Karanténní škodlivý organismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Karanténní škodlivý organismus je organismus jehož případný výskyt je třeba povinně, podle zákona Zákon č. 326/2004 Sb., vyhlášky č. 215/2008 Sb., oznámit, aby bylo možné provést patřičná karanténní opatření. Karanténní škodlivé organismy, nebo jimi napadené materiály je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v příloze vyhlášky a uvnitř těchto zón rozšiřovat. Které konkrétní organismy jsou karanténní uvádí seznam škůdců a chorob vnější a vnitřní karantény. Jak s některými komoditami dováženými ze zemí ležících za státními hranicemi ČR nakládat, upřesňuje vyhláška.

Obsah

Povinnosti[editovat | editovat zdroj]

Ohlašovací povinnost má každý, kdo zjistil výskyt nebo má důvodné podezření z výskytu škodlivého organismů, uvedeného v příloze č. 1 části A anebo v příloze č. 2 části A k vyhlášce č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů. Zákon stanovuje povinnost ohlásit zjištění výskytu nebo důvodného podezření neodkladně. Oznámení má být provedeno podáním informace (písemně, telefonicky, e-mailem či osobně) Státní rostlinolékařské správě nebo místně příslušnému obecnímu úřadu.[1]

Fyzické osobě, která se dopustí přestupku nesplněním ohlašovací povinnosti, může Státní rostlinolékařská správa uložit pokutu podle § 78 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), do výše 30 000 Kč.[1]

Právnické osobě, která se dopustí přestupku nesplněním ohlašovací povinnosti, může Státní rostlinolékařská správa uložit pokutu podle § 78 odst. 6 písm. c) zákona do výše 500 000 Kč.[1]

Legislativa[editovat | editovat zdroj]

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu vyplývá podle § 9 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“).

Škodlivé organismy, kterých se tato povinnost týká, stanovuje prováděcí právní předpis k zákonu – vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, v příloze č. 1 části A anebo v příloze č. 2 části A.[2]

Ze zemí ležících mimo území EU je povoleno si dovézt[editovat | editovat zdroj]

 • osivo, kromě semen bramboru (5 sáčků v originálním balení pro drobný prodej)
 • řezané květiny a části rostlin tvořící 1ks kytice (pokud neobsahuje karanténní organismy, nebo jejich části)
 • ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru (pro osobní spotřebu během cesty)

Organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno[editovat | editovat zdroj]

Karanténní rostlinné organismy[editovat | editovat zdroj]

Seznam podle údajů SRS. [3]

Organismy, které se nevyskytují v žádné části Evropské unie a jsou závažné pro celou Evropskou unii[editovat | editovat zdroj]

Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje[editovat | editovat zdroj]

