Přeskočit na obsah

Podnikový informační systém

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Podnikový informační systém, ve zkratce PIS, je typ informačního systému, který se užívá v podniku k podpoře a zlepšování funkcí jeho podnikových procesů. Umožňuje vyšší kvalitu služeb, práci s velkými objemy dat a je uzpůsobený pro velké podniky a organizace. Užívá se ve všech útvarech a na všech úrovních podniku.[1][2]

Oblasti využití[editovat | editovat zdroj]

Pojem Podnikový informační systém je odvozen z anglického Enterprise Information System (EIS). Slovo enterprise [ˈentəˌpraɪz ˌɪnfəˈmeɪšən ˈsɪstəm] má více významů. Zpravidla slouží k označení velkých organizací, např. nadnárodních společností nebo organizací veřejného sektoru; v současnosti je však nadužíváno a může znamenat téměř cokoliv. Běžně se takto označují i malé a střední podniky (small and medium-sized enterprises). Každopádně ale má širší dosah než český podnik (tj. podnikatelský subjekt usilující o dosažení zisku).

Také v češtině lze podnikový informační systém chápat v tomto širším slova smyslu, tedy ne jako systém určený pouze pro podniky, ale i pro jiné organizace (ministerstva, úřady, univerzity, armádu atd.). Pokud však označení podnikový působí v daném kontextu nepřirozeně (např. tak může působit věta „Ministerstvo používá podnikový informační systém“), je možné ho vynechat. K tomu ostatně často dochází i kvůli úspornějšímu vyjadřování.

Typy podnikových informačních systémů[editovat | editovat zdroj]

Podnikové informační systémy jsou informační systémy, které provozují podniky a organizace s cílem zlepšit svou produktivitu, snížit náklady a zkvalitnit vlastní služby a produkty. Uchovávají v nich svá vlastní data, k nimž mají jejich pracovníci přístup odstupňovaný podle individuálně nastavených oprávnění.

Existuje velké množství různých typů podnikových informačních systémů.[3] Ze všech nejčastěji se v podnicích a organizacích vyskytují a využívají systémy ERP. Systémy ERP jsou v současnosti tak běžné, že se mnohdy pod pojmem podnikový informační systém rozumí právě ERP.

Souhrnné informace o podnikových informačních systémech obsahuje článek Informační systém, v němž jsou také uvedeny odkazy na řadu dalších speciálních článků, věnovaných jednotlivým typům těchto systémů podrobněji.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Enterprise Information System na anglické Wikipedii.

  1. OLSON, David; KESHARWANI, Subodh. Enterprise Information Systems: Contemporary Trends and Issues. [s.l.]: World Scientific, 2010. 351 s. Dostupné online. S. 2, 13–16. (anglicky) 
  2. SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4. S. 44. 
  3. Přehledy IS [online]. SystemOnLine, 2015. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. 2., přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2009. 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6. 
  • BASL, Josef; BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2., výrazně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 283 s. (Management v informační společnosti). ISBN 978-80-247-2279-5.