Křidélka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Letadlo klonící se pomocí křidélek
Otáčení Jaku-52 za pomoci křidélek

Křidélko nebo balanční křidélko (anglicky aileron) je "otáčivě zavěšená plocha na odtokové části křídla, umístěna co nejdále od podélné osy letadla. Zabezpečuje zejména příčnou řiditelnost a jejím primárním účinkem při vychýlení je klonění letadla. "[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Jak uvádí historik C.H. Gibbs-Smith ve své knize z roku 1966 The Invention of the Aeroplane 1799-1909, "už v roce 1868 si Angličan Matthew Piers Watt Boulton patentoval systém příčného (horizontálního) řízení letu, který byl později nazván křidélky".

Bratři Wilbur a Orville Wrightové však byli prvními, kteří od roku 1902 úspěšně využívali takový systém na pilotovaných kluzácích a od roku 1904 na letadlech s vlastním pohonem (prvním byl Flyer II). Tento poměrně složitý systém byl nazýván "wing warping" ("zkroucení křídel"). Když se křídlo zkroutilo, mělo větší vztlak a ten dokázal zvednout křídlo do vzduchu. Ovládání se provádělo kroucením konců křídel pomocí drátů, které držel pilot a jejich potažením mohl naklonit křídlo a zatočit do levé nebo do pravé strany.

Francouzský experimentátor Robert Esnault-Pelterie posunul v roce 1904 tento koncept dále, když místo systému zkroucení křídel použil tzv. ailerons (francouzsky malá křídla). V jeho konstrukčním návrhu byly dvě takového plochy umístěné mezi dvojici křídel před jejich náběžnou hranou. "Zkroucení křídel, upřednostňované bratry Wrightovými a používané na našich letadlech, poskytuje dost dobré výsledky pro udržení příčné rovnováhy, ale...může, podle našeho názoru způsobit nadměrné namáhání drátů, a proto se bojíme poruch...které se nemohou vyskytnout při obyčejném pevném systému....Proto jsme se rozhodli upustit od zkroucení křídel.... na ovládání boční rovnováhy....jsme v přední části použili dvě nezávislá horizontální kormidla "řekl v lednu 1905 Esnault-Pelterie ve svém proslovu v Aéro-Club de France.[2]

Typy křidélek[editovat | editovat zdroj]

  • Štěrbinové křidélko (anglicky Slot aileron, Slot-lip aileron) - takové, které ke zvětšení účinnosti při své výchylce záměrně vytváří štěrbinu.
  • Diferencované křidélko (anglicky Differential aileron) - takové, jehož výchylka směrem nahoru je větší než směrem dolů. Vedle zabezpečení příčné řiditelnosti letadla zmenšuje jeho klonivě-zatáčivý ( "záporný zatáčivý") moment.
  • Friseho křidélko (anglicky Frise aileron) - křidélko se specificky tvarovaným nosem zavěšené tak, že při jeho výchylce dolů je nos skrytý v obrysu křídla a při výchylce nahoru nos vystupuje z obrysu křídla. Kromě funkce stejné s diferencovaným křidélkem působí také jako aerodynamické odlehčení sil v příčném řízení.
  • Plovoucí křidélko (anglicky Wingtip aileron, Moving tip aileron) - tvořené celým otočným koncem křídla.
  • Vnější křidélko (anglicky External aileron) - takové, které je umístěno mimo půdorysného obrysu křídla a zpravidla se nachází pod křídlem.[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Krídelko na slovenské Wikipedii.

  1. NEDELKA, Milan, a kol. Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový. Bratislava: Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7. S. 151. 
  2. Oldies and Oddity: Where Do Ailerons Come From?
  3. NEDELKA, Milan, a kol. Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový. Bratislava: Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7. S. 151. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]