 • Acleris spp. (neevropské druhy)
 • Amauromyza maculosa (Malloch)
 • Anomala orientalis Waterhouse
 • Anoplophora chinensis (Forster)
  • Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
 • Anoplophora malasiaca (Thomson)
 • Arrhenodes minutus Drury
 • Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropské populace/, jako přenašeč virů, kterými jsou zejména:
  • Bean golden mosaic virus /begomovirus/
  • Cowpea mild mottle virus /carlavirus/
  • Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/
  • Pepper mild tigré virus /begomovirus/
  • Squash leaf curl virus /begomovirus/
  • Euphorbia mosaic virus /begomovirus/
  • Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/
 • Cicadellidae (neevropské druhy), přenášející Pierce's disease (působenou bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.), kterými jsou zejména:
  • Carneocephala fulgida Nottingham
  • Draeculacephala minerva Ball
  • Graphocephala atropunctata (Signoret)
 • Choristoneura spp. (neevropské druhy)
 • Conotrachelus nenuphar (Herbst)
  • Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
  • Diabrotica barberi Smith et Lawrence
  • Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
  • Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
  • Diabrotica virgifera zeae Krysan et Smith
 • Heliothis zea (Boddie) /syn. = Helicoverpa zea (Boddie)/
  • Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey
 • Liriomyza sativae Blanchard
 • Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
 • Monochamus spp. (neevropské druhy)
 • Myndus crudus Van Duzee
 • Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
  • Naupactus leucoloma Boheman
 • Premnotrypes spp. (neevropské druhy)
 • Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
 • Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
  • Rhynchophorus palmarum (L.)
 • Scaphoideus luteolus Van Duzee
 • Spodoptera eridania (Cramer)
 • Spodoptera frugiperda (Smith)
 • Spodoptera litura (Fabricius)
 • Thrips palmi Karny
 • Tephritidae (neevropské druhy), kterými jsou zejména:
  • Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
  • Anastrepha ludens (Loew)
  • Anastrepha obliqua (Macquart)
  • Anastrepha suspensa (Loew)
  • Dacus ciliatus Loew
  • Dacus cucurbitae Coquillett /syn. = Bactrocera cucurbitae (Coquillett)/
  • Dacus dorsalis Hendel /syn. = Bactrocera dorsalis (Hendel)/
  • Dacus tryoni (Froggatt) /syn. = Bactrocera tryoni (Froggatt)/
  • Dacus tsuneonis Miyake /syn. = Bactrocera tsuneonis (Miyake)/
  • Dacus zonatus (Saunders) /syn. = Bactrocera zonata (Saunders)/
  • Epochra canadensis (Loew) /syn. = Euphranta canadensis (Loew)/
  • Pardalaspis cyanescens Bezzi /syn. = Trirhithromyia cyanescens (Bezzi)/
  • Pardalaspis quinaria Bezzi /syn. = Ceratitis quinaria (Bezzi)/
  • Pterandrus rosa (Karsch) /syn. = Ceratitis rosa Karsch/
  • Rhacochlaena japonica Ito /syn. = Euphranta japonica (Ito)/
  • Rhagoletis cingulata (Loew)
  • Rhagoletis completa Cresson
  • Rhagoletis fausta (Östen - Sacken)
  • Rhagoletis indifferens Curran
  • Rhagoletis mendax Curran
  • Rhagoletis pomonella (Walsh)
  • Rhagoletis ribicola Doane
  • Rhagoletis suavis (Loew)
 • Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)
 • Xiphinema californicum Lamberti et Bleve - Zacheo

Bakterie[editovat | editovat zdroj]

 • Xylella fastidiosa (Well et Raju)

Houby[editovat | editovat zdroj]

 • Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
 • Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
 • Cronartium spp. (neevropské druhy)
 • Endocronartium spp. (neevropské druhy)
 • Guignardia laricina (Sawada) Yamamoto et Ito /syn. = Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong/
 • Gymnosporangium spp. (neevropské druhy)
 • Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar /syn. = Phellinus weirii (Murrill) R. L. Gilbertson/
 • Melampsora farlowii (Arthur) Davis
 • Monilinia fructicola (Winter) Honey
 • Mycosphaerella laricis-leptolepidis Ito et al.
 • Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
 • Phoma andina Turkensteen
 • Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart
 • Septoria lycopersici var. malagutii Ciccarone et Boerema
 • Thecaphora solani Barrus
  • Tilletia indica Mitra
 • Trechispora brinkmannii (Bresadola) Rogers /syn.= Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert/

Viry a virům podobné organismy[editovat | editovat zdroj]

 • Elm phloem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/
Viry a virům podobné organismy bramboru, kterými jsou zejména[editovat | editovat zdroj]
 • Andean potato latent virus /Potato Andean latent tymovirus/
 • Andean potato mottle virus /Potato Andean mottle comovirus/
 • Arracacha virus B, oca strain
 • Potato black ringspot virus /nepovirus/
 • Potato spindle tuber viroid
 • Potato virus T /syn. = Potato T trichovirus/
 • neevropské izoláty virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus /luteovirus/
 • Tobacco ringspot virus /nepovirus/
 • Tomato ringspot virus /nepovirus/
Viry a virům podobné organismy na kdouli, jahodníku, jabloni, slivoni, hrušni, meruzalce, ostružiníku a révě[editovat | editovat zdroj]

zejména:

 • Blueberry leaf mottle virus /nepovirus/
 • Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)
 • Peach mosaic virus /Peach latent mosaic pelamoviroid/ (americký)
 • Peach phony rickettsia
 • Peach rosette mosaic virus /nepovirus/
 • Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/
 • Peach X - disease mycoplasm /phytoplasma/
 • Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/
 • Plum line pattern virus /ilarvirus/ (americký)
 • Raspberry leaf curl virus /luteovirus/ (americký)
 • Strawberry latent "C" virus /rhabdovirus/
 • Strawberry vein banding virus /caulimovirus/
 • Strawberry witches' broom mycoplasm /phytoplasma/ n) neevropské viry a virům podobné organismy vyskytující se na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.
Viry přenášené molicí Bemisia tabaci (Gennadius)[editovat | editovat zdroj]

zejména

 • Bean golden mosaic virus /begomovirus/
 • Cowpea mild mottle virus /carlavirus/
 • Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/
 • Pepper mild tigré virus /begomovirus/
 • Squash leaf curl virus /begomovirus/
 • Euphorbia mosaic virus /begomovirus/
 • Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/

