In dubio pro reo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

In dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) je právní zásada, která stanovuje povinnost soudu rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit. Formulace v této podobě je známa až z období středověku, zásada však vychází z myšlenek římského práva, kde se objevuje v jinak formulovaných větách především u Ulpiana. Spojena je především s trestním právem, ve starověkém Římě bývala tato zásada aplikována i v právu soukromém.[1]

V českém či spíše kontinentálním právu tato zásada vyplývá z presumpce neviny. Jejím nejvýznamnějším důsledkem je v dokazování v trestním řízení neexistence důkazního břemene. Vyšetřující orgány musí prokázat veškeré skutečnosti tak, aby o vině neexistovaly důvodné pochybnosti.

Tuto zásadu je možné aplikovat pouze v případě nejasností v otázkách skutkových, nikoli právních. Při interpretaci práva ovšem ve veřejném právu platí zásada in dubio pro libertate (v pochybnostech ve prospěch svobody), podle které mají soudy v případě pochybnosti o výkladu práva interpretovat právo ve prospěch svobody jednolitvce (a tedy v neprospěch veřejné moci).[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Pomponius, Digesta 50, 17, 20
  2. KADLEC, Ondřej. Interpretační pravidlo v pochybnostech ve prospěch: účinný nástroj, nebo rétorická ozdoba?. Právník. 2016, roč. 155, čís. 6, s. 526–542. Dostupné online.