INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Vznik 10. dubna 1991
Právní forma spolek
Sídlo Varšavská 249/30, Praha, 120 00, Česko
IČO 18629008 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (zkráceně INEX-SDA) je nevládní nezisková organizace, byla založena v roce 1991 a zabývá se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. INEX-SDA organizuje dobrovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně. Za své poslání pokládá podporu rozvoje tolerantní a otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Česku, ale i na celém světě a jejími nástroji je právě mezinárodní dobrovolnictví, vzdělávání a sport.

Vize a poslání[editovat | editovat zdroj]

„Chceme žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.“[1]

Vizí organizace je tolerantní a otevřená společnost, která respektuje kulturní rozdíly a ctí zásady udržitelného rozvoje. Skrze své aktivity se INEX-SDA snaží přispět k fungování mezinárodní a mezikulturní spolupráce založené na principech rovného přístupu, vzájemného respektu a porozumění. Cílem organizace tak je nabízet lidem příležitosti k aktivnímu zapojení se do společnosti a k získávání takových dovedností a zkušeností, které jsou užitečné pro osobní, občanský i profesní život. Aktivity INEX-SDA by tak měly vést k výchově aktivních a zodpovědných občanů, kteří se zajímají o dění v okolním světě a věnují se obecně prospěšným činnostem bez ohledu na přímý finanční benefit.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Organizace byla založena 10. dubna 1991 pod názvem Sdružení pro mezinárodní výměnu a turistiku mládeže. Zásadní zlom v aktivitách organizace nastal v roce 1994, kdy se organizace stala členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations[2]. Možnosti sdružení i se tak o poznání rozšířily. V roce 1998 se organizace stává součástí sítě Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) při UNESCO a mění si název na INEX-Sdružení dobrovolných aktivit.

Do nového tisíciletí se INEX-SDA podařilo workcampy a jiné dobrovolnické projekty rozšířit do současné konvenční podoby. S nastupující technologií a širokým použitím počítačů se začala využívat digitální databáze pro přihlášky na projekty, která se v mnohonásobně větším objemu používá dodnes. V rámci iniciativ pro obnovu venkova INEX-SDA prostřednictvím Evropské dobrovolné služby poprvé zapojuje zahraniční dobrovolníky do projektu Modrý Dům a Školicího střediska INEX-SDA.

V roce 2004 se organizace začíná také angažovat v zemích globálního Jihu a organizace se zapojuje do sítě GLEN[3] (dnes Global Learning and Education Network) a z něj vycházející projekt Fotbal pro rozvoj, jenž se poprvé uskutečňuje v roce 2006.

V druhém desetiletí 21. století je INEX-SDA již zavedenou dobrovolnickou organizací v České republice. Spolu s partnery realizuje svůj první větší projekt mezikulturního vzdělávání – Stereotýpek v nás. Založen byl také Dobrovolnický klub – DoK (dnes pokračuje projekt pod jménem INEXup), který sdružuje dobrovolnické spolky a přináší podněty přímo od dobrovolníků samých. Rozrůstají se také řady zahraničních partnerů a INEX-SDA usiluje o rozšíření dobrovolnictví mezi širší vrstvy obyvatel. Vzniká tak projekt Dobrovolnictví pro všechny, který se snaží vysílat i přijímat dobrovolníky s různými druhy znevýhodnění.

V roce 2014, v souladu s novým občanským zákoníkem, mění svůj status na zapsaný spolek.

Vytváří se také mobilní aplikace IMPROVE, která má za cíl pomoci dobrovolníkům zaznamenat své nabyté dovednosti a zkušenosti v měřitelné kompetence a převést tak zkušenosti z dobrovolnických projektů do řeči hledané na trhu práce.

