Modus (literární věda)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Modus je pojem z genologie (teorie literárních žánrů). Je to označení pro významový příznak určitého konkrétního žánru. Modus označuje „jeden aspekt díla, jednu (byť třeba zásadní) jeho významovou vrstvu, zásadní aspekt nebo hlavní tendenci, a nemůže tedy zahrnout celek díla. Typicky se jedná např. o modus ironický, satirický, groteskní, alegorický nebo parodický či realistický.“[1]

Pojem modus je běžnější v románské či anglofonní tradici, v české tradici se zatím užívá sporadicky.[2] Mody samy o sobě tedy nejsou totožné se žánrem, ale žánry modifikují. Je-li např. pohádka samostatný žánr, může jakýkoli jiný žánr (např. román nebo drama) být obohacen o pohádkový modus, tedy o určité (motivické, kompoziční, ideové) prvky pohádky. Modem tedy nevzniká nový žánr ani žánrová varianta, ale konkrétní podoba daného žánru či žánrové varianty (pohádkový román). Hranice mezi nimi modem a žánrem není vždy zcela ostrá, například parodie, tj. typický modus, bývá obecně považována za žánr, stejně tak například satira.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ŠIDÁK, Pavel. Literární žánry. Jinočany: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2013. 204 s. ISBN 978-80-86877-64-8. S. 19. 
  2. ŠIDÁK, Pavel. Modus jako genologický nástroj. Svět literatury. 2013, roč. XXIII, čís. 47, s. 33. Dostupné online. ISSN 0862-8440.