Opční list

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Opční list je cenný papír nesoucí právo na upsání emitovaných akcií. Opční listy lze vydávat pouze jako cenné papíry na doručitele. Opční list může být vydán buď v listinné, nebo zaknihované podobě.

V opčním listu musí být uvedeno:

  1. firma a sídlo společnosti,
  2. kolik akcií a jakého druhu, formy a podoby anebo kolik vyměnitelných anebo prioritních dluhopisů společnosti, v jaké podobě, formě a v jaké jmenovité hodnotě lze získat,
  3. doba a místo pro uplatnění přednostního práva,
  4. emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní právo, nebo způsob jeho určení,
  5. údaj o tom, že zní na doručitele.

Opční list vydaný v listinné podobě musí obsahovat i datum emise, podpis nebo podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti a číselné označení akcie nebo dluhopisu, k nimž byl vydán.

Pokud společnost vydala opční listy v zaknihované podobě, je rozhodným dnem (§ 156b obchodního zákoníku) pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé.

Pokud vydala společnost opční listy v zaknihované podobě, podá osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz k vydání cenných papírů, bylo-li přednostní právo včas uplatněno a bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro vydání těchto cenných papírů, a současně podá příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž bylo přednostní právo uplatněno. Po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva podá společnost příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž nebylo přednostní právo uplatněno.