Linkbuilding

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Budování zpětných odkazů (neboli linkbuilding) je jednou z off-page metod optimalizace pro vyhledávače.[1] Cílem je propagace daného webu. Tato technika je považována za nejvýznamnější off-page faktor. Zatímco on-page techniky SEO představují úpravy přímo na stránkách, které optimalizujeme, off-page techniky představují optimalizaci mimo tyto stránky, a kromě samotného linkbuildingu sem patří například reputace stránky, její důvěryhodnost nebo geografická poloha návštěvníků stránky.[2][3]

Budování kvalitních zpětných odkazů má z hlediska internetového marketingu dva dopady. Prvním je zlepšení pozice odkazované stránky ve výsledcích hledání pomocí užiti správných klíčových slov v „anchor“ textu (viditelném textu odkazu). Druhým dopadem je přivedení nových návštěvníků na stránky.[4]

Jinak řečeno, využitím linkbuildingu se zvyšuje pravděpodobnost, že si někdo někde přečte odkaz na dané stránky a klikne se na ně. Větší počet odkazů značí, že se na tyto stránky pravděpodobněji dostane potenciální zákazník.

Cíle linkbuildingu[editovat | editovat zdroj]

 • zlepšení pozice webové stránky ve vyhledávání, což vede k nárůstu návštěvnosti z vyhledávačů
 • nárůst návštěvnosti webové stránky přes zpětné odkazy
 • větší crawl budget[5]

Linkbuilding tedy zvyšuje obchodní cenu webové stránky.

Metody linkbuildingu[editovat | editovat zdroj]

 • Registrace do katalogů
 • Výměna odkazů
 • Nákup odkazů
 • Publikování článků na cizích webech
 • Účast v diskuzních fórech a komentování článků
 • Vytváření podpůrných stránek a propagačních blogů
 • Spolupráce s bloggery
 • Sociální sítě

Linkbuilder[editovat | editovat zdroj]

Linkbuilder je člověk, který si udržuje mnoho kontaktů, má přehled o trhu klienta, pro kterého pracuje, a je kreativní ve své práci. Díky tomu je schopen komunikace a navazování spolupráce s partnery (například majiteli webových stránek). Jeho prací je vytvářet přidanou hodnotu webovým stránkám, která ústí ve zvýšené návštěvnosti, konverze aj.[6]

Placený a neplacený linkbuilding[editovat | editovat zdroj]

Neplacené pozice získané linkbuildingem mají vyšší efektivitu a jsou bezpečnější. Je za nimi však velké úsilí a spousta času, neboť je potřeba správně vymyslet partnerství, navrhnout je a navázat, proto by měl být linkbuilder kreativní.[6]

Nepřímý linkbuilding[editovat | editovat zdroj]

Tuto formu linkbuildingu je možné využít v případě komerčního webu, neboť ty mají problém se sháněním výměnných odkazů. Systém nepřímého linkbuildingu není nikterak složitý. Jeho úkol spočívá v tom, že neodkazuje na komerční web, ale na web, jež na tyto internetové stránky odkazuje. Je však zapotřebí počítat s tím, že nepřímý odkaz má ve většině případů mnohonásobně nižší hodnotu než přímý neboli klasický linkbuilding.

Aktivity spojené s budováním zpětných odkazů[editovat | editovat zdroj]

K linkbuildingu patří následující aktivity:

 • Využívání sociálních sítí a sdílení obsahu.
 • Umisťování odkazů na relevantní weby.
 • Komunikování s okolím skrze profesionální PR články, diskuze a blogy.
 • Tvorba podpůrných webů (mikrostránky).
 • Získávání kvalitních odkazů.
 • Tvorba vyváženého a atraktivního odkazového profilu.

Proces budování zpětných odkazů[editovat | editovat zdroj]

Jednotlivé kroky procesu linkbuildingu se mohou v závislosti na linkbuilderovi lišit, avšak obecně by se daly rozdělit takto[6]:

 1. Analýza klienta (činnosti, tržní pozice, cíle, zdroje,…).
 2. První doporučení – taková, která jsou na první pohled jasná a zřejmá (např. zda je vůbec vhodné dělat linkbuilding).
 3. Dotazník pro klienta (zdroje, partneři, vize, cíle apod.).
 4. Analýza současného stavu webu, odkazového profilu a stanovení potenciálu obsahu.
 5. Průzkum trhu a konkurence.
 6. Analýza dat z analýzy klíčových frází a porovnání s daty z Google Analytics a konzultace rozvoje obsahu.
 7. Vizualizace struktury stránek a interního prolinkování.
 8. Tvorba person.
 9. Stanovení strategie linkbuildingu.
 10. Realizace.
 11. Vyhodnocování naplňování strategie.

