Ha-Šomer

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Členové ha-Šomeru na fotografii z roku 1909

Ha-Šomer (hebrejsky: השומר, doslova "Strážce", anglicky: HaShomer) byla židovská sionistická obranná organizace založená roku 1909 v tehdejší turecké Palestině.

Založení ha-Šomeru 1909[editovat | editovat zdroj]

Předchůdcem ha-Šomeru byla organizace Bar Giora založená v Jaffě 29. září 1907. Její členové se usadili v osadě Sedžera (dnes Ilanija) v Dolní Galileji, kde získávali výcvik a postupně zahrnovali pod svou ochranu i okolní židovské vesnice.[1]

Na jaře 1909 se předák Bar Giory, Israel Šochat, rozhodl