Přeskočit na obsah

Manažerský informační systém

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Na tento článek je přesměrováno heslo MIS. Tento článek je o informačním systému pro střední management. O informačním systému pro marketing pojednává článek Marketingový informační systém.

Manažerský informační systém (Management Information System, MIS) je informační systém, který zpracovává nesetříděné údaje z databází, dle požadavků (dotazů) uživatele, za účelem zkvalitnění vedení organizace. Výsledky dotazů se zobrazují v grafech, tabulkách nebo sestavách (reportech).

MIS tvoří lidé, zařízení a procedury na sběr, třídění, analýzu, interpretaci a distribuci včasných a přesných informací pro marketingové rozhodování.

Posláním MIS je integrovat (shromažďovat) informace na jedno místo a především poskytovat je v použitelné formě.

K čemu slouží MIS?[editovat | editovat zdroj]

 • Monitorování prostředí – kontinuálně
 • Vymezení a hodnocení tržních segmentů (viz segmentace subjektů trhu)
 • Odhad poptávky a předpovídání
 • Implementace marketingové strategie a její dodržování
 • Posuzování marketingové taktiky – vyhodnocení různých akcí (např. efektivnosti distribuce)
 • Hodnocení marketingového výkonu – např. náklady na tisíc (N/1000) oslovených cílových subjektů

MIS shrnuje 3 základní skupiny informací, které mapují

 • Průběžně se měnící širší okolí – makroprostředí
 • Specifickou situaci jednotlivých trhů, jejich podmínky a požadavky
 • Připravenost a schopnost firmy na ně reagovat

Pojetí MIS v projektu FASMI[editovat | editovat zdroj]

FASMI (Fast Analysis of Shared Multidimensional Information) nesetříděné, získané údaje jsou zpracovány tak, že je

 • fast – rychlý, což umožňuje kvalitní využití manažerských analýz a pružně a rychle reaguje na jejich myšlenkové potřeby,
 • analysis – analytický, protože poskytuje potřebné analýzy a současně podporuje vlastní logiku myšlenkových pochodů,
 • shared – sdílený, což umožňuje, aby byl sdílený víceméně celou firmou (společností),
 • multidimensional-mnohorozměrný, což umožňuje, aby byla prováděná vícepohledová analýza i s využitím,
 • information – informační, tedy že výstupem jsou jen skutečně kvalitní a správné informace, které mohou být dále víceméně volně užívány.

Nesplňuje-li systém uvedené požadavky, není pravděpodobně přínosným systémem, ale pouze zatěžujícím balastem firmy.[zdroj?]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]