Přeskočit na obsah

Mene tekel

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Rembrandtovo ztvárnění chvíle, kdy se na stěně objevilo varování

Mene tekel jsou první dvě slova údajného tajemného varování krále Belsazara (Belšasara). Přeneseně označuje naléhavé varování, výstrahu.

Původ úsloví[editovat | editovat zdroj]

V příběhu z knihy Daniel Starého zákona král zneuctí zlaté a stříbrné nádoby, které z Šalamounova chrámu v Jeruzalémě odnesl jeho otec Nebukadnesar II. (skutečným otcem Belsazara byl poslední novobabylónský král Nabonid[1]). Poté se objevila ruka a napsala na stěnu

מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין

(Mene mene tekel ú-parsín), což královi vykladači neuměli vyložit. Až prorok Daniel královi vysvětlil, že Mene znamená, že Bůh jeho kralování sečetl a ukončil, Tekel, že byl král zvážen na vahách a shledán nedostatečným, a Peres – že bude jeho království rozděleno Peršanům a Médům. Král poté skutečně zemře.[2]

Slova mají i známý význam v aramejštině, kde označují peněžní jednotky minu, šekel a půlšekel.

Balsazar král učinil hody veliké tisíci knížatům svým, a před nimi víno pil. A když pil víno Balsazar, rozkázal přinésti nádobí zlaté a stříbrné, kteréž vynesl Nabuchodonozor otec jeho z chrámu Jeruzalémského, aby z něho pili král i knížata jeho, ženy jeho i ženiny jeho.
— Bible kralická, Daniel 5, 1 - 2
A totoť jest písmo napsané: Mene, mene, tekel, ufarsin, [totiž: Zčetl jsem, zčetl, zvážil a rozděluji.] Tento pak jest výklad slov: Mene, zčetl Bůh království tvé, a k konci je přivedl. Tekel, zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký. Peres, rozděleno jest království tvé, a dáno jest Médským a Perským. Tedy z rozkazu Balsazarova oblékli Daniele v šarlat, a řetěz zlatý dali na hrdlo jeho, a rozhlašovali o něm, že má býti pánem třetím v království. V touž noc zabit jest Balsazar král Kaldejský. Darius pak Médský ujal království v letech okolo šedesáti a dvou.
— Bible kralická, Daniel 5, 25 - 31

Historicky vzato není vůbec známo, co se s Belsazarem, který fungoval jako spoluvládce svého otce, po pádu Novobabylonské říše stalo.

Přenesené významy[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998. 266 s. ISBN 80-7184-416-0. S. 156–166. 
  2. Ottův slovník naučný : Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí : Sedmnáctý díl : Median - Navarrete. V Praze: J. Otto, 1901. Dostupné online. S. 100. 
  3. E. A. Poe (překlad V. Nezval): Havran
  4. Mene Tekel, mezinárodní projekt proti totalitě [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KOLEKTIV, autorů. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998. 
  • Biblí svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového zákona : Podlé posledního vydání kralického z roku 1613. [s.l.]: Nákladem Biblické společnosti britické a zahraniční, 1929.