Parazitické rostliny[editovat | editovat zdroj]

Organismy, které se vyskytují v Evropské unii a jsou závažné pro celou Evropskou unii[editovat | editovat zdroj]

Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje[editovat | editovat zdroj]

 • Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
 • Globodera pallida (Stone) Behrens
 • Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
 • Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškeré populace)
 • Meloidogyne fallax Karssen
 • Opogona sacchari (Bojer)
 • Popillia japonica Newman
 • Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
 • Spodoptera littoralis (Boisduval)

Bakterie[editovat | editovat zdroj]

 • Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
 • Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./

Houby[editovat | editovat zdroj]

 • Melampsora medusae Thümen
 • Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Viry a virům podobné organismy[editovat | editovat zdroj]

 • Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/
 • Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit yellows phytoplasma/
 • Pear decline mycoplasm /phytoplasma/

Organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých chráněných zón je zakázáno[editovat | editovat zdroj]

 • Bemisia tabaci (Gennadius)
 • Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/
 • Globodera pallida
 • Leptinotarsa decemlineata
 • Liriomyza bryoniae

Viry a virům podobné organismy[editovat | editovat zdroj]

 • Beet necrotic yellow vein virus (furovirus)
 • Tomato spotted wilt virus (tospovirus)

Organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách anebo rostlinných produktech[editovat | editovat zdroj]

Organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území Evropské unie je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech[editovat | editovat zdroj]

Organismy, které se nevyskytují v Evropské unii a jsou závažné pro celou Evropskou unii[editovat | editovat zdroj]

Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje[editovat | editovat zdroj]
 • Aculops fuchsiae Keifer
 • Agrilus planipennis Fairmaire
 • Aleurocanthus spp.
 • Anthonomus bisignifer Schenkling
 • Anthonomus signatus Say
 • Aonidiella citrina (Coquillett)
 • Aphelenchoides besseyi Christie1)
 • Aschistonyx eppoi Inouye
 • Bursaphelenchus xylophilus
 • Carposina niponensis (Walsingham)
 • Diaphorina citri Kuwayana
 • Enarmonia packardi (Zeller)
 • Eotetranychus lewisi (McGregor)
 • Grapholita inopinata Heinrich
 • Hishimonus phycitis (Distant)
 • Leucaspis japonica (Cockerell)
 • Listronotus bonariensis (Kuschel)
 • Margarodes spp.
 • Numonia pyrivorella (Matsumura)
 • Oligonychus perditus
 • Pissodes spp.
 • Radopholus citrophilus
 • Scirtothrips aurantii
 • Scirtothrips dorsalis
 • Scirtothrips citri (Moulton)
 • nosatcovití Scolytidae (neevropské druhy)
 • Scrobipalpopsis solanivora Povolny
 • Tachypterellus quadrigibbus Say
 • Toxoptera citricida (Kirkaldy)
 • Trioza erythreae (Del Guercio)
 • Unaspis citri (Comstock)
Bakterie[editovat | editovat zdroj]
 • Citrus greening bacterium
 • Citrus variegated chlorosis
 • Erwinia stewartii (Smith)
 • Xanthomonas campestris
 • Xanthomonas campestris pv. oryzae
Houby[editovat | editovat zdroj]
 • Alternaria alternata (Fr.)
 • Anisogramma anomala (Peck)
 • Apiosporina morbosa (Schweinitz)
 • Atropellis spp.
 • Ceratocystis virescens (Davidson)
 • Cercoseptoria pini-densiflorae
 • Cercospora angolensis
 • Ciborinia camelliae Kohn
 • Diaporthe vaccinii Shear
 • Elsinoë spp.
 • Fusarium oxysporum f. sp. albedinis
 • Guignardia citricarpa Kiely
 • Guignardia piricola (Nosa)
 • Puccinia pittieriana Hennings
 • Scirrhia acicola (Dearness), původce choroby hnědá sypavka borovice
 • Stegophora ulmea (Schweinitz : Fries) původce choroby listová skvrnitost jilmu
 • Venturia nashicola
Viry a virům podobné organismy[editovat | editovat zdroj]
 • Beet curly top virus
 • Black raspberry latent virus /ilarvirus/
 • Blight and Blight - like
 • Cadang - Cadang viroid
 • Cherry leaf roll virus /nepovirus/
  • Chrysanthemum stem necrosis virus
 • Citrus mosaic virus /badnavirus/
 • Citrus tristeza virus /closterovirus/
 • Leprosis /syn. = Citrus leprosis
 • Little cherry pathogen
 • Naturally spreading psorosis
 • Palm lethal yellowing mycoplasm
 • Prunus necrotic ringspot virus2) /ilarvirus/
 • Satsuma dwarf virus /nepovirus/
 • Tatter leaf virus /syn. = Citrus
 • Witches' broom (MLO) /syn. = Lime

