Salutování

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Salutování

Salutování je specifický druh vojenského pozdravu, který provádí vždy jeden konkrétní voják (nebo i jiný příslušník vojensky organizované instituce či sboru) za pomocí své paže. Salutování se v mnoha zemích světa obvykle provádí napnutou pravou rukou, kterou si voják přiloží buďto ke štítku své vojenské čepice (nebo jiné standardní pokrývky hlavy) případně pouze k pravému spánku své hlavy. Tento pozdrav je tradičním projevem vzdávání úcty vůči nadřízeným, vyšším vojenským hodnostem a funkcím, státní vlajce, státní hymně, nejvyšším státním představitelům, případně úcty k zemřelé osobě apod. Konkrétní podrobnosti k přesnému provádění vojenských pozdravů obvykle stanovují vojenské řády a předpisy.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Původ salutování není zcela přesně znám. Jedno z možných vysvětlení jeho vzniku je to, že salutování vzniklo postupem doby ze vzájemných pozdravů, kterými se již ve středověku navzájem zdravili rytíři a to tak, že zvedli hledí na své helmě aby si navzájem viděli do obličeje a bylo jasné o koho se jedná. Tento pohyb se přenesl až do dnešní doby tak jak ho známe.

Výjimky[editovat | editovat zdroj]

  • Existuje zvyk salutovat první (bez ohledu na hodnost) držiteli americké medaile cti.
  • Za války se v některých případech (např. Korejská válka) upouští od salutování z důvodu odstřelování. Odstřelovač střílí po důstojnících, jakožto důležitých osobách, naopak méné významným cílům se (z důvodů svého prozrazení) vyhýbá.

Česko[editovat | editovat zdroj]

V České republice se salutováním zdraví příslušníci ozbrojených sil a uniformovaných bezpečnostních sborů. Zpravidla je tento pozdrav používán pouze mezi příslušníky, výjimkou je například silniční kontrola, kdy vnitřní předpisy Policie ČR vyžadují, aby po zastavení vozidla hlídka pozdravila řidiče vojenským způsobem a současně občanským pozdravem.[1]

Při pozdravu na místě zdraví voják mimo tvar tak, že se obrátí k osobě, kterou zdraví a zaujme základní postoj. Má-li nasazenu pokrývku hlavy, současně přiloží pravou ruku k pokrývce hlavy (nemá-li nasazenu pokrývku hlavy, přiloží pravou ruku k pravému spánku). Prostředník se dotýká pokrývky hlavy nad spánkem. Prsty jsou semknuty, palec přitažen, dlaň je v jedné přímce s předloktím, nadloktí je vodorovné, částečně vpředu a hledí zdravené osobě do očí.
— Cvičební řád Ozbrojených sil České republiky[2]
V tvaru zdraví rukou jen velitel tvaru. Pozdrav velitele tvaru rukou se provádí tak, že pravou ruku přiloží nejkratší cestou k hlavě do výše horní třetiny čela, přičemž se prostředník dotýká pokrývky hlavy nad spánkem. Prsty jsou semknuté (palec je přitažen k dlani), dlaň je v jedné přímce s předloktím, nadloktí je vodorovné, poněkud vpředu.
— Cvičební řád jednotek požární ochrany[3]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - čl. 22, odst. 2 [online]. Ministerstvo vnitra ČR - Policejní prezidium [cit. 2022-11-05]. Dostupné online. 
  2. Zákl-2 Cvičební řád ozbrojených sil ČR [online]. Ministerstvo obrany ČR [cit. 2022-11-05]. Kapitola Pozdrav, Vzdávání vojenské pocty, Vystoupení z tvaru a příchod k nadřízenému. Dostupné online. 
  3. Cvičební řád jednotek požární ochrany - pořadový výcvik [online]. Ministerstvo vnitra ČR - Generální ředitelství HZS, 2019-12-13 [cit. 2022-11-05]. Kapitola Pozdrav v tvaru, mimo tvar, Pozdrav a oslovení tvaru, Oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru, Příchod k nadřízenému mimo tvar na povel. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]