Struktura organizace[editovat | editovat zdroj]

Pod hlavičku zapsaného spolku spadá několik samostatných jednotek se sdílenou právní subjektivitou a samostatným hospodařením. Jedná se o pražskou kancelář, která organizuje všechny základní projekty INEX-SDA (vysílání a přijímání dobrovolníků na projekty, rozvojové vzdělávání, školení, mezikulturní vzdělávání, INEXup, GLEN a Fotbal pro rozvoj); pobočku v Tvarožné Lhotě, která se soustředí na rozvoj venkova, práci s mládeží a ekologickou výchovu; a pobočku v Brně zaměřující se na primární a sekundární prevenci poruch chování zejména v podpůrných a volnočasových projektech pro děti a mládež. V minulosti byla v provozu též pobočka v Kosteleckých Horách, která je ale již zrušena.

Mezinárodní dobrovolnické sítě[editovat | editovat zdroj]

Spolupráce s dalšími organizacemi na lokální, národní a mezinárodní úrovni je základem pro rozvoj, koordinaci a realizaci jednotlivých projektů i fungování INEX-SDA jako celku. Sdružení je proto členem a partnerem řady organizací a sítí.[4]

Alliance of European Voluntary Service Organisations[5][editovat | editovat zdroj]

Alliance of European Voluntary Service Organisations je mezinárodní nevládní mládežnická organizace, založená v roce 1982, sdružující národní organizace, které prostřednictvím dobrovolnických aktivit propagují mezikulturní vzdělávání, porozumění a mír. V současnosti Alianci tvoří 50 členů z 28 zemí Evropy, Ameriky a Asie a více než 40 partnerských organizací z celého světa. INEX-SDA je členem Aliance od roku 1994 a aktivně se zapojuje do jejího fungování v pracovních skupinách. V březnu 2018 pak INEX-SDA hostilo tzv. Technical Meeting, velké setkání více než 150 zástupců členských a partnerských organizací sítě, které slouží k přípravě nadcházející dobrovolnické sezóny.

Spolupráce v rámci Aliance umožňuje INEX-SDA dále rozvíjet své aktivity a projekty, stejně tak jako servis poskytovaný dobrovolníkům.

Service Civil International[6][editovat | editovat zdroj]

Service Civil International (zkratka SCI) je dobrovolnickou organizací, jejímž posláním je propagace míru prostřednictvím mezinárodních dobrovolnických projektů pro všechny bez rozdílu věku nebo původu. Byla založena v roce 1921 a od té doby koordinuje krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické projekty po celém světě prostřednictvím svých poboček (45) a partnerských organizací. INEX-SDA je partnerskou organizací SCI od roku 1991.

Aktivity[editovat | editovat zdroj]

Prostřednictvím svých projektů se INEX-SDA snaží vytvářet příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.

INEX-SDA je od roku 2004 akreditovanou organizací vysílající dobrovolníky dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.

Workcampy (krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty)[7][editovat | editovat zdroj]

Workcamp je označení pro 2-3 týdenní mezinárodní dobrovolnický projekt jak v České republice, tak i v zahraničí, během kterého spolu pracuje a tráví volný čas skupina dobrovolníků z různých konců světa. Zaměření workcampů může být například ekologie, práce se seniory, dětmi a mládeží, renovace památek nebo kulturní rozvoj. Kromě práce je náplní projektu také cestování, poznávání okolí, místních obyvatel i dalších dobrovolníků, ale také péče o každodenní potřeby projektu, jako je vaření či úklid, jelikož dobrovolnická skupina bydlí po celé trvání projektu společně. Komunikačním jazykem je povětšinou angličtina, postačí základní komunikativní znalost. Znalost jazyka dané země není povinností (pokud to u projektu není vyloženě uvedeno), ale může být výhodou. INEX-SDA ročně vyšle do zahraničí kolem 500 českých dobrovolníků do zhruba 70 zemí světa a až 300 zahraničních dobrovolníků přijme na projekty v České republice.[8] Workcampů se nejčastěji účastní dobrovolníci ve věku 18-26 let, s majoritou většinou žen (66% všech dobrovolníků v roce 2017[9]). Pro účast na workcampu ani pro výkon práce není potřeba žádná speciální kvalifikace. Pro dobrovolníka je hlavní, aby byl ochoten zapojit se do všech částí dobrovolnického projektu – práce, volnočasových aktivit, vaření apod. a stát se součástí skupiny. Důležitá je motivace, flexibilita, ochota přizpůsobit se místnímu prostředí a podmínkám. Obvyklá pracovní doba na workcampu je 6 hodin denně, 5 dní v týdnu, ovšem přesné rozložení práce se může lišit projekt od projektu. Práce není placená.

