Přeskočit na obsah

Multikanálový odbavovací systém

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Multikanálový odbavovací systém (MOS) je název, pod kterým je vyvíjen a propagován odbavovací systém, který má v roce 2018 na území společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje nahradit dosavadní koncepčně zastaralý Dopravně odbavovací systém (DOS).[1] Zpracováním Prováděcího projektu MOS byla rozhodnutím Rady hl. m. Prahy dne 20. 12. 2016 pověřena městská společnost Operátor ICT, a.s.,[2] hotový prováděcí projekt měl být odevzdán do 31. května 2017.[1] Do projektového týmu MOS jsou nominováni zástupci společnosti Operátor ICT, organizace ROPID a společnosti DPP.[1]

Za vypracování prováděcího projektu byla stanovena cena 5 702 000 Kč, která je určena zejména pro pokrytí interních a externích personálních nákladů až dvanáctičlenného týmu z OICT, které v projektovém týmu doplní až 7 zástupců z ROPIDu, DPP a Středočeského kraje. Z této ceny 3 902 000 Kč bude hrazeno ze zdrojů magistrátu a 1 800 000 Kč ze zdrojů ROPID.[2]

Nosičem může být nejen Lítačka a jiné dopravní karty, například In-karta ČD, ale i například platební karta[1] nebo mobilní aplikace,[2] do budoucna se pak systém má rozšiřovat i o jiné nosiče – identifikátory, například univerzitní karty.[3]

Do projektu mají být zapojeni všichni dopravci PID včetně Dopravního podniku hlavního města Prahy a Českých drah.[3]

Jednorázové i časové jízdenky má být možno nakupovat a spravovat prostřednictvím mobilní aplikace.[1] Migrací odbavovacího systému do on-line režimu budou eliminovány validátory.[1]

Pro nepravidelné cestující má být zaveden tap-in/tap-out systém, kdy cestující nemusí znát tarify ani dopředu vědět, jak dlouho a kolikrát za den bude jezdit hromadnou dopravou, ale cestuje podle své potřeby a na konci dne mu MOS zpětně vypočítá cenu jízdenky jako nejnižší možnou částku podle skutečného využití hromadné dopravy.[1]

Dosavadní druhy jízdného a způsoby nákupu jízdenek (papírové jízdenky, SMS jízdenky, kupón na Lítačku) mají zůstat zachovány.[3]

V pilotním projektu má být systém neveřejně testován na vybraných linkách.[3] Podle zprávy z konce června 2018 má k nasazení dojít během srpna 2018. Nejdříve by měla být spuštěna mobilní aplikace a poté kompletní multikanálový odbavovací systém.[3]