První písemná zmínka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

První písemná zmínka je označení nejstaršího písemného dokladu o určité obci, městě, hradu atp.

První písemná zmínka je téměř vždy pouze datem ante quem, neboť kromě výjimek, kdy je v písemném dokladu přímo zmíněno založení sledovaného objektu zpravidla dokládá pouze to, že tento objekt již existoval. Někdy, zvláště v případě menších objektů může být první písemná zmínka i značně časově vzdálena od data skutečného vzniku (sto i více let), neboť se nám do současnosti dochovala pouze velmi malá část středověkých listin. Tyto údaje je proto nutné kombinovat s daty získanými jiným způsobem, například na základě slohového rozboru zachovaných stavebních památek nebo archeologicky.

První písemná zmínka zpravidla neobsahuje o sledovaném objektu žádné další informace. Velmi často pochází například z listin dokládajících prodej či jiný majetkový převod určitého majetku. Sledovaný objekt je v takovém případě připomenut pouze jako položka ve výčtu tohoto majetku. Šablona:Pahýl - historie