Strategie linkbuildingu[editovat | editovat zdroj]

Prvním krokem pro určení strategie linkbuildingu je analýza odkazového profilu webových stránek klienta a partnerů. Tak lze najít potenciál pro další zkvalitňování. Následně je provedena analýza celého trhu působnosti klienta, především jeho konkurentů. Na tomto základě je stanovena strategie linkbuildingu, tj. soubor jednorázových i dlouhodobých aktivit.[7]

Taktika linkbuildingu[editovat | editovat zdroj]

Strategie linkbuildingu je tvořena několika taktikami pro získávání odkazů. Taktiky se dají rozdělit do dvou skupin. První skupina dokáže garantovat umístění odkazu. Například využívá-li firma služby vzdělávací agentury, lze se propojit pomocí odkazování na „reference“, „napsali o nás[8]“ apod. v závislosti na webu partnera.[9]

Druhou taktikou je linkbaiting, česky vábení odkazů. Jde o to, jak nalákat lidi cílové skupiny na svoje stránky. Jelikož firma zná potřeby a požadavky této skupiny, stejně tak jako místa, která na internetu tito lidé navštěvují, stačí pouze promyslet, jakým způsobem je dostat z těchto míst na vlastní webové stránky, tj. typ a formu obsahu, který pro ně bude atraktivní, v nejlepším případě který budou chtít sdílet s přáteli. Jedná se o obtížnější cestu pro budování odkazů.[9]

V souvislosti s vytvářením taktiky linkbuildingu by se také dalo mluvit o etice linkbuildingu, tj. o hranicích, které říkají, co je zakázáno, jako například[9]:

 • Automatické systémy generování.
 • Masivní výměny odkazů.
 • Optimalizované odkazy v podpisech na diskusních fórech.
 • Komentářový spam.
 • Odkazy ze stránek identifikovaných jako obsahový spam.
 • Odkazy ze stránek poškozující uživatele.

Rizika spojená s linkbuildingem[editovat | editovat zdroj]

Z předchozích let je známo, že zapojení do odkazových schémat poškodilo web, na němž byly odkazy umístěny a Google je považoval za nepřirozené.

V současnosti jsou pro weby mnohem nebezpečnější příchozí odkazy, které můžou vést k manuální penalizaci, která se projevuje především snížením návštěvnosti z vyhledávačů a s tím souvisejících dopadů, jež z toho plynou.[9]

Je potřeba zamyslet se a uvědomit si jakými taktikami si může podnik nejvíce ublížit. Následně je zapotřebí vyvarovat se následujícím rizikům[9]:

 • Nabídkám na vzájemné výměny odkazů umístěných na tzv. partnerských podstránkách daného webu.
 • Různým automatickým nástrojům na tvorbu odkazů.
 • Odkazům v podpisové sekci na diskusních fórech.

Vyhodnocení linkbuildingu[editovat | editovat zdroj]

Aby bylo možné linkbuliding vyhodnotit, je nutné znát stav, který byl před začátkem všech linkbuildingových aktivit. Tím je prvotní audit odkazového profilu stránek a následně vytvořená linkbuildingová strategie, která stanoví nejefektivnější linkbuildingové techniky. Za pomoci auditu a strategie je možné jak v průběhu, tak až po ukončení všech prací vyhodnotit, zdali byl linkbuilding efektivní.

Samo vyhodnocení se zakládá na srovnání pozic dotčených stránek ve výsledcích vyhledávání (SERP) na předem stanovená klíčová slova a vyhodnocení návštěvnosti za pomoci měřících systému, jako je například Google Analytics.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Search Engine Land. The Periodic Table Of SEO Success Factors [online]. 2015 [cit. 2015-03-26]. Available from: http://searchengineland.com/seotable
 2. KUBÍČEK, Michal a Jan LINHART. 333 tipů a triků pro SEO: [sbírka nejlepších technik optimalizace webů pro vyhledávače]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 262 s. ISBN 978-80-251-2468-0.
 3. KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 318 s. ISBN 978-80-251-2195-5.
 4. Jak psát web. O co jde v SEO -- návštěvnost, pozice [online]. 2014 [cit. 2015-03-26]. Available from: http://www.jakpsatweb.cz/seo/smysl-seo.html
 5. Optimize Your Crawl Budget for Better Rankings: 7 Steps. www.link-assistant.com [online]. [cit. 2019-09-05]. Dostupné online. 
 6. a b c PODSTAVEC, Filip. Co je linkbuilding a kdo je linkbuilder [online]. 2016-09-10 [cit. 2017-02-27]. Dostupné online. 
 7. H1. Strategie linkbuildingu [online]. 2015 [cit. 2015-03-31]. Available from: backlinksimportance in seo
 8. DVOŘÁK, Zdeněk. Tip na killer white hat taktiku pro linkbuilding - Linki. Linki. 2014-08-20. Dostupné online [cit. 2018-03-22]. 
 9. a b c d e DVOŘÁK, Zdeněk; UNGR, Pavel. Linkbuilding jako součást SEO a kanál online marketingu v roce 2014 [online]. Devel.cz, 2014-06-16 [cit. 2017-02-27]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]