Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh International Award, zkráceně též DofE) je mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny, který motivuje k osobnímu rozvoji všechny mladé lidi ve věku od 14 do 24 let bez rozdílu. Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE – bronzový (6 měsíců plnění), stříbrný (12 měsíců plnění) a zlatý (18 měsíců plnění).

Historie programu[editovat | editovat zdroj]

Program byl založen roku 1956 princem Philipem, vévodou z Edinburghu, – a manželem britské královny Alžběty II. S ním se na celém nápadu podílel i Kurt Hahn, německý pedagog upřednostňující zážitkovou výuku, a lord Hunt, který mimo jiné vedl první úspěšnou expedici na vrchol Everestu.

Prvotním cílem DofE byla snaha vést britské chlapce k smysluplnému trávení volného času mezi dokončením školní docházky a nástupem na vojnu. Program se však rychle otevřel i dívkám a začal se šířit po celém světě. Již v roce 1989 se mu podařilo překročit hranici dvou milionů účastníků. Nyní je zapojeno přes osm milionů mladých, a to ve více než 140 zemích po celém světě

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

V ČR program působí od roku 1995. Mezinárodní cenu zde přivedla golfová šampionka z prvorepublikového období, Lady Luisa Abrahams. V roce 1995 byl program pod záštitou Ministerstva školství spuštěn v prvních 30 institucích.

O programu[editovat | editovat zdroj]

Mladí lidé se do programu zapojují dobrovolně, prostřednictvím certifikovaných místních center programu DofE po celé České republice (ZŠ, SŠ, DD, DDM, SVČ, VŠ a NGO). V každé takové instituci je k dispozici vedoucí DofE (pedagog, vedoucí kroužku atd.), s jehož pomocí si mladí lidé v rámci  rozvoje talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedice stanovují individuální cíle, kterých chtějí v daných aktivitách dosáhnout. Posilují tak svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studium a práci. 

Rozvoj talentu[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o libovolnou dovednost, ve které se chce účastník zlepšit, například hra na hudební nástroj. Účastník si dále stanoví svůj cíl, kterého chce dosáhnout, například zahrání určité písničky. Účastník se tedy po dobu plnění programu věnuje zvolené činnosti a ukončuje jí, buď po minimálním časovém období (dle úrovně, kterou plní, viz níže) a splnění vytyčeného cíle, nebo po delší době a splnění vytyčeného cíle.

Sportovní aktivita[editovat | editovat zdroj]

Účastník si vybere libovolnou sportovní činnost a cíl, kterého chce dosáhnout. Dle úrovně se po určitou dobu věnuje této aktivitě a usiluje o splnění svého cíle. Cíl i aktivitu si vybírá účastník.

Dobrovolnictví[editovat | editovat zdroj]

Účastník si sám vybere dobrovolnou činnost, kterou po schválení koordinátorem vykonává po dobu, po kterou plní program.

Dobrodružná expedice[editovat | editovat zdroj]

Expedice se délkou a náročností liší podle úrovně.

Akce s pobytem[editovat | editovat zdroj]

Je určena pro účastníky zlaté úrovně. Musí trvat minimálně 5 dní a 4 noci a musí být v cizím prostředí. Může se jednat o tábor, kurz, dobrovolnický projekt, či jiné podobné akce.

Úrovně programu[editovat | editovat zdroj]

Program má celkem 3 úrovně, bronzovou, stříbrnou a zlatou.

Bronzová úroveň[editovat | editovat zdroj]

Bronzovou úroveň lze plnit od 14 let. Rozvoj talentu, dobrovolnictví a sport musí trvat minimálně 3 měsíce, jedna aktivita pak musí být jako nejdelší v délce 6 měsíců. Expedice musí trvat minimálně 2 dny a 1 noc.

Úspěšný účastník po splnění úrovně obdrží bronzový odznak a certifikát o splnění úrovně.

Stříbrná úroveň[editovat | editovat zdroj]

Stříbrnou úroveň lze plnit od 15 let. Pokud účastník nesplnil bronzovou úroveň, rozvoj talentu, dobrovolnictví a sport musí trvat minimálně 6 měsíců, jedna aktivita pak musí být jako nejdelší v délce 12 měsíců. Pro držitele bronzové úrovně je minimální doba trvání plnění úrovně 6 měsíců, nejdelší aktivitu již plnit nemusí. Expedice musí trvat minimálně 3 dny a 2 noci.

Úspěšný účastník po splnění úrovně obdrží stříbrný odznak a certifikát o splnění úrovně.

Zlatá úroveň[editovat | editovat zdroj]

Zlatou úroveň lze plnit od 16 let. Pokud účastník nesplnil stříbrnou úroveň, rozvoj talentu, dobrovolnictví a sport musí trvat minimálně 12 měsíců, jedna aktivita pak musí být jako nejdelší v délce 18 měsíců. Pro držitele stříbrné úrovně je minimální doba trvání plnění úrovně 12 měsíců. Expedice musí trvat minimálně 4 dny a 3 noci. Součástí úrovně je též akce s pobytem, která musí být v neznámém prostředí s neznámými lidmi a musí trvat minimálně 5 dní a 4 noci.

Úspěšný účastník po splnění úrovně obdrží zlatý odznak a certifikát o splnění úrovně.

Program v České republice[editovat | editovat zdroj]

V roce 2017 se DofE účastnilo 3063 mladých lidí za aktivní podpory 629 vzdělavatelů, vedoucích, učitelů či vychovatelů v celkem 170 vzdělávacích organizacích zapojených do programu. Program tak neustále vykazuje signifikantní nárůst a zvyšující se počet zapojených vzdělávacích institucí, vedoucích a účastníků. Na konci roku 2016 se programu aktivně účastnilo 2119 mladých lidí, zatímco na konci roku 2017 to pak bylo 3063 mladých lidí, což je nárůst o 944 účastníků.  

V České republice je poskytování vzdělávacího programu DofE realizováno Národní kanceláří, která úzce spolupracuje se zapojenými vzdělávacími institucemi, provádí školení nových vedoucích, pomáhá s rozjezdem nových center programu, uskutečňuje audity a podporuje stávající centra v jejich rozvoji. 

Přínosy programu pro mladé lidi a vzdělavatele[editovat | editovat zdroj]

  • Účinný nástroj pro práci s mladými lidmi
  • Rozvoj kritického a kreativního myšlení
  • Rozvoj práce v týmu, komunikace, posílení klíčových kompetencí
  • Aktivní propojení žáků a jejich pedagogů
  • Zvýšení kvalifikace pedagogů skrze školení akreditovaná MŠMT
  • Prestižní program pod záštitou britské královské rodiny a českých osobností
  • Možnost účasti na mezinárodních výměnných projektech programu
  • Navázání spolupráce a partnerství se školami a vzdělávacími institucemi doma i v zahraničí
  • Rozvíjení dialogu a spolupráce v komunitách, snížení a prevence násilí a šikany
  • Finanční podpora pro školu, vedoucí i účastníky v rámci Fondu DofE

Patroni[editovat | editovat zdroj]

Patroni programu DofE jsou většinou osobnosti, které se většinou proslavili tím, že překonali nějakou výzvu.

Mezi patrony v ČR patří:

Partneři[editovat | editovat zdroj]

Program DofE má již řadu partnerů, kteří program podporují. Energetická společnost innogy dokonce přihlíží k účasti v programu DofE při přijímacích řízení.

Mezi partnery jsou dále například společnosti OKIN Group, Kooperativa, Macquaire Group Foundation, Wood & Company, České Radiokomunikace a Energetický a průmyslový holding.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]