Sebastian Schambogen

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Sebastian Schambogen OFM
Zasvěcený život
Institut františkáni
Francescocoa.png
Svěcení
Služby kazatel
Osobní údaje
Datum narození 17. století
Místo narození Kladsko
Datum úmrtí 22. listopad 1718
Místo úmrtí Praha
Národnost německá
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Sebastián Schambogen OFM (?1718), byl františkán německého jazyka působící v českých zemích.

Život[editovat | editovat zdroj]

Pocházel z Kladska.[1] Působil jako lektor teologie na řádových studiích v Praze a opakovaně v letech 1684–1714 na řídících pozicích české františkánské provincie (definitor, provinční sekretář, kustod provincie), měl čestný titul „otec provincie“. [2] V roce 1686 z pověření generálního ministra nebo komisaře františkánů vizitoval jakožto řeholník zkušený ve vedení velkopolskou řádovou provincii a 1692 tyrolskou provincii.[3] Schambogen byl prokurátorem posléze neúspěšného procesu blahořečení Pražských františkánských mučedníků, který vedli čeští františkáni v 70. letech a obnoveně pak v 90. letech 17. století.[4] Ve své bohaté, tiskem vydané literární tvorbě v latině a němčině se zaměřil na podporu spirituality a duchovního života skrze duchovní cvičení (exercicie) a podporu křesťanské morálky (hřích, smrt, odpuštění, svátosti). Zemřel 22. listopadu 1718 v Praze.

Dílo[editovat | editovat zdroj]

Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Sebastian Schambogen

Sebastian Schambogen byl autorem většího množství titulů především asketické literatury pro podporu spirituálního života. Psal v němčině, následně byly některé jeho tituly přeloženy a vydány také v latině. Pro opakovaná vydání týchž děl během několika let lze předpokládat jejich solidní prodejnost a tím i oblíbenost. Většinu schambogenových knih vytiskla pražská arcibiskupská tiskárna za faktora Wolfganga Wickharta, s nímž byl autorem nebo františkáni obecně jistě v bližším vztahu. Svou tvorbu započal duchovními příručkami pro klarisky:

