Internetwork Packet Exchange

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Internetwork Packet Exchange (IPX) je protokol síťové vrstvy v sadě protokolů IPX/SPX. Může fungovat i jako nespojovaný protokol transportní vrstvy. IPX je odvozen od svého protějšku Internet Datagram Protocol (IDP) v sadě protokolů Xerox Network Services (XNS) firmy Xerox.

Doménou protokolu IPX byly lokální sítě v 90. letech 20. století, ve kterých se používal pro komunikaci se servery Novell Netware. Hlavními přednostmi IPX je snadná konfigurace klientských počítačů a malý rozsah paměti obsazené ovladačem IPX, což bylo velmi důležité pro MS-DOS a Microsoft Windows do verze Windows 95.

Historie[editovat | editovat zdroj]

V období kolem roku 1990 byl protokol IPX nejpoužívanějším síťovým protokolem, díky velké oblibě síťového operačního systému Novell NetWare.

IPX ale nefunguje dobře v rozsáhlých sítích jako je Internet[1], a s rostoucí oblibou sítě Internet, která používá protokoly TCP/IP, podíl IPX klesal. Protože počítače a sítě mohou používat několik síťových protokolů současně, okolo roku 1996 používala stále větší část počítačů TCP/IP pro připojení do Internetu[2] současně s IPX pro komunikaci v lokální síti. K dalšímu poklesu používání IPX přispěl NetWare verze 5 uvedený v roce 1998, který umožňoval rovnocenné připojení ke svým serverům pomocí protokolů IPX i TCP/IP[3].

Výhody IPX[editovat | editovat zdroj]

Velkou výhodou protokolu IPX je jeho malá nebo žádná potřeba konfigurace. V době, kdy protokoly pro dynamickou konfiguraci stanice neexistovaly a protokol BOOTP pro centralizované přidělování adres nebyl příliš rozšířený, mohla být IPX síť zkonfigurována téměř automaticky. Klientské počítače používají MAC adresy síťové karty jako adresu uzlu a číslo sítě zjistí od serveru nebo routeru. Číslo sítě je odvozeno z MAC adresy serveru.

Správci IPX sítě stačilo

 • přiřadit všem serverům v jedné síti stejné číslo sítě
 • přiřadit různá čísla sítí různým formátům rámců ve stejné síti
 • přiřadit různá čísla sítí různým rozhraním serveru s více síťovými kartami (server Novell Netware s více síťovými kartami fungují automaticky jako routery)
 • přiřadit různá čísla sítí serverům v různých propojených sítích
 • spustit směrovací proces na uzlech s více síťovými kartami ve složitých sítích

Struktura IPX paketu[editovat | editovat zdroj]

Každý IPX paket začíná hlavičkou s následující strukturou:

Oktetů Pole
2 Kontrolní součet (vždy 0xFFFF - žádný kontrolní součet)
2 Délka paketu (včetně IPX hlavičky)
1 Řízení transportu (počet hopů)
1 Typ paketu
12 Cílová adresa
12 Zdrojová adresa

Pole typ paketu rozlišuje protokol vyšší vrstvy:

Hodnota Význam/Protokol
0 neznámý
1 RIP (Routing Information Protocol) (RFC 1582, RFC 2091)
2 Echo paket
3 Chybový paket
4 PEP (Packet Exchange Protocol), používaný pro SAP (Service Advertising Protocol)
5 SPX (Sequenced Packet Exchange)
17 NCP (NetWare Core Protocol)

IPX adresování[editovat | editovat zdroj]

Protokol IPX podporuje vytváření rozsáhlých sítí (anglicky internetwork), které se vytvářejí propojováním menších sítí pomocí routerů (anglicky internetworking). Firma Novell používá pro tyto malé sítě termín kabelový systém, který znamená síť, v níž lze pro komunikaci používat protokol linkové vrstvy.

IPX adresa má následující strukturu:

Oktetů Složka
4 Číslo sítě
6 Číslo uzlu
2 Číslo soketu

Číslo sítě[editovat | editovat zdroj]

Číslo sítě umožňuje adresovat IPX uzly, které nepatří do stejného kabelového systému a tak komunikovat mezi různými sítěmi (internetworking), které musí být propojeny pomocí IPX routerů. Jakýkoli server Novell Netware může fungovat jako IPX router. Novell také dodával samostatné routery. Multiprotokolové routery jiných dodavatelů často podporují směrování protokolu IPX. Používání různých formátů rámců na jednom kabelovém systému je možné, ale funguje stejně, jako kdyby komunikace probíhala po různých kabelech (tj. pro různé formáty rámců musí být na stejném kabelovém systému použita různá čísla sítí a pro komunikaci mezi uzly používajícími různé formáty rámců na stejném kabelovém systému se musí používat router).

 • Logickým sítím jsou přiřazena unikátní 32bitová čísla v rozsahu 0x1 až 0xFFFFFFFE (šestnáctkově).
 • Adresa uzlu spolu s adresou sítě jednoznačně identifikuje stanici v propojených sítích.
 • Adresa serveru používá interní číslo sítě, které je implicitně nastaveno na poslední 4 byty MAC adresy síťové karty.
 • Číslo sítě 00:00:00:00 znamená aktuální síť.
 • Broadcast číslo sítě je FF:FF:FF:FF.

