Společný evropský referenční rámec

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Plným názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ (dále SERR) je dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

SERR pro jazyky[editovat | editovat zdroj]

V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka studentem na všech úrovních (poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu). Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle SERR. V současné době většina jazykových učebnic uvádí referenční úroveň, s níž by žák měl do kurzu vstoupit a na kterou by se po jejím zvládnutí měl posunout.

Úrovně dle SERR[editovat | editovat zdroj]

A1[editovat | editovat zdroj]

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

A2[editovat | editovat zdroj]

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.

Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

B1[editovat | editovat zdroj]

Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci a světu okolo. Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů.

Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.[1]

Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.

B2[editovat | editovat zdroj]

Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy.

Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.

Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.[1]

C1[editovat | editovat zdroj]

Zkušený uživatel, který rozumí širokému okruhu náročných delších textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže rozpoznat implicitní významy v textu ("číst mezi řádky") a ocenit styl daného autora. Vyjadřuje se plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů, a dokáže jazyk účinně používat pro společenské, studijní i pracovní účely.

Umí vytvořit jasný, dobře kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých tématech, uvědoměle používat zásady výstavby textu, spojovací výrazy a prostředky vyjadřující vazby v textu.[1]

C2[editovat | editovat zdroj]

Profesionální uživatel, snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Umí se vyjadřovat zcela spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích. Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku.[1]

Certifikáty dle SERR[editovat | editovat zdroj]

Jazyky Certifikát A1 A2 B1 B2 C1 C2
všechny UNIcert UNIcert I UNIcert II UNIcert III UNIcert IV
všechny TELC A1 A2 B1 B2 C1 -
cy WJEC Defnyddio'r Gymraeg[2] Mynediad (Entry) Sylfaen (Foundation) Canolradd (Intermediate) - Uwch (Advanced) Hyfedredd (Proficiency)
ca Catalan Language Certificates Bàsic-A2 Elemental-B1 Intermedi-B2 Suficiència-C1 Superior-C2
cs Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE)[3] CCE-A1 CCE-A2 CCE-B1 CCE-B2 CCE-C1 -
de Österreichisches Sprachdiplom DEUTSCH (ÖSD)[4] ÖSD A1 Grundstufe Deutsch 1 ÖSD A2 Grundstufe Deutsch 2 ÖSD B1 Zertifikat Deutsch ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch ÖSD C1 Oberstufe Deutsch ÖSD C2 Wirtschaftssprache Deutsch
de Goethe Institute[5] Start Deutsch 1 Start Deutsch 2 Zertifikat Deutsch Goethe-Zertifikat B2, ZDfB Goethe-Zertifikat C1 - Zentrale Mittelstufenprüfung (neu) Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom
en TrackTest[6] A1 (Úplný začátečník) A2 (Začátečník) B1 (Mírně pokročilý) B2 (Středně pokročilý) C1 (Výše pokročilý) C2 (Pokročilý)
en City and Guilds[7] Preliminary Access Achiever Communicator Expert Mastery
en NQF (pouze britsky)[8] Entry Level Level 1 Level 2 Level 3 Levels 4-6 Level 7-8
en Cambridge exam[9][10] KET (45 až 59)[11] PET (45 až 59)[12] / KET Pass with Merit, Pass FCE (45 až 59)[13] / PET Pass with Merit, Pass / KET Pass with Distinction[14] CAE (45 až 59) / FCE grade B or C / PET Pass with Distinction[15] CPE (45 až 59)[16] / CAE grade B or C / FCE grade A[17] CPE grade A, B or C[18] / CAE grade A[19]
en IELTS[20] 4.0 až 4.5-5.0 5.5 až 6.0-6.5 6.5-7.0 až 8.0 8.5 až 9.0
en PTE Academic 30 43 59 76 85
en PTE General (též LTE) Level A1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
en TOEIC[21] 60 - 105 (listening) 60 - 110 (reading) 110 - 270 (listening) 115 - 270 (reading) 275 - 395 (listening) 275 - 380 (reading) 400 - 485 (listening) 385 - 495 (reading) 490 - 495 (listening)
en Versant 26-35 36-46 47-57 58-68 69-78 79-80
en TOEFL (IBT)[21] 57 až 86 87 až 109 100+[22]/110 až 120
en British General Qualifications[23] Foundation Tier GCSE Higher Tier GCSE GCE A-Level / AS-Level
eo Idegennyelvi Továbbképző Központ ORIGÓ[24][25][26] - - B1 (baza nivelo) B2 (meza nivelo) C1 (supera nivelo) -
fi YKI 1.taso 2.taso 3.taso 4.taso 5.taso 6.taso
fr CIEP / Alliance française diplomas TCF A1 / DELF A1 TCF A2 / DELF A2 / CEFP 1 TCF B1 / DELF B1 / CEFP 2 TCF B2 / DELF B2 / Diplôme de Langue TCF C1 / DALF C1 / DSLCF TCF C2 / DALF C2 / DHEF
it CILS Uno Due Tre Quattro
ru ТРКИ Элементарный / A1 Базовый / A2 Первый / B1 Второй / B2 Третий / C1 Четвертый / C2
sp DELE[27] A1 A2 B1 (dříve "Inicial") B2 (dříve "Intermedio") C1 C2 (dříve "Superior")
sv TISUS - - - - TISUS -
sv Swedex - A2 B1 B2 - -
všechny AMCAD EFL A1 A2 B1 B2 C1 C2
všechny ALTE level Breakthrough level Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d Archivovaná kopie. www.portaljazyku.cz [online]. [cit. 2016-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 2. http://www.wjec.co.uk/index.php?subject=116 [online]. [cit. 2012-07-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-23. 
 3. http://ujop.cuni.cz/cce
 4. http://www.osd.at [online]. Dostupné online. 
 5. url=https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gc2.html
 6. TrackTest Jazykové úrovně [online]. TrackTest [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. 
 7. Amega Web Technology. City & Guilds English - The Common European Framework [online]. Cityandguildsenglish.com [cit. 2011-08-14]. Dostupné online. 
 8. Languages Ladder [online]. Cilt.org.uk [cit. 2011-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-28. 
 9. Find an exam [online]. Cambridge ESOL [cit. 2011-08-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-11. 
 10. Common European Framework of Reference (CEFR) [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-21. 
 11. Understanding your Statement of Results – Cambridge English: Key [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-06. 
 12. Understanding your Statement of Results – Cambridge English: Preliminary [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-06. 
 13. Understanding your Statement of Results – Cambridge English: First [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-06. 
 14. Cambridge English: Key (KET) - Results [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-26. 
 15. Cambridge English: Preliminary (PET) - Results [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-29. 
 16. Understanding your Statement of Results – Cambridge English: Proficiency [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-02. 
 17. Cambridge English: First (FCE) – Results [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-22. 
 18. Cambridge English: Proficiency (CPE) – Results [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-20. 
 19. Cambridge English: Advanced (CAE) – Test results [online]. Cambridge ESOL [cit. 2012-01-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-06-01. 
 20. IELTS - Common European Framework [online]. IELTS [cit. 2012-01-26]. Dostupné online. 
 21. a b Mapping TOEFL iBT, TOEIC and TOEIC Bridge on the Common European Framework Reference [online]. ETS [cit. 2011-09-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-23. 
 22. http://www.kcl.ac.uk/study/ug/admissions/language/english.aspx
 23. Open University Language Modules [online]. The Open University (2011) [cit. 2011-11-23]. Dostupné online. 
 24. edukado.net/ekzamenoj/ker Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj: UEA-KER
 25. Eszperantó egynyelvű vizsgákat. itk.hu [online]. [cit. 2016-08-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-09-08. 
 26. Esperanto as a second language. itk.hu [online]. [cit. 2016-08-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-16. 
 27. Descripción – Diplomas de Español Como Lengua Extranjera [online]. Instituto Cervantes [cit. 2011-08-19]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]