INEX-SDA ročně přijímá zahraniční dobrovolníky na přibližně 30 projektech v České republice. Zahraniční dobrovolníci se zde podílejí například na rekonstrukci historických památek, pomáhají v přírodních rezervacích, nebo asistují na dětských táborech. Tyto workcampy u nás organizace pořádá ve spolupráci s tzv. místními partnery, kterými jsou nejčastěji zástupci obcí, měst, spolků či jiných lokálních neziskových organizací.

Středně a dlouhodobé projekty v zahraničí[editovat | editovat zdroj]

Delší dobrovolnické projekty, trvající většinou od jednoho měsíce do jednoho roku, jsou určeny pro všechny, kteří mají zájem hlouběji proniknout do místních kultur a nasbírat extenzivní nové zkušenosti v zahraničí. Delší projekty představují cennější pomoc pro hostitelskou organizaci a zároveň významnější životní zkušenost pro samotného dobrovolníka. INEX-SDA nabízí každý rok více než 200 projektů napříč celým světem. Zaměření projektů je velmi různorodé, nejčastěji však jde o ochranu životního prostředí, práci s dětmi a mládeží, vzdělávání (například výuka angličtiny) nebo kulturu.

Středně a dlouhodobé projekty jsou otevřeny pouze dobrovolníkům starším 18 let. Na projektech je obvykle zajištěno ubytování a strava, v některých evropských zemích dostane dobrovolník i malé kapesné, ale také se může stát, že se dobrovolník na nákladech bude určitou měrou podílet (tzv. Participation Fee).

Evropská dobrovolná služba (EVS – European Volunteering Service)[editovat | editovat zdroj]

INEX-SDA vysílá a zároveň přijímá dobrovolníky v rámci Evropské dobrovolné služby (zkratka EDS), což je neformální součást vzdělávacího programu Evropské komise. Evropská dobrovolná služba dává dobrovolníkům ve věku 18-30 let příležitost vyrazit na 2-12 měsíců do zemí Evropské unie a dalších partnerských států a účastnit se dobrovolnického projektu v neziskové nebo státem zřizované organizaci zaměřené na ochranu životního prostředí, práci s mládeží, sociální integraci, umění, kulturu a kulturní dědictví, volnočasové aktivity nebo sport.

Dobrovolník pracuje bez nároku na mzdu, ale Evropská dobrovolná služba je financována z grantového program EU – Erasmus+. Z grantu je hrazen příspěvek na cestovné na místo projektu a zpět, ubytování, strava, kapesné, jazykový kurz, zdravotní pojištění a cestovní pojištění. Součástí každého programu jsou také podpůrná školení a jazykové kurzy.

Program Evropská dobrovolná služba v současné době končí a bude nahrazen novým programem Evropský sbor solidarity (European Solidarity Corps).

Vzdělávání a školení[editovat | editovat zdroj]

Organizace INEX-SDA přistupuje k dobrovolnictví jako ke nástroji vzdělávání. Tento potenciál může být naplněn zejména tehdy, když se dobrovolníci účastní jak přípravy na svůj dobrovolnický projekt, tak následné reflexe své zkušenosti. Proto také organizace rozvíjí své dobrovolníky i partnery v rámci svých vzdělávacích cyklů, školení a seminářů. Cyklem globálního dobrovolnictví určeného pro dobrovolníky vyjíždějící do zemí globálního Jihu projde cca 70 lidí. Vzdělávacím cyklem pro vedoucí workcampů projde ročně cca 35 mladých lidí, kteří jsou vyškoleni k vedení mezinárodních skupin. V neposlední řadě INEX-SDA vzdělává také tzv. místní partnery pořádající tyto workcampy po celé ČR školením Zrealizuj workcamp ve svém městě. Tyto cykly jsou pak dále doplněny o nabídku dalších i mezinárodních školení s tématy genderu, rasismu, stereotypů, udržitelnosti apod.

IM-PROVE[editovat | editovat zdroj]

Aplikace IM-PROVE byla vytvořena v rámci projektu „ZDoKonal se“ a jejím cílem je umožnit účastníkům dobrovolnických projektů  snadno prezentovat své zkušenosti na pracovním trhu. Aplikace uživatelům ukáže, jaké kompetence během dobrovolnických programů nasbírali a které by bylo ještě potřeba rozvíjet. Aplikace poté ze zadaného profilu vytvoří list kvalifikací, který se dá poté sdílet na sociálních sítích nebo přidat k profilu na LinkedIn.

GLEN (Global learning and Education Network)[10][editovat | editovat zdroj]

GLEN je síť nevládních a vládních organizací a mladých lidí, kteří se věnují globálnímu vzdělávání. Vizí GLENu je svět, ve kterém lidé přemýšlejí o realitách globalizovaného světa a své vlastní roli v něm a angažují se, aby budovali spravedlivou a udržitelnou společnost. Proto poskytuje GLEN jednotlivcům i organizacím prostor pro učení a rozvoj jejich potenciálu jako aktivních globálních občanů.

GLEN dává mladým lidem ve věku 21–30 let možnost absolvovat roční vzdělávací cyklus zaměřený na rozvoj kritického myšlení v globálních souvislostech a metody globálního vzdělávání/učení. Jeho jedinečnost spočívá v kombinaci tří vzdělávacích seminářů, tříměsíční stáže v neziskové organizaci v jedné ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky a praxi při realizaci vlastních aktivit globálního rozvojového vzdělávání v Evropě po návratu. Pomocí inovativního participativního neformálního vzdělávání mají účastníci možnost získat teoretické i praktické zkušenosti s globálními výzvami.

Program je realizován sítí jedenácti organizací z České republiky, Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovinska, Německa, Francie a Irska a Beninu, které spolupracují s přibližně 60 partnerskými organizacemi z různých zemí Asie, Afriky, Jižní Ameriky a Evropy mimo EU. Stáž v partnerské organizaci společně absolvují z pravidla 2-3 dobrovolníci z různých zemí. Účast v celém cyklu je finančně podpořena stipendiem.

Ambicí GLENu do budoucna je vytvořit „globální partnerskou síť“, podporovat spravedlivou partnerskou spolupráci a přispívat ke společnému vytváření konceptů a programů globálního učení.

Fotbal pro rozvoj[editovat | editovat zdroj]

Fotbal pro rozvoj je vzdělávací projekt, který využívá pozitivní aspekty fotbalu, jako je fair play a týmová spolupráce, a přenáší je z fotbalového hřiště do kontextu každodenního života. Prostřednictvím fotbalových aktivit INEX-SDA rozvíjí u mladých lidí hodnoty respektu, zodpovědnosti a schopnosti spolupráce.

První ročník Fotbalu pro rozvoj se uskutečnil v roce 2006. V současnosti v České republice vytváří platformu, v níž společně s partnerskými organizacemi z celé republiky organizuje fotbalové ligy, turnaje, workshopy a kulturní akce, na nichž se potkávají lidé, kteří by se za normálních okolností nesetkali. Každoročním vrcholem projektu je měsíční kampaň, během které tým česko-keňských ambasadorů navštěvuje jednotlivé regiony České republiky a zvyšuje povědomí o využití sportu pro sociální práci, ale i současných globálních problémech. Od roku 2016 je projekt oficiálním členem mezinárodní sítě Streetfootballworld, která sdružuje iniciativy využívající fotbal pro vzdělávací a rozvojové účely z celého světa.

INEXup[editovat | editovat zdroj]

Projekt INEXup vznik v roce 2018 a přímo navazuje na projekt Dobrovolnický klub (DoK). Stejně jako dřívější platforma, i INEXup sdružuje menší dobrovolnické spolky, spojuje aktivní a tvořivé lidi a zprostředkovává jim tak platformu k výměně informací či kooperaci a realizaci dobrovolnických nápadů.

Projekty INEXup nabízí různý prostor pro učení, díky čemuž mají dobrovolníci možnost pojmout svůj osobní rozvoj, jak považují za vhodné. Díky vzdělávacím seminářům jde o růst hlavně v těchto oblastech: práce ve skupině, leadership, organizace a řízení projektů, PR, self-management, soft-skills, veřejné vystupování, fundrising a psaní draftů, finanční řízení.

Projekty v rámci INEXup by měly vždy být prospěšné našemu okolí, ať už jde o společnost nebo přírodu. Jejich primárním účelem ale je, aby si členové skupin vyzkoušeli pracovat na projektu a co nejvíce se na tom naučili.

Program je časově ohraničený a projekty tedy mohou být buď jednorázové, nebo se stát součástí INEXí komunity, ve které funguje vzájemná spolupráce mezi INEX-SDA a projekty i projekty navzájem. V současnosti paltformu INEXup využívá Dobrovolnická akademie INEX-SDA, Library Of Things Prague, Na Den nebo RESP:ON.

Dobrovolnictví pro všechny[editovat | editovat zdroj]

Organizace INEX-SDA podporuje myšlenku dobrovolnictví jako nástroje k začleňování lidí s různým druhem znevýhodnění (fyzické, mentální, sociální), a proto vznikl projekt Dobrovolnictví pro všechny, který každoročně vyšle přibližně desítku dobrovolníků do zahraniční a přijme i několik dobrovolníků na projekty v Česku. Organizace poskytuje konkrétní a praktickou podporu - může mít podobu konzultace před výběrem projektu, zajištění speciálních potřeb na místě, zajištění praktických kroků jako doprava a pojištění, případně též například finanční příspěvek.

Cílem projektu je zprostředkovat benefit nejen pro rozvoj samotných znevýhodněných dobrovolníků, ale také pro celý zbytek skupiny, který díky spolupráci s inkluzivními dobrovolníky může ztratit předsudky vůči některým typům znevýhodnění. Respekt vůči lidské rozmanitosti je tak hlavním cílem této iniciativy a v současnosti se INEX-SDA spolupracuje např. s Člověkem v tísni, IQ Roma servis apod.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. O nás [online], INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, Dostupné z WWW: https://www.inexsda.cz/o-nas (5. 10. 2018)
  2. Viz seznam členů Alliance of European Voluntary Service Organisations: Full members, Alliance of European Voluntary Service Organisations, dostupné z www: http://www.alliance-network.eu/membership/full-members/ [cit. 10. 12. 2018].
  3. Viz seznam členů sítě GLEN: GLEN Member Organisations, Glen-europe.org, dostupné z WWW: http://glen-europe.org/about-glen/glen-member-organisations/ (cit. 10. 12. 2018).
  4. Partneři, INEX-SDA, dostupné z WWW: https://www.inexsda.cz/partneri (cit. 29. 11. 2019)
  5. About us, Alliance of European Voluntary Service Organisations, dostupné z WWW: http://www.alliance-network.eu/about-us/ (cit. 29. 1. 2019)
  6. Who We Are, sci.ngo, dostupné z www: https://www.sci.ngo/who-we-are (cit. 10. 12. 2018).
  7. Workcamps, alliance-network.eu, dostupné z www: http://www.alliance-network.eu/international-volunteering/workcamps/ (cit. 10. 12. 2018).
  8. Viz výroční zprávy organizace INEX-SDA od 2003 do současnosti: https://www.inexsda.cz/cms/vyrocni-zpravy Archivováno 9. 10. 2018 na Wayback Machine
  9. Výroční zpráva 2017 [online], INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s., str. 6, Dostupné z WWW: https://www.inexsda.cz/docs/inexsda-vyrocni-zprava-2017-final.pdf (cit. 5. 10. 2018)
  10. What is GLEN?, glen-europe.org, dostupné z www: http://glen-europe.org/about-glen/what-is-glen/ (cit. 10. 12. 2018).