785147)


Fara, Kašperské Hory (01).jpg
 
Kategorie „Rectory in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rectory in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14974/4-3033
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Náměstí 14, Vimperská
49°8′38,72″ s. š., 13°33′24,44″ v. d.
Fara. Klasicistní stavba z 1. poloviny 19. století, vystavená snad na starších základech, s dochovanými původními klenutými interiéry.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Fügnerova čp. 36 (Q31785106)


Kašperské Hory, Fügnerova čp 36.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44201/4-4297
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Fügnerova 36
49°8′37,36″ s. š., 13°33′26,78″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový městský dům, který si z velké části zachoval autentickou barokní podobu. Na průčelí dochován původní barokní portál se slohovými dřevěnými dveřmi.

Památkově chráněno od 15. ledna 1988.

Bohdana Týbla čp. 17 (Q31785059)


Kašperské Hory, Stýbla 17.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18800/4-3029
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Bohdana Týbla 17
49°8′37,36″ s. š., 13°33′26,78″ v. d.
Patrová budova s polokruhem zaklenutým vjezdem a s navazující vjezdovou branou. Cenný barokní městský dům s bohatou štukovou výzdobou fasády.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Kaplička U Harantů (Q37337434)


Kaplicka U Harantu.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31477/4-3037
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Besední (u budovy školy)
49°8′51,56″ s. š., 13°32′10,42″ v. d.
Výklenková kaple svatých Jana a Pavla. Oboustranná kaplička s dvojicí širokých výklenků zaklenutých konchou. Drobná barokní sakrální památka 18. století situovaná při kostele sv. Mikuláše.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu nebylo neuvedeno. V MonumNetu nebyla odlišitelná od kaple r. č. 21104/4-3036 (PkMISSezObrWD) – ta se nachází proti budově školy Vimperská čp. 230.
Památkově chráněno od 25. března 1964.

Kaplička svatého Antonína (Q37337468)


Kašperské Hory, kaple u školy.JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint Anthony of Padua (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Anthony of Padua (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21104/4-3036
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Besední, Vimperská, st. 755
49°8′42,26″ s. š., 13°33′39,13″ v. d.
Kaplička sv. Antonína. Šestiboká drobná centrála s polokruhem zaklenutým vchodem a okny. Nedílná součást rozsáhlého souboru kašperskohorských kaplí, které jsou rozesety na okrajích dnešní zástavby města i v jeho přilehlém okolí. Původní kaple z konce 18. století, v roce 1861 zcela zničená, opravena a vybavena novými sochami, opětovně zničena a vystavěna roku 1897.

Poznámka: V MonumNetu nebyla odlišitelná od kapličky r. č. 31477/4-3037 (PkMISSezObrWD).
Památkově chráněno od 25. března 1964.

Středověká úpravna zlatých rud (Q37337406)


Kašperské Hory - středověká úpravna zlatých rud (archeologické pozůstatky) (3).jpg
 
Kategorie „Středověká úpravna zlatých rud (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Středověká úpravna zlatých rud (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11312/4-5075
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Krátká, pp. 1358/1
49°8′31,03″ s. š., 13°33′39,83″ v. d.
Jiné archeologické naleziště - středověká úpravna zlatých rud, zřícenina a archeologické stopy. Archeologická lokalita z období vrcholného středověku, dokládající těžbu zlatonosných rud a zpracování zlata v Pošumaví. Je první zjištěnou stavbou na tepelné zpracování zlaté rudy v Čechách. Nález roku 1989, zakonzervovány zbytky zdiva, zakryta koruna plochými kamennými deskami. Torzo pece bylo rekonstruováno. Obvod stavby byl vysypán štěrkem. Roku 1993 byl areál znovu upraven. Lokalita obsahuje základy kamenné stavby s vnitřním zařízením (pec - čtyřúhelné ukotvení břeven) a dvěma hromadami odpadu zlatonosného vytěženého křemene. Stavba měla zhruba čtvercový půdorys o straně kolem 10 m. Obvodové zdivo je provedené z lomového kamene, nad terén vystupuje maximálně do 30 cm, ve zdivu není nikde patrné přerušení pro případný vstup.

Památkově chráněno od 11. června 1996.

