NetWare Core Protocol

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z NCP)
Možná hledáte: Network Control Protocol.

NetWare Core Protocol (NCP) je síťový protokol používaný pro komunikaci klientských stanic se servery v síťovém operačním systému Novell NetWare.

Novell NetWare primárně podporoval klientské stanice s operačním systémem MS-DOS, ale podpora byla později rozšířena i na jiné platformy jako Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Windows NT a různé varianty Unixu.

NCP se používá pro přístup souborovým, tiskovým, adresářovým, časovým serverům, k serverům pro přenos zpráv, provádění vzdálených příkazů a k dalším síťovým službám. Díky snadné konfiguraci sítě a malým paměťovým nárokům protokolového zásobníku IPX/SPX se NCP do poloviny 90. let 20. století používalo výhradně s protokolem IPX. Později byl dostupná i implementace pro protokoly TCP/IP, která se postupně stala preferovanou.

Adresářová služba Novell eDirectory používá NCP pro synchronizaci změn dat na serverech ve stromě adresářových služeb.

Technické informace[editovat | editovat zdroj]

Původní implementace dostupná pouze pro komunikační protokol IPX s protokolem SAP pro vyhledávání a ohlašování služeb se v současnosti považuje za zastaralou. Novější implementace s protokoly TCP/IP používá TCP/UDP na portu 524 a pro ohlašování služeb používá SLP.

Při přenosu NCP pomocí protokolů IPX/SPX se používá protokol IPX (bez SPX) s hodnotou 17 v poli Typ paketu. Na straně klienta se používá číslo soketu 0x4003, na straně serveru číslo soketu 0x0451.

Protokolová datová jednotka NCP má následující strukturu:

Oktetů Pole
2 NCP typ
1 Pořadové číslo
1 Číslo spojení (spodní oktet)
1 Číslo úlohy
1 Číslo spojení (horní oktet)
1 Návratový kód (pouze v odpovědi)
1 Status spojení (pouze v odpovědi)
proměnný Datové pole

Pole NCP Typ určuje typ operace:

Hodnota Význam
0x1111 Vytvořit služební spojení
0x2222 Žádost o službu
0x3333 Odpověď na žádost
0x5555 Zrušit služební spojení
0x7777 Burst Mode Transfer (dotaz i odppověď)
0x9999 Požadavek je zpracováván (Server Busy)

Jednotlivé požadavky jsou identifikovány pořadovým číslem (modulo 256). Číslo spojení identifikuje spojení klientské stanice se serverem. Servery Novell Netware do verze 2.x podporovaly nejvýše 255 spojení a číslo spojení zabíralo 1 oktet. Ve vyšších verzích bylo rozšířeno na 2 oktety. Číslo úlohy má v požadavcích hodnotu 3 a v odpovědích 1. Datové pole začíná oktetem obsahujícím číslo NCP funkce, které rozlišuje jednotlivé služby.

Číslo Název operace
0 Login User Object
1 Change User Password
2 Map User to Station Set
3 Map Object to Number
4 Map Number to Object
5 Get Station's Logged Information
8 Map Number to Group Name
9 Get Member Set M of Group G
10 Enter Login Area
12 Verify Network Serial Number
13 Log Network Message
14 Get Disk Utilization
15 Scan File Information
16 Set File Information
17 Get File Server Information
18 Get Network Serial Number
19 Get Internet Address
20 Login Object
21 Get Object Connection List
22 Get Station's Logged Information
23 Get Encryption Key
24 Login Object Encrypted
31 Get Connection List from Object
50 Create Bindery Object
51 Delete Bindery Object
52 Rename Object
53 Get Bindery Object Id
54 Get Bindery Object Name
55 Scan Bindery Object
56 Change Bindery Object Security
57 Create Property
58 Delete Property
59 Change Bindery Property Security
60 Scan Property
61 Read Property Value
62 Write Property Value
63 Verify Bindery Object Password
64 Change Bindery Object Password
65 Add Bindery Object to Set
66 Delete Bindery Object from Set
67 Is Bindery Object In Set?
68 Close Bindery
69 Open Bindery
70 Get Bindery Access Level
71 Sacn Bindery Object Trustee Paths
72 Get Bindery Object Access Level
73 Is Calling Station a Manager?
74 Verify Bindery Object Password Encrypted
75 Change Bindery Object Password Encrypted
76 List Relations of an Object
100 Create Queue
101 Destroy Queue
102 Read Queue Current Status
103 Set Queue Current Status
104 Create Queue Job and File
105 Close File and Start Queue Job
106 Remove Job from Queue
107 Get Queue Job List
108 Read Queue Job Entry
109 Change Queue Job Entry
110 Change Queue Job Position
111 Attach Queue Server to Queue
112 Detach Queue Server from Queue
113 Service Queue Job
114 Finish Servicing Queue Job
115 Abort Servicing Queue Job
116 Change to Client's Rights
117 Restore Queue Server Rights
118 Read Queue Server Current Status
119 Set Queue Server Current Status
120 Get Queue Job Size
150 Get Current Account Status
151 Submit Account Charge
152 Submit Account Hold
153 Submit Account Note
200 Check Console Privileges
201 Get File Server Description Strings
202 Set File Server Date and Time
203 Disable File Server Login
204 Enable File Server Login
205 Get File Server Login Status
206 Purge All Erased Files
207 Disable Transaction Tracking
208 Enable Transaction Tracking
209 Set Console Broadcast
210 Clear Connection Number
211 Down File Server
212 Get File System Statistics
213 TTS Get Statistics
214 Get Disk Cache Statistics
215 Get Drive Mapping Table
216 Get Physical Disk Statistics
217 Get Disk Channel Statistics
218 Get Connection's Task Information
219 Get Connection's Open Files
220 Get Connection's Using a File
221 Get Physical Record Locks by Connection and File
222 Get Physical Record Locks by File
223 Get Logical Records by Connection
224 Get Logical Record Information
225 Get Connection's Semaphores
226 Get Semaphore Information
227 Get LAN Driver's Configuration Information
229 Get Connection's Usage Statistics
230 Get Object's Remaining Disk Space
231 Get File Server LAN I/O Statistics
232 Get File Server Misc Information
233 Get Volume Information

Délka a obsah zbytku datového pole závisí na čísle NCP funkce.

Implementace klientů[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku NetWare Core Protocol na anglické Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]