 • Spirituale viaticum seu devotae meditationes ... – německy 1693(?), 1695(?), latinsky 1695.[5]
 • Robur spiritus sive Soliloquium contemplativum solitariae animae reclusae.... 1695. Kapesní (dvanácterkový) portrét znojemské klarisky Marie Patientie od Ducha sv. (civilně Herula, hraběnka Carreto de Millesimo původem ze Savojska).[6]
 • Glaubens Schrifft-Wechslung – polemický spis vytištěný v letech 1701 a 1705.[7]
 • Grund Stein der Christlichen Sitten, das ist: Die fürnembste dieser Zeiten zwischen denen Catholischen und Uncatholischen schwebende[n] Glaubens-Strittigkeiten... - drobný (dvanácterkový) polemický spisek vydaný v Praze v letech 1703, 1704 a snad též 1726. [8] Údajně byla též následně či současně roku 1703 vydána i latinská verze: Lapis fundamenalis fidei Catholicae.[9]
 • Übungen Der innerlichen Tugenden... 1707.[10] Historické knihovní katalogy františkánů[11] uvádí také Exercitium internarum virtutum, není ale jisté, zda jde o překlad knihovníka nebo samostatné, do latiny přeložené vydání.[12]
 • Wund und Artzney der Seelen, das ist: Abscheuligkeit und Schwäre der Sünd: Nothwendigkeit und Nutzbarkeit der Heil. Beicht und Communion...1708.[13]
 • Betrachtungen uber das Bittere Leiden und Sterben... Jesu Christi. 1709.[14] Historické knihovní katalogy uvádí také Meditationes de vita & passione Christi, aniž je zřejmé, zda jde o překlad knihovníka, samostatné latinské vydání tohoto titulu nebo jiné neznámé dílo.
 • Andächtige Betrachtungen Uber Das Leben, die Lehre, und das Leyden Unsers Heylands Jesu Christi.... 1710.[15]
 • Blumen und Früchte Deß Seraphischen Garten... . 1710. Drobný dvanácterkový svazek s portréty svatých, blahoslavených a ctihodných tří františkánských řádů.[16]
 • Domine noverim me! noverim te! id est, Meditationes, sive, Exercitia spiritualia, quibus homo ad agnitionem suae nihileitatis, & Dei summae bonitatis, pervenire valeat ... 1713 – duchovní cvičení pro řeholníky, řeholnice a osoby v pastoraci.[17]
 • Leit-Stern Zu Gottes und seiner selbst Erkäntnuß den Ehristen anleitend Das ist: Christliche Handleitung... , variantně Leytstern/ das ist: Christliche Handleystung zu denen Geistlichen Ubungen... ". 1714, 1715, 1716 a 1765(?).[18]
 • Kurtzer Begriff oder gefallige... Vollkommenheit. 1716.[19]
 • Snad v souvislosti se zmíněným beatifikačním procesem Pražských františkánských mučedníků Schambogen napsal v rukopise dochované dílo Historia de crudeli martyrio XIV. fratrum ord. min. s. Francisci strict. observ.[20]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. WRBCZANSKY, Severin. Nucleus Minoriticus. Vetero-Pragae: [s.n.], 1746. S. 35. 
 2. Liber Memorabilium conventus Novodomensis, s. 147 a násl. - strojopisný přepis - Jihočeská vědecká knihovna, Zlatá Koruna, sign. 1 JH 54.
 3. GREIDERER, Vigilius OFM. Germania Franciscana seu Chronicon Geographo-Historicum Ordinis S. P. Francisci in Germania. Tomus 1.. Oeniponte: [s.n.], 1777. S. 772.  Čerpal dle odkazu knihy Severina Vrbčanského, Nucleus minoriticus, s. 50–52.
 4. HOŠKOVÁ, Jana. Sonda do historie procesu beatifikace 14-ti františkánských mučedníků od Panny Marie Sněžné z roku 1611. České Budějovice, 2010. bakalářská práce. Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Teologická fakulta. Vedoucí práce Martin Weiss. s. 30–31.
 5. Vyd. z r. 1695 vytištěno v Praze typis Hampelianis impressit Joannes Mattis, 1695. Formát 12°. Dílo je věnované klarisce Marii Patientii od Ducha sv. V úplném titulu jsou zmíněna starší vydání: "Idiomate Germanico impressae primum Pragae 1693. reimpressa Herbipolis 1695. nunc autem ab eodem pro plurium animarum solatio in Latinum translatae."
 6. Vytištěno v Praze, typis Hampelianis impressit Joannes Mattis, 1695. Dle předmluvy původně psáno v němčině a přeloženo do latiny. Podle GREIDERER, Germania Franciscana (cit.), s. 775, byla kniha údajně německy vydána v Praze a latinsky v Innsbrucku (Herbipolis). Dochováno v Národní knihovně ČR
 7. Obě vydání tisk: Praha : arcibiskupská tiskárna, faktor Wolfgang Wickhart. Vydání z r. 1701 se má nacházet v knihovně františkánů u P.M. Sněžné Praze, Hejnice Z 16638. Viz Viz ZEMANOVÁ, Martina. Historická rekonstrukce knihovny konventu františkánů v Hejnicích (1691–1945/1950). Liberec, 2010. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodně-humanitní a p.. Vedoucí práce Milan Svoboda. Vydání z roku 1705, původně od františkánů v Chebu je v Národní knihovně ČR
 8. Obě vydání tiskla ve Starém městě pražském arcibiskupská tiskárna, faktor Wolffgang Wickhart. Exempláře z let 1703 a 1704 (mj. původně od františkánů v Chebu) jsou v Národní knihovně ČR. Historický katalog františkánské knihovny v Zásmukách uložený v knihovně františkánů P.M. Sněžné v Praze uvádí též vydání: Prag, 1726.
 9. GREIDERER, Germania Franciscana (cit.), s. 775.
 10. Tisk: arcibiskupská tiskárna v Praze, faktor Wolfgang Wickhart. Dochováno v knihovně františkánů u P.M. Sněžné Praze, Hejnice U 2363, U 2499. Viz ZEMANOVÁ, Historická rekonstrukce… (cit.)
 11. U jednotlivých klášterů je uvádí BAJGER, Matyáš Franciszek. Česká františkánská knižní kultura : knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí. Ostrava, 2007, s. 73-75. Rigorózní práce Ostravské univerzity. [1].
 12. Latinský titul, nicméně pouze vydaný v německé verzi viz též GREIDERER, Germania Franciscana (cit.), s. 775.
 13. Tisk: arcibiskupská tiskárna v Praze, faktor Wolfgang Wickhart. Formát 12°. Viz Knihovna. Akademie věd ČR. Bibliografie cizojazyčných bohemik [2].
 14. Tisk: Praha : arcibiskupská tiskárna, faktor Wolfgang Wickhart. Dochováno v knihovně františkánů u P.M. Sněžné v Praze, Hejnice C 6586 nebo Hejnice B 1487. ZEMANOVÁ, Historická rekonstrukce… (cit.).
 15. Tisk: Praha : arcibiskupská tiskárna, faktor Wolfgang Wickhart. Dochováno v Národní knihovně ČR, Knihovně františkánů u P.M. Sněžné.
 16. Tisk: Praha : arcibiskupská tiskárna, faktor Wolfgang Wickhart Dochováno v Národní knihovně ČR. GREIDERER, Germania Franciscana (cit.), s. 775 uvádí rok vydání knihy: 1707.
 17. Tisk: Praha : arcibiskupská tiskárna, faktor Wolfgang Wickhart Cca 373 s., mědirytiny. Form8t 8° Viz Knihovna. Akademie věd ČR. Bibliografie cizojazyčných bohemik [3]. Dochováno též v knihovně františkánů u P.M. Sněžné Praze nebo knihovně kapucínů v ČR, Brno. Srov. GREIDERER, Germania Franciscana (cit.), s. 775.
 18. Vydání z let 1714, 1715 (tiskař K.J. Hraba) v Praze a 1716 se údajně nachází v knihovně františkánů u P.M. Sněžné Praze, Hejnice C 8157 (rok 1714), C 5970 (rok 1714), U 5390 (1715), U 7301 (1715), B 1477 (rok 1716). Viz ZEMANOVÁ, Historická rekonstrukce... (cit.). Vydání Prag, 1765 zmiňuje historický katalog frant. knihovny v Zásmukách, post 1870, uložený rovněž v knihovně u P. Marie Sněžné.
 19. Tisk: Prag, Joachim Johann Kamenicky. Dochováno v knihovně františkánů u P.M. Sněžné v Praze, Hejnice B 1477, C 3108. Viz ZEMANOVÁ, Historická rekonstrukce... (cit.)
 20. Národní archiv, Řád františkánů, inv. č. 567, kniha 174 (113 s., 8°)