Registr poskytovatelů sociálních služeb

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Registr poskytovatelů sociálních služeb je informační systém veřejné správy vytvořený a vedený dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách od 1. 1. 2007[1]. Poskytovatelem sociální služby je v ČR právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle uvedeného zákona. Oprávnění k poskytování sociálních služeb vzniká rozhodnutím příslušného krajského úřadu o registraci, anebo se jedná o osoby uvedené v § 84 zákona. Sociální službou je činnost vyjmenovaná v zákoně a podle těchto činností a dalších atributů lze také v registru vyhledávat.

Přístup k registru[editovat | editovat zdroj]

Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru. MPSV je správcem elektronické podoby registru. Registr v elektronické podobě obsahuje údaje uvedené v § 79 zákona. Část Registru je veřejně přístupná:

iregistr.mpsv.cz
MPSV poskytuje přesměrování do registru ze subdomény iregistr.[2]
Starší grafické rozhraní
Starší rozhraní[3] je plně funkční, ale není vhodné pro mobilní telefony.
Novější grafické rozhraní
Novější rozhraní[4] vhodné i pro mobilní telefony.
Otevřená data
MPSV všechny údaje poskytuje také ve formě otevřených dat, včetně popisu metadat.[5]

Historie Registru poskytovatelů sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

1.1.2007
S účinností od 1.1.2007 byl na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb, který je veden příslušným krajským úřadem.
1.1.2012
V souladu s nabytím účinnosti novely zákona vznikla povinnost také speciálnímu lůžkovému zdravotnickému zařízení hospicového typu a dětskému domovu se na žádost zapsat do registru poskytovatelů sociálních služeb.

Zpracování dat[editovat | editovat zdroj]

Zápis do registru[editovat | editovat zdroj]

Zápis do registru poskytovatelů provádí místně příslušný krajský úřad. Do registru se zapisují[5]

 • osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a osoby uvedené v § 84 odst. 1 zákona č. 108/2006
 • zdravotnická zařízení ústavní péče podle § 52 zákona
 • lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov podle § 85 odst. 1 zákona

Hlášení změn[editovat | editovat zdroj]

Poskytovatel sociálních služeb je povinen oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se:[6]

 • údajů z rozhodnutí o registraci
 • údajů ze žádosti o registraci
 • dříve předložených nebo nově relevantních dokladů.

Zrušení registrace[editovat | editovat zdroj]

O zrušení registrace rozhoduje krajský úřad pokud:[1]

a) poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky registrace

b) poskytovateli sociálních služeb byl uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb,

c) poskytovatel sociálních služeb ani po uložení správního trestu za přestupek nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb,

d) poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 2. http://iregistr.mpsv.cz
 3. Starší grafické rozhraní RPSS
 4. MPSV: Novější rozhraní RPSS
 5. a b MPSV: Opendata, Registr poskytovatelů sociálních služeb
 6. Aktuality k registracím poskytovatelů sociálních služeb (Portál pro sociální oblast města Prahy). socialni.praha.eu [online]. [cit. 2019-01-22]. Dostupné online.