Kostel Panny Marie Sněžné (Q37337486)


Kašperské Hory kostel PM sněžné 9.jpg
 
Kategorie „Church of Our Lady of the Snow (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Our Lady of the Snow (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44200/4-4296
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Nerudova, st. 237
49°8′26,88″ s. š., 13°33′10,8″ v. d.
Kostel Panny Marie Sněžné. Poutní kostel na půdorysu latinského kříže s trojboce uzavřeným presbytářem a dvojicí věží v hlavním průčelí, založený při studánce a kapli Panny Marie Klatovské. Vystavěný v letech 1850–1867 podle návrhu stavitele Jana Buchingra, raně eklektický sloh.
 • kostel
 • opěrná zeď

Poznámka: Nezákonný zápis z roku 1988 není v Památkovém katalogu ukončen, areál však byl prohlášen za památku a zapsán do rejstříku podruhé, a to pod číslem 106629 (PkMISSezObrWD).
Památkově chráněno od 15. ledna 1988.

Kostel Panny Marie Sněžné (Q37337486)


Kašperské Hory kostel PM sněžné 9.jpg
 
Kategorie „Kostel Panny Marie Sněžné (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kostel Panny Marie Sněžné (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106629
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Nerudova, st. 237
49°8′26,88″ s. š., 13°33′10,8″ v. d.
Kostel Panny Marie Sněžné. Poutní kostel na půdorysu latinského kříže s trojboce uzavřeným presbytářem a dvojicí věží v hlavním průčelí, založený při studánce a kapli Panny Marie Klatovské. Vystavěný v letech 1850–1867 podle návrhu stavitele Jana Buchingra, raně eklektický sloh.
 • kostel
 • opěrná zeď
 • litinový kříž na čtyřbokém žulovém podstavci, před kostelem

Poznámka: Nezákonný zápis z roku 1988 (44200/4-4296 (PkMISSezObrWD)) není v Památkovém katalogu ukončen, areál však byl prohlášen za památku a zapsán do rejstříku podruhé, a to pod novým číslem, navíc byl do ochrany nově zahrnut i kříž.
Památkově chráněno od 18. února 2021.

Kaple Panny Marie Klatovské (Q37337373)


Kašperské Hory, kaplička Panny Marie Klatovské - Grantl.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51171/4-5257
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Nerudova, u kostela Panny Marie Sněžné, st. 188
49°8′26,59″ s. š., 13°33′9,55″ v. d.
Kaple Panny Marie Klatovské, zeď s nikou a pamětním křížem (nika, litinový kříž). Drobnější sakrální stavba jednoduchého výrazu, stojící u poutního kostela Panny Marie Sněžné. Kaple připomínána již na konci 17. století jako poměrně význačné mariánské poutní místo. U kaple vývěr pramene s pamětním křížem.

Poznámka: Grantl
Památkově chráněno od 10. října 2001.

Pranýř (Q37337556)


Kašperské Hory - bývalý pranýř na Šibeničním vrchu (2).jpg
 
Kategorie „Pillory in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pillory in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16239/4-4155
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Šibeniční vrch, pp. 1990/1
49°8′28,23″ s. š., 13°32′57,31″ v. d.
Jeden z mála dochovaných původních pranýřů na klatovském okrese. Barokní kamenická práce z 1. poloviny 17. století s datováním (1630). Jižně od domu čp. 223, při cestě od křižovatky Smetanovy a Spojovací ulice na Šibeniční vrch. Původně stával na náměstí jižně od kostela, kolem roku 1800 byl přenesen k polní cestě na úpatí Šibeničního vrchu a upraven na boží muka. Kamenný válcový sloup s předsazenou okrouhlou hlavicí, v horní části mírně okosenou, ve spodní části z boku konkávně projmutou. Na hlavici vytesán letopočet 1630. Výška sloupu 147 cm. Po úpravě v roce 1989 byl na pranýř upevněn ozdobný železný nástavec s plechovou destičkou pro obraz.

Památkově chráněno od 18. března 1983.

