Katastrální operát

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V tzv. katastrálních operátech je uspořádán obsah katastru podle katastrálních území.[1]

Obsah katastrálního operátu[editovat | editovat zdroj]

Katastrální operát obsahuje:

Soubor geodetických informací (SGI)[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje katastrální mapu a její číselné vyjádření.[1]

Soubor popisných informací (SPI)[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje údaje vedené v informačním systému katastru nemovitostí, jedná se o:

 • údaje o katastrálním území,
 • údaje o parcele a údaje o parcele zjednodušené evidence,
 • údaje o budově, vodním díle a jednotce,
 • údaje o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva,
 • údaje o právech a údaje s právy související,
 • další údaje katastru.[2]

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru[editovat | editovat zdroj]

Vyhotovují se, pokud se katastrální úřad nedohodne s ostatními ústředními správními úřady jinak.[3]

Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje výsledky zeměměřičských činností:

 • při správě podrobného polohového bodového pole,
 • při zjišťování hranic a podrobném měření využívaném pro katastr,
 • při projednání místních a pomístních názvů, uspořádané podle katastrálních území.[4]

Dokumentace činností prováděných při vedení souboru popisných informací[editovat | editovat zdroj]

Dokumentace činností obsahuje:

 • sbírku listin,
 • spisy z řízení o návrhu na povolení vkladu práv a spisy jiných založených řízení a jejich seznamy,
 • protokoly o vkladech, protokoly o záznamech, protokoly o výsledku revize katastru, výkazy změn a záznamy pro další řízení,
 • listy vlastnictví, doklady vztahující se ke komplexnímu zakládání právních vztahů k nemovitostem v evidenci nemovitostí a další související dokumenty.[5]

Obnova katastrálního operátu[editovat | editovat zdroj]

Obnova katastrálního operátu znamená vytvoření nových souborů geodetických a popisných informací v elektronické podobě.[6] Tyto změny jsou prováděny třemi způsoby:

 • novým mapováním,
 • přepracováním souboru geodetických informací,
 • na podkladě výsledků pozemkových úprav.[6]

Při obnově novým mapováním se zjišťování průběhu hranic určuje podle skutečného stavu terénu a při zjišťování lze ověřovat další údaje z obsahu katastru.[7] Při obnově přepracováním souboru geodetických informací dochází k převodu dosavadní katastrální mapy do elektronické podoby.[7] Při obnově na podkladě výsledků pozemkových úprav jsou využívány výsledky komplexních pozemkových úprav.[8]

Obnovu katastrálního operátu zahajuje katastrální úřad a obvykle se katastrální operát se obnovuje v rozsahu katastrálního území.[6] Při obnově dochází k doplnění parcel pozemků, dosud evidovaných zjednodušeným způsobem, do katastrální mapy.[6]

Oznámení o obnově[editovat | editovat zdroj]

Skutečnost, že došlo k zahájení obnovy katastrálního operátu, má povinnost oznamovat jak katastrální úřad, tak obec, kde obnova probíhá.[9] Katastrální úřad vyloží v obci, kde došlo k obnově, obnovený katastrální operát po dobu nejméně 10 dnů k veřejnému nahlédnutí a obec má povinnost toto vyložení oznámit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním.[9] O případných námitkách vlastníků a jiných oprávněných rozhoduje katastrální úřad a to do 15 dnů od vyložení nového katastrálního operátu.[9]

Důsledky obnovy[editovat | editovat zdroj]

Změna výměry parcel[editovat | editovat zdroj]

Na základě nového zjišťování hranic pozemků v terénu a určování souřadnic lomových bodů hranic parcel může v některých případech při obnově novým mapováním dojít ke změně výměry parcel.[10] Zjišťování hranic pozemků provádí komise tvořená zaměstnanci katastrálního úřadu a zástupci obce a orgánů určených katastrálním úřadem a zjišťování probíhá za účasti vlastníků a jiných oprávněných.[7] Obdobně může ke změně výměry parcel docházet při obnově na podkladě výsledků pozemkových úprav.[10]

Změna poplatníka daně z pozemku[editovat | editovat zdroj]

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník.[11] V případě pronajatých pozemků, evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, je poplatníkem daně nájemce.[10]Po dokončení obnovy nebudou již parcely pozemků evidovány zjednodušeným způsobem[6], poplatníkem se tak stává vlastník.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b § 4 zákona č. 256/2016 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 2. § 17 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška)
 3. § 18 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška)
 4. § 19 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška)
 5. § 20 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška)
 6. a b c d e § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 7. a b c § 42 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 8. § 44 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 9. a b c § 45 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 10. a b c ČÚZK - Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí. www.cuzk.cz [online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné online. 
 11. § 8 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.