KET

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

KET (Key English Test) je zkouška, která ověřuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Papers[editovat | editovat zdroj]

Zkouška KET se skládá ze tří částí (tzv. Papers): •Čtení a psaní (Reading and Writing)-V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát měl by být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu a poradit si s neznámými slovy a gramatickými strukturami. Kandidát má doplnit mezery v jednoduchých textech, vyplňuje formuláře a píše jednoduchý text o délce 20-25 slov. •Poslech (Listening)-V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty, monology. Všechny výpovědi jsou nahrány v mírném tempu. •Mluvený projev (Speaking) -V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti většinou skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl být schopen klást jednoduché otázky týkající se jeho života a odpovědět na ně, vyjádřit, co má a nemá rád atd.

Kritéria úspěšnosti[editovat | editovat zdroj]

Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné ji složit na minimálně 70%, kdy 50% z celkové úspěšnosti tvoří reading and Writting a poslech a speaking tvoří každá 25%. Při absolvování na 85% uspějete s vyznamenáním a při úspěšnosti na 60% získáte certifikát na úroveň A1.

KET for Schools[editovat | editovat zdroj]

KET for Schools | Cambridge English: Key for schools První krok pro žáky od 11 do 14 let, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca 180-200 hodinách výuky. Rozdíl mezi zkouškou KET for Schools a zkouškou KET je v obsahu a zpracování témat, která jsou zacílena a přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků základních škol.

Přípravné materiály[editovat | editovat zdroj]

Učebnice pro přípravu ke zkouškám: •Objective KET (CUP) •Common Mistakes at KET (CUP) •Cambridge Key English Test Extra (CUP) •Cambridge Key English Test 1-4 (Past Papers) (CUP) •KET Practice Tests (OUP) •KET Practice Tests Plus revised Edition (Pearson Longman) •KET Testbuilder (Macmillan) •Activate! A2 (for KET for schools), Pearson Longman

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]