Podmíněné odsouzení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Podmíněné odsouzení je možné uplatnit při odsouzení k trestu odnětí svobody, kdy je odložen jeho výkon na zkušební dobu jednoho roku až pěti let a odsouzený je tak na svobodě. Soud může podmíněně odsoudit tehdy, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba výkonu uloženého trestu. Tento institut trestního práva lze využít ale jen u trestu odnětí svobody a jen tehdy, pokud v daném případě nepřevyšuje tři roky.

Při podmíněném odsouzení lze odsouzenému v zájmu vedení jeho řádného života uložit i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti (např. povinnost podrobit se pracovnímu výcviku, zdržet se návštěv nevhodných prostředí, omluvit se poškozenému apod.), stejně jako povinnost nahradit případnou škodu, odčinit nemajetkovou újmu nebo vydat bezdůvodné obohacení z trestného činu.[1] Je-li potřeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele, je možné nad ním po stanovenou zkušební dobu navíc vyslovit probační dohled.[2]

Osvědčení[editovat | editovat zdroj]

Jestliže podmíněně odsouzený povede ve zkušební době řádný život a vyhoví všem uloženým podmínkám, soud vysloví, že se osvědčil. V opačném případě, a to i během zkušební doby, rozhodne o vykonání podmíněně odloženého trestu odnětí svobody. Výjimečně však může podmíněné odsouzení ponechat v platnosti a zkušební dobu prodloužit nebo stanovit probační dohled či přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, pokud zatím uloženy nebyly.[3]

Jestliže by soud o osvědčení podmíněně odsouzeného bez jeho viny do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nerozhodl, nastoupí právní fikce osvědčení se. V každém případě však vždy při osvědčení podmíněně odsouzeného nastává také právní fikce, že nikdy odsouzen nebyl.[4]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 82 odst. 2 a § 85 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TrZ“). Dostupné online.
  2. § 84 TrZ
  3. § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 TrZ
  4. § 83 odst. 3 a 4 a § 86 odst. 2 a 3 TrZ

Související články[editovat | editovat zdroj]