Číslo uzlu[editovat | editovat zdroj]

Pomocí čísla uzlu se vybírá určitý počítač (lépe řečeno jeho síťové rozhraní) v síti.

Klientské stanice používají jako číslo uzlu MAC adresu své síťové karty. Hodnotu FF:FF:FF:FF:FF:FF lze používat jako cílovou adresu pro broadcast s význam "všechny uzly v aktuální síti".

Číslo soketu[editovat | editovat zdroj]

Číslo soketu umožňuje vybrat proces nebo aplikaci v cílovém uzlu. Přítomnost čísla soketu v IPX adrese umožňuje, aby IPX fungovalo i jako protokol transportní vrstvy podobně jako User Datagram Protocol (UDP) v TCP/IP.

Číslo soketu Protokol
0x0001-0x0BB8 Sokety registrované firmou Xerox
0x0001 Směrovací pakety (RIP)
0x0002 Echo pakety
0x0003 Chybové pakety
0x0020-0x003F Experimentální sokety
0x0BB9-0xFFFF Dynamicky přiřazované sokety
0x0451 NetWare Core Protocol (NCP) používaný servery Novell NetWare
0x0452 Service Advertising Protocol (SAP)
0x0453 Routing Information Protocol (RIP)
0x0455 NetBIOS
0x0456 Diagnostické pakety
0x0457 Serializační pakety (používané i pro NCP)
0x4000-0x4FFF Dynamicky přidělovaná čísla soketů
0x4003 Používáno klientem Novell NetWare
0x8000-0xFFFF Staticky přidělovaná čísla soketů
0x8060 IPX
0x9091 TCP přes IPXF
0x9092 UDP přes IPXF
0x9093 IPXF, IPX Fragmentation Protocol

Srovnání adres s IP[editovat | editovat zdroj]

Číslo sítě má podobnou funkci jako síťová část IP adresy (část, u které jsou bity masky sítě nastaveny na 1); číslo uzlu má podobnou funkci jako zbytek IP adresy (část, u které jsou bity v masce sítě nastaveny na 0). Protože číslo uzlu je u stanic shodné s MAC adresou síťové karty, zjistí stanice tuto složku vlastní adresy sama, a pro komunikaci s ostatními stanicemi není potřeba Address Resolution Protocol.

Směrovací tabulky protokolu IPX se podobají směrovacím tabulkám protokolu IP; směrování do jiných sítí se provádí podle čísla sítě a pro každé číslo sítě obsahují tabulky adresu routeru. Na rozdíl od směrovacích tabulek IP není potřeba síťová maska, protože rozdělení na číslo sítě a číslo uzlu je pevné.

Formáty rámců[editovat | editovat zdroj]

V sítích Ethernet se pro IPX používají čtyři způsoby zapouzdření neboli formáty rámců:

 • 802.3 (raw) se používá ve starších sítích a obsahuje IPX hned po hlavičce rámce 802.3. Paket začíná cílovou ethernetovou adresou (6 bytů), zdrojovou ethernetovou adresou (6 bytů) a délkou rámce (2 byty), za nimiž následuje IPX hlavička, která začíná dvěma byty rezervovanými pro kontrolní součet, které mají vždy hodnotu 0xFF 0xFF. Přítomnost dvou bytů FF umožňuje rozlišit tento typ IPX zapouzdření od dalších dvou typů.
 • 802.2 (Novell) obsahuje za hlavičkou rámce 802.3 (složené z cílové a zdrojové adresy a délky) LLC hlavičku (tvořenou 3 byty s hodnotami 0xE0, 0xE0, 0x03) následované IPX daty. Dva byty 0xE0 na začátku LLC hlavičky indikují protokol 'Novell NetWare'.
 • 802.2 (SNAP) obsahuje hlavičku rámce 802.3, LLC hlavičku (tvořenou 3 byty s hodnotami 0xAA, 0xAA, 0x03), SNAP hlavičku (5 bytů s hodnotami 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x37) a IPX data. Dva byty 0xAA na začátku LLC hlavičky indikují 'SNAP'. První tři byty SNAP hlavičky jsou OUI následovaný 2 byty IPX EtherType.
 • Ethernet II sestává z hlavičky rámce Ethernet II tvořené cílovou adresou, zdrojovou adresou, a polem délka/typ s hodnotou EtherType (0x8137) následovanou IPX daty. Od ostatních formátů rámců lze rozlišit podle hodnoty pole délka/typ, která je 0x8137 (hodnoty do 1500 mají význam délky a indikují hlavičku IEEE 802.3).

V jiných sítích než Ethernet se používají pouze rámce 802.2 a SNAP.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Internetwork Packet Exchange na anglické Wikipedii.

 1. Practical UNIX and Internet Security. 2. vyd. [s.l.]: O'Reilly Media Dostupné online. ISBN 1-56592-148-8. 
 2. TechRepublic - Do you still support IPX/SPX on your Windows servers? (Podporujete stále IPX/SPX na vašich Windows serverech?). articles.techrepublic.com.com [online]. [cit. 10-07-2012]. Dostupné v archivu pořízeném dne 10-07-2012. 
 3. Maintaining IPX Compatibility During a Migration to TCP/IP on a NetWare Network (Zachovávání IPX kompatibility při migraci na TCP/IP v sítích Novell NetWare)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • RFC 1132 - Standard pro přenos 802.2 paketů přes IPX sítě