Sýpka (Q37337508)


Sýpka, Kašperské Hory (04).jpg
 
Kategorie „Granary in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Granary in Kašperské Hory “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13110/4-3027
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Smetanova, st. 231/1, 231/2
49°8′38,27″ s. š., 13°33′0,66″ v. d.
Velká dvoupatrová barokní sýpka obdélného půdorysu s malovanými fasádami. Štíty trojúhelné dvouetážové, členěné pilastry a osázené obelisky. Jedna z mála autenticky dochovaných sýpek v regionu. V únoru 2006 došlo k havárii části střechy, v jedné části budovy se propadl krov; při odstraňování havárie došlo ke stržení části štítu. Rok 2013: část objektu stále bez střechy, zdivo včetně omítek degraduje.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Boží muka – kaplička svatého Jáchyma s deskovým obrazem (Q37337390)


Kašperské_Hory_(okr._Klatovy),_boží_muka_na_zahradě_domu_čp._337_od_severu.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34558/4-4061
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Smetanova, na zahradě domu čp. 337, pp. 209/5
49°8′38,81″ s. š., 13°32′51,99″ v. d.
Masivní kapličková boží muka. Drobná stavbička s hranolovým soklem a nepatrně širším kaplicovým nástavcem s hlubokou nikou a trojúhelným štítem. Z poslední třetiny 18. století (v některých materiálech hodnoceno dokonce jako gotická památka datovaná do 14.–15. století). V nice obraz Zasnoubení sv. Jáchyma a sv. Anny, umístěný sem patrně při opravě kaple roku 1860.

Památkově chráněno od 5. července 1974.

Hřbitovní kostel svatého Mikuláše (Q37337523)


Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše (2013-08-15; 01).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14797/4-3025
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Smetanova, na konci ulice, 1,5 km severozápadně od náměstí
49°8′54,39″ s. š., 13°32′7,58″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše, st. 214, 213, pp. 339. Původně gotický kostel z období před rokem 1330 s dochovanými nástěnnými malbami. V lodi jedinečný dřevěný barokní strop s malbou květinových ornamentů a se znakem města. Cenný hřbitovní areál se hřbitovní kaplí sv. Anny v dominantní poloze nad městem.
 • kostel sv. Mikuláše
 • kaple sv. Anny, původně pravděpodobně karner (kaple s kostnicí)
 • ohradní zeď s branou

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Kaplička svatých Šebestiána, Víta a Anny (Q37337540)


Kašperské Hory - kaplička svatých Šebestiána, Víta a Anny.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Sebastian, Vitus and Anne (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Sebastian, Vitus and Anne (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16660/4-3035
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory poblíž silnice III/1457 na Tuškov, st. 429, mezi domkem Sušická čp. 187 a budovou kina a sokolovny Sušická čp. 183
49°8′44,92″ s. š., 13°33′8,34″ v. d.
Kaplička sv. Šebestiána, Víta a Anny. Menší barokní kaple s průčelním štítem členěným pilastry. Z konce 18. století. Původně byla zasvěcená stavému Vítu. Podle městské kroniky nechal kapli postavit měšťan Vít Müller (1676–1750).

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Památková ochrana zrušena 26. července 1982 Dlouhá čp. 68 (Q123471806)


Kašperské Hory - čp. 68 na rohu Dlouhé a Petra Bezruče (2).jpg
 
Kategorie „Dlouhá 68 (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dlouhá 68 (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52239/4-3031
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Dlouhá čp. 68, Petra Bezruče
49°8′33,3″ s. š., 13°33′23,28″ v. d.
Jednopatrový nárožní klasicistní dům, zděný, o 6 okenních osách v průčelí pod trojúhelníkovým štítem. Na středu oble zaklenutý vstup. Místnosti plochostropé. Mezi okny pilastry s růžicemi, pod okny střídavě věnce a révy.

Památkově chráněno od 25. března 1964.
Památková ochrana zrušena 26. července 1982.

Památková ochrana zrušena 6. února 1980 Nerudova 126


Kašperské Hory - místo památkově chráněného domu čp. 126 (do roku 1980), v pozadí čp. 125 v Nerudově ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52798/4-3032
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Nerudova 126
49°8′32,93″ s. š., 13°33′7,74″ v. d.
Přízemní zděné stavení s pavláčkou v prkenném štítu pod polovalbou. Část průčelí jako mělký rizalit je současně průjezdem. Areál.

Poznámka: Snímek zachycuje místo, kde dům stával přibližně do roku 1980 (rok zrušení památkové ochrany).
Památkově chráněno od 25. března 1964.
Památková ochrana zrušena 6. února 1980.

