Nápomoc při rozhodování

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nápomoc při rozhodování je jedním z podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat. Jeho účelem je zajistit člověku s duševní poruchou dostatečnou míru možnosti svobodně jednat na základě jeho vůle a v rámci jeho možností, aniž by byly ohroženy jeho zájmy. Člověk, který poskytuje nápomoc při rozhodování se označuje jako podpůrce, a ten, který pomoc přijímá, jako podporovaný.

Smlouva o nápomoci[editovat | editovat zdroj]

Nápomoc při rozhodování je poskytována na základě smlouvy o nápomoci. Tato smlouva může být uzavřena jak v písemné, tak v ústní formě. V obou případech však musí být schválena soudem.[1] Soud smlouvu neschválí, pokud zájmy podpůrce odporují zájmům podporovaného.

Ze smlouvy musí být zřejmé, co má a nemá podpůrce dělat, jak má jednat a poskytovat svou pomoc. Podpůrce se smlouvou o nápomoci zavazuje, že bude přítomen při právních jednáních podporovaného, poskytne mu potřebné údaje a bude mu nápomocný radami.

Role podpůrce[editovat | editovat zdroj]

Podpůrce má být podporovanému nápomocný při právním rozhodováním. Může se účastnit právních jednání podporovaného a pokud jsou v písemné formě, může k nim připojit svůj podpis s uvedením své funkce a popisem podpory, kterou dotyčnému poskytl. Podpůrce slouží jenom jako poradce a výpomoc, nikoli jako opatrovník. Může podporovanému poskytnout konzultace a řešit s ním jeho situaci. Sám nevyvíjí žádnou svévolnou aktivitu (nevyhledává podporovaného ani ho nepředvolává na konzultaci), vše je jen na podporovaném, na kterým záleží, zda své právo na konzultaci uplatní či nikoli.

Podle § 47 odst. 1 občanského zákoníku se podpůrce nesmí na úkor podporovaného nijak obohacovat nebo ho nevhodně ovlivňovat při rozhodování.

Zánik smlouvy o nápomoci[editovat | editovat zdroj]

Podpůrce ztrácí své postavení právní mocí soudního rozhodnutí, ne dřív. Nápomoc při rozhodování je dobrovolná činnost, proto jestli některá strana bude chtít tento právní vztah ukončit, může podle § 48 občanského zákoníku podat návrh na odvolání odpůrce a soud má povinnost žádost respektovat. Pokud podpůrce poruší své povinnosti, může ho soud odvolat i bez návrhu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Řízení je upraveno v § 31 až 33 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Důvodová zpráva k občanskému zákoníku (konsolidovaná verze) [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, [cit. 2014-05-77]. Dostupné online.
  • ŠVESTKA, Jiří, a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-369-2. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]