Katastrální mapa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Katastrální mapa - DKM

Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo velkého měřítka obsahující body bodového pole, polohopis a popis, který zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území tvořící předmět katastru nemovitostí.

Podoby katastrální mapy[editovat | editovat zdroj]

V katastru nemovitostí ČR se vyskytuje v digitální, digitalizované či grafické podobě.

Digitální katastrální mapa[editovat | editovat zdroj]

Digitální katastrální mapa (DKM) je katastrální vyhláškou (Vyhláška č. 164/2009 Sb.) definována jako „katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým mapováním (§ 54 až 62), na podkladě výsledků pozemkových úprav (§ 64 až 66), přepracováním souboru geodetických informací (dále jen „přepracování“), s výjimkou mapy vyhotovené podle písmene c), nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy (§ 63) (dále jen „digitální mapa“)“

Katastrální mapa-digitalizovaná[editovat | editovat zdroj]

Katastrální vyhláška (Vyhláška č. 164/2009 Sb.) nerozlišuje mezi KMD a KM-D. Uvádí se pouze: „katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému gusterberském nebo svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů zejména v souřadnicovém systému gusterberském nebo svatoštěpánském (dále jen „digitalizovaná mapa“)“.

Katastrální mapa-digitalizovaná v S-SK[editovat | editovat zdroj]

Katastrální mapa-digitalizovaná v S-SK (KM-D) je mapou, která vznikla digitalizací mapy stabilního katastru. Mapy stabilního katastru byly vytvářeny v sáhových měřítcích, což po převodu do metrické soustavy odpovídá měřítku 1:2880.

Katastrální mapa-digitalizovaná v S-JTSK[editovat | editovat zdroj]

Katastrální mapa-digitalizovaná v S-JTSK (KMD) je mapou, která vznikla digitalizací mapy vytvořené již v systému S-JTSK. Katastrální mapy v S-JTSK byly vytvářeny v měřítcích 1:1000 a 1:2000. Tento typ mapy se označuje jako KMD.

Katastrální mapa-grafická[editovat | editovat zdroj]

Katastrální mapa-grafická může být vytištěna buď papíře nebo na plastové fólii. Katastrální vyhláška (Vyhláška č. 164/2009 Sb.) definuje tuto mapu jako „katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku (dále jen „analogová mapa“)“.

Přístup ke katastrální mapě ČR[editovat | editovat zdroj]

Pomocí webové aplikace nahlížení do KN[editovat | editovat zdroj]

Aplikace je dostupná na [1]

Pomocí OGC WMS standardu[editovat | editovat zdroj]

Od ledna 2008 je v důsledku novely vyhlášky č. 162/2001 Sb. zřízen bezplatný přístup ke katastrální mapě prostřednictvím standardu Open Geospatial Consortium WMS ve verzích 1.0.0 - 1.1.1.

Služba se nachází na adrese http://wms.cuzk.cz/wms.asp? Službu je možné si připojit ve svém GIS, popř. CAD software pokud standard WMS podporuje.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]