Památková ochrana zrušena 19. května 1978 Dlouhá 66


Kašperské Hory - místo památkově chráněného domu čp. 66 (do roku 1978) v Dlouhé ulici, dnes bytovka čp. 67.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54095/4-3030
Pam. katalog
MIS
Kašperské Hory Dlouhá 66
49°8′33,21″ s. š., 13°33′25,2″ v. d.
Přízemní rozlehlé stavení s prkenným štítem s polovalbou. Na středu klenutá chodba, z ní obytné místnosti na obě strany. Zaniklá stavba. Patrové rozlehlé stavení, materiálem kámen a dřevo. Stavba je z větší části zděná, z menší části roubená. Horská zemědělská usedlost typické bavorské dispozice s průjezdem na hloubku domu. Posun výšky podlaží charakterizuje typ tzv. podunajského špýcharového domu. Poslední dům tohoto typu v obci.

Poznámka: Snímek zachycuje místo, kde dům stával přibližně do roku 1978 (rok zrušení památkové ochrany), pak jej zřejmě nahradil bytový dům čp. 67.
Památkově chráněno od 25. března 1964.
Památková ochrana zrušena 19. května 1978.

Červená[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q38486125)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17152/4-3039
Pam. katalog
MIS
Červená náves, st. 21
49°7′13,3″ s. š., 13°34′38,58″ v. d.
Kaple mešní, Panny Marie. Barokní stavba z roku 1856, přechodový typ mezi větší vesnickou kaplí a kostelem. Obdélná kaple s neodsazeným trojbokým závěrem a v ose navazující nižší sakristií. Nad vstupem hranolová věž s cibulovitou bání.

Poznámka: Původně zapsána do rejstříku jako kostel.
Památkově chráněno od 25. března 1964.

Kavrlík[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Návesní kaple (Q37341561)


Kavrlík-kaple.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51757/4-5301
Pam. katalog
MIS
Kavrlík st. 1/2
49°9′7,05″ s. š., 13°34′18,76″ v. d.
Kaple návesní. Menší kaple na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem a dvoustupňovým zvlněným štítem s ozdobnými koulemi. Drobná barokizující kaple dochovaná v původní hmotě i detailu.

Památkově chráněno od 8. srpna 2002.

Lídlovy Dvory[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37813301)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101692
Pam. katalog
MIS
Lídlovy Dvory na pozemku rekreační chaty če. 17, st. 25
49°6′59,62″ s. š., 13°33′52,47″ v. d.
Hodnotná barokní kaple z 18. století s dochovaným barokním štítem, situovaná v malebné poloze na břehu říčky Losenice, významný krajinotvorný prvek, pravděpodobně historicky spjatá s nedalekou věhlasnou papírnou v Lídlových Dvorech.

Památkově chráněno od 22. prosince 2005.

Podlesí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sklárna Stará Huť (Q37813306)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44208/4-4498
Pam. katalog
MIS
Podlesí pp. 585
49°5′27,2″ s. š., 13°33′28,3″ v. d.
Sklárna Stará Huť, zřícenina. Zbytky bývalé šumavské sklárny z přelomu 17. a 18. století, sestávající ze sklářské pece, zdiva výrobních a obytných objektů a zídky. Rozborem nálezů a písemných zpráv bylo zjištěno, že jde o nejstarší stanoviště sklárny Vogelsang (Podlesí).

Památkově chráněno od 1. listopadu 1989.

Kaple svaté Barbory (Q59270970)


Kaple slunce.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Barbara in Podlesí (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Barbara in Podlesí (Kašperské Hory) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106304
Pam. katalog
MIS
Podlesí st. 34
49°6′47,02″ s. š., 13°33′6,38″ v. d.
Drobná kaple z konce 17. století, situovaná v prostoru bývalého hospodářského dvora náležejícího k místní sklárně. Kaple je obdélná stavba s trojbokým závěrem a cibulovitou vížkou v průčelí.

Poznámka: Do roku 1979 chráněno v rámci památky panský dům (Klášter s kaplí sv. Barbory a zříceninou st. kaple), 52928/4-3040 (PkMISSezObrWD)
Památkově chráněno od 15. listopadu 2018.

Památková ochrana zrušena 3. září 1979 Panský dům


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52928/4-3040
Pam. katalog
MIS
Podlesí Podlesí 1
49°6′46,38″ s. š., 13°33′8,57″ v. d.
Panský dům (klášter s kaplí svaté Barbory a zříceninou st. kaple). Klášter, zemědělský dvůr. Hospodářský dvůr s kaplí sv. Barbory při místní sklárně. Na západní straně stála budova zámečku s věží, zaniklého kolem roku 1990. Hospodářské objekty s branou kolem obdélného dvora, obnoveny po roce 1989. Jednopatrová obytná budova zámečku s jednopatrovou věží s lucernou. Hospodářské budovy od 90. let 20. století postupně obnoveny, vstupní budovana na jihovýchodní straně dvora zanikla, na jejím místě novostavba; dnes v prostoru hospodářského dvora rekreační areál Rezidence Vogelsang.

Poznámka: Kaple nově prohlášena za kulturní památku v roce 2018, 106304 (PkMISSezObrWD)
Památkově chráněno od 25. března 1964.
Památková ochrana zrušena 3. září 1979.

Opolenec[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dvě kaple a pamětní kříž (Q38041098)


Kaple Opolenec.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101493
Pam. katalog
MIS
Opolenec náves a jihovýchodní část obce
49°9′37,68″ s. š., 13°31′20,16″ v. d.
Kaple - soubor 2 kaplí a pamětního kříže:
 • parc. st. 29: kaple I. Drobná kaple jihovýchodně od vsi, pseudogotická z přelomu 19. a 20. století se zachovanými detaily a pseudoslohovou iluzivní výmalbou interiéru.
 • parc. st. 14: kaple II a pamětní kříž. Barokní kaple archanděla Michaela s mohutným cibulovitým sanktusníkem, spolu s pamětním křížem výrazná dominanta návsi, původem nejspší z 18. století. Kříž před kaplí datován na soklu do roku 1951. Podle pamětníků se v 1. polovině 20. století u kaple shromažďovali lidé z vesnice k pravidelným májovým pobožnostem.

Památkově chráněno od 25. dubna 2005.

Žlíbek[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Kašperk (Q1012637)


Kasperk Castle (2).jpg
 
Kategorie „Kašperk “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kašperk “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17972/4-3038
Pam. katalog
MIS
Žlíbek 49°9′58″ s. š., 13°33′50″ v. d. Hrad Kašperk: Zachovaný příklad hradní architektury Karla IV. s typickým celkem paláce srostlým s věžemi po obou kratších stranách. Jeden z hradů nesoucí jméno svého zakladatele. Předsunutá bašta Pustý hrádek je pozůstatkem zdokonaleného opevnění hradu z 2. poloviny 15. století. Postaven Vítem Hedvábným v letech 1356–1361 na příkaz Karla IV. jako královský hrad ke střežení větve Zlaté stezky, zajištění zlatonosné oblasti a česko-bavorského pomezí. Výraznější přestavby ke konci 15. století, po roce 1616 pustý, pobořen po roce 1655. Pustý hrádek pravděpodobně z 2. poloviny 15. století.
 • hrad, předhradí (st. 25)
 • pustý hrádek, zřícenina (pp. 205)
 • vnější opevnění (pp. 206/4)

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Kříž (Q38234092)


Žlíbek, kříž u silnice.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15158/4-3041
Pam. katalog
MIS
Žlíbek při pravé straně silnice z Nezdic do Kašperských Hor, pp. 72/1
49°9′37,58″ s. š., 13°34′51,24″ v. d.
Kovaný pamětní kříž z hranolových prutů, ve spodní části pravoúhle zalomené pruty tvořící podstavec, původně zdoben motivy listů a korpusem Krista malovaným na plechu. Lidová architektura z 1. poloviny 19. století, dochováno v torzálním stavu. 2006: z kříže zbývá svislé břevno, které je zasazené do dvou prohnutých prutů. Chybí ramena kříže s růžicí, nápisová destička a průvodní korpus Krista. Ten byl nahrazen novým z hliníkového plechu a ke zbytku břevna je připevněn drátkem.

Památkově chráněno od 25. března 1964.

Kaple (Q38234098)


Žlíbek-kaple.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10234/4-4937
Pam. katalog
MIS
Žlíbek náves, st. 22
49°9′46,4″ s. š., 13°34′36,86″ v. d.
Návesní kaple na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, barokním štítem a polygonální zvoničkou. Z konce 18. století, upravená v roce 1820.

Památkově chráněno od 4. října 1994.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]