International Project Management Association

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

International Project Management Association (IPMA) je nadnárodní sdružení národních asociací projektových manažerů. Prvořadou funkcí je prosazovat porozumění řízení projektů jako profesi, která má svou globální působnost, standardy, znalosti a schopnosti. Sdružuje projektové manažery napříč všemi obory lidské činnosti.

Historie[editovat | editovat zdroj]

IPMA byla založena v roce 1965, v té době ještě pod jiným názvem. V roce 1996 na 13. světovém kongresu došlo k přejmenování na International Project Management Association (IPMA). Certifikace jednotlivců podle standardu IPMA je poskytována od roku 1998. IPMA je federací národních asociací, která byla založena v Evropě. Nyní (2017) je zastoupena c Africe, Amerikách, Asii i Autráii a Oceánii. Působí ve více než 60 zemích. [1]

Principy[editovat | editovat zdroj]

Standard IPMA je založen na kompetencích. Kompetencí se rozumí demonstrovaná znalost, schopnost aplikovat a také demonstrovat osobní vlastnosti. [2] Proces certifikace zahrnuje aktivity pomocí kterých certifikační orgán zjišťuje, že certifikovaná osoba splňuje stanovené požadavky na odbornou způsobilost. Mechanismus posouzení určuje způsobilost kandidáta více způsoby: písemný, ústní, praktický a pozorovací. Jednotlivé stupně obsahují I požadavky na různě dlouhé pracovní zkušenosti v oboru. Celosvětová IPMA je federací národních členských asociací.

IPMA competence baseline (ICB)[editovat | editovat zdroj]

Asociace IPMA vybrala pro svůj standard kompetence a sdružila je do tří skupin. Ve verzi 3 jsou obsaženy následující kompetence: [3]

 • Technické
*1.1  Úspěšnost řízení projektu
*1.2  Zainteresované strany
*1.3  Požadavky a cíle projektu
*1.4  Rizika a příležitosti
*1.5  Kvalita
*1.6  Organizace projektu
*1.7  Týmová práce
*1.8  Řešení problémů
*1.9  Struktury v projektu
*1.10  Rozsah a dodávané výstupy projektu
*1.11  Čas a fáze projektu
*1.12  Zdroje
*1.13  Náklady a financování
*1.14  Obstarávání a smluvní vztahy
*1.15  Změny
*1.16  Kontrola, řízení a podávání zpráv
*1.17  Informace a dokumentace
*1.18  Komunikace
*1.19  Zahájení
*1.20  Ukončení
 • Behaviorální
* 2.1  Vůdcovství
* 2.2  Zainteresovanost a motivace
* 2.3  Sebekontrola
* 2.4  Asertivita
* 2.5  Uvolnění
* 2.6  Otevřenost
* 2.7  Kreativita
* 2.8  Orientace na výsledky
* 2.9  Výkonnost
* 2.1  Diskuze
* 2.11 Vyjednávání
* 2.12 Konflikty a krize
* 2.13 Spolehlivost
* 2.14 Porozumění hodnotám
* 2.15 Etika
 • Kontextové
* 3.1  Orientace na projekt
* 3.2  Orientace na program
* 3.3  Orientace na portfolio
* 3.4  Realizace projektu, programu a portfolia
* 3.5  Trvalá organizace
* 3.6  Byznys
* 3.7  Systémy, produkty, technologie
* 3.8  Personální management
* 3.9  Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí
* 3.1  Finance
* 3.11 Právo

Jedná se o standard, který se dále vyvíjí. V roce 2017 je platný standard ICB 3. V září 2015 na Mezinárodním kongresu delegátů v Panamě byla členskými zeměmi IPMA přijata nová verze globálního standardu kompetencí projektového řízení IPMA Competence Baseline verze 4 (ICB 4). Mezinárodní certifikaci IPMA podle tohoto nového standardu lze očekávat po implementaci nového certifikačního rámce jednotlivými národními organizacemi IPMA.

Národní standardy kompetencí[editovat | editovat zdroj]

Národní standardy kompetencí jsou vypracovány národními asociacemi IPMA. Opírají se o celosvětový IPMA standard. Zastřešující celosvětová organizace IPMA provádí každách pět let revalidadci procesu certifikace IPMA v jednotlivých zemích za účelem srovnání a udržení celosvětového standardu.

Druhy certifikací[editovat | editovat zdroj]

Certifikace manažerů[editovat | editovat zdroj]

Certifikace je určena pro projektové manažery, členy týmů řízení projektů, program manažer, manažery portfolio. Cílem je vylepšení kvality řízení projektů, program, portfolio a také zlepšení dosahování cílů projektů, programů a portfolií. IPMA® nabízí 4 certifikační stupně, tzv. 4-L-C:

„A“ – Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects Director)

 • řízení portfolií nebo programů s ohledem na strategii a byznys organizace
 • řízení manažerů projektů

„B“ – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager)

 • řízení komplexních projektů
 • řízení manažerů subprojektů
 • zvládání situací s vysokou komplexitou řízení
 • řízení profesního rozvoje manažerů subprojektů

„C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project Manager)

 • řízení standardních projektů s omezenou komplexitou

„D“ – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified Project Management Associate)

 • práce v projektovém týmu a schopnost používat všechny elementy kompetencí.

Certifikace konzultantů[editovat | editovat zdroj]

Je určena pro konzultanty projektového řízení. Úlohou konzultantů je nastavení systém řízení projektů ve firmách včetně softwarového prostředí a systémů pro řízení projektů, podpora řízení jednotlivých projektů, koučování a mentorování projektových manažerů. Certifikace je vhodná I pro poradce pro projekty Evropské unie, liniové manažery nadřízené projektovým manažery a lektory v oblasti projektového managementu. Certifikace pro konzultanty nabízí dva stupně:

 • Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA® PMC, Certified Project Management Consultant)
 • Certifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMA® PPMC, Certified Programme and Portfolio Management Consultant)

Certifikace organizací[editovat | editovat zdroj]

Pro certifikaci se používá tak zvaný IPMA Delta model. Tento model se skládá ze tří modulů, založených na předních standardech v oboru projektového managementu:

 • IPMA Competence Baseline,
 • IPMA Projekt Excellence model,
 • IPMA Competence Baseline pro organizace.

IPMA Delta hodnotí a stanovuje rozdíl současného stavu organizace a kompetenční třídy (IPMA Delta kompetenční třídy 1-5). Zjištěný rozdíl vést rozvoj organizace do další dimenze způsobilosti organizace v řízení projektů.

Certifikační autorita[editovat | editovat zdroj]

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

Českou národní organizací je Společnost pro projektové řízení (SPŘ). SPŘ je nezisková organizace sdružující firmy a jednotlivce zabývající se řízením projektů. SPŘ má také monopol na výkon certifikace IPMA v České republice.

Ostatní země[editovat | editovat zdroj]

Členské asociace mají své národní certifikační orgány po celém světě. Cílem je zahrnutí národních specifik v rámci IPMA certifikací. Aktuální seznam národních certifikačních autorit je dostupný na oficiálních stránkách IPMA.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Máchal,P.,Kopečková,M.,Presová,R.: Světové standardy projektového řízení: pro malé a střední firmy, Grada Publishing Praha (2015), ISBN 978-80-247-5321-8
 2. Doležal,J., Máchal,P.,Lacko,B. a kol. : Projektový management podle IPMA, Grada Publishing Praha (2012) , ISBN 978-80-247-4275-5
 3. Kolektiv autorů : Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2, SPŘ, občanské sdružení, Brno 2012, ISBN 978-80-260-2325-8

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu International Project Management Association ve Wikimedia Commons