Rok na vsi

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rok na vsi s podtitulem Kronika moravské dědiny je románová kronika Aloise Mrštíka za spoluautorství jeho bratra Viléma ve dvou svazcích, vydaná poprvé v letech 1903–1904.

Rok na vsi popisuje události ve fiktivní moravské vesničce Habrůvce pravděpodobně od podzimu do léta jednoho roku v posledním desetiletí 19. století.[pozn 1] Autor v díle ukazuje různé zvyky, tradice, obyčeje a zábavy, které se přes rok konají na vsi. Dialogy postav užívají dialektu na pomezí hanácké a slovácké nářečí. Inspirací byla Aloisovi vesnice Diváky, kde působil jako učitel a správce školy.

Poznámky

  1. Autor uvádí rok zápisem 189*. Na několika místech v textu lze sice podle svátků katolického kalendáře a uvedeného dne v týdnu vyhledat konkrétní rok, ale výsledky se liší. Např. na Šimona a Judy (28. října) byla neděle v roce 1894, na sv. Emericha (5. listopadu) byla neděle v letech 1893 a 1899, 29. února (přestupný rok) byl v letech 1892 a 1896, Velikonoční neděle připadla na 1. dubna v roce 1888 atd.

Odkazy

Literatura

  • DVOŘÁČKOVÁ, Marcela. Postava Cyrila Rybáře v Roku na vsi bratří Mrštíků. Brno, 2012. 44 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Kudrnáč. Dostupné online.

Externí odkazy