Škodlivé organismy, které se vyskytují v Evropské unii a jsou závažné pro celou Evropskou unii[editovat | editovat zdroj]

Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje[editovat | editovat zdroj]
 • Aphelenchoides besseyi Christie
 • Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/
 • Ditylenchus destructor Thorne
 • Ditylenchus dipsaci (Kühn)
 • Circulifer haematoceps (Mulsant
 • Circulifer tenellus (Baker)
  • Eutetranychus orientalis (Klein)
  • Helicoverpa armigera (Hübner)
  • Parasaissetia nigra (Nietner)
 • Radopholus similis (Cobb) Thorne
 • Liriomyza huidobrensis
 • Liriomyza trifolii (Burgess)
 • Paysandisia archon (Burmeister)
Bakterie[editovat | editovat zdroj]
 • Clavibacter michiganensis ssp.
 • Clavibacter michiganensis ssp.
 • Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et
 • Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola
 • Pseudomonas caryophylli (Burkholder)
 • Pseudomonas syringae pv. persicae
 • Xanthomonas campestris pv. pruni
 • Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
 • Xanthomonas fragariae Kennedy et
 • Xylophilus ampelinus R
Houby[editovat | editovat zdroj]
 • Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter
 • Cryphonectria parasitica
 • Didymella ligulicola
 • Phialophora cinerescens
 • Phoma tracheiphila (Petri)
 • Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et Duncan
 • Plasmopara halstedii (Farlow)
 • Puccinia horiana Hennings
 • Scirrhia pini Funk et Parker (patogen způsobující červenou sypavku borovice.)
 • Verticillium albo-atrum
 • Verticillium dahliae Klebahn
Viry a virům podobné organismy[editovat | editovat zdroj]
 • Arabis mosaic virus /nepovirus/
 • Beet leaf curl virus /rhabdovirus/
 • Chrysanthemum stunt viroid
 • Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropské izoláty)
 • Citrus vein enation woody gall
 • Grapevine flavescence dorée MLO /phytoplasma/
 • Plum pox virus /potyvirus/
 • Potato stolbur mycoplasm
 • Raspberry ringspot virus /nepovirus/
 • Spiroplasma citri Saglio et al.
 • Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/
 • Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/
 • Strawberry mild yellow edge virus
 • Tomato black ring virus /nepovirus/
 • Tomato spotted wilt virus
 • Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých chráněných zón je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech[editovat | editovat zdroj]

Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje[editovat | editovat zdroj]
 • Anthonomus grandis Boheman
 • Cephalcia lariciphila (Wachtl)
 • Dendroctonus micans (Kugelann)
 • Gilpinia hercyniae (Hartig)
 • Gonipterus scutellatus
 • lýkožrout menší (Ips amitinus)
 • Sternochetus mangiferae
Bakterie[editovat | editovat zdroj]
 • Curtobacterium flaccumfaciens pv. Dolichos Jacq. flaccumfaciens
 • Erwinia amylovora (Burrill)
Houby[editovat | editovat zdroj]
 • Cryphonectria parasitica (Murrill)
 • Glomerella gossypii
 • Gremmeniella abietina (Lagerberg)
 • Hypoxylon mammatum (Wahlenberg)
Viry a virům podobné organismy[editovat | editovat zdroj]
 • Citrus tristeza virus /closterovirus/
 • Grapevine flavescence dorée mycoplasm /phytoplasma/

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c Pokyny, Státní rostlinolékařská správa
 2. Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování, škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, Státní rostlinolékařská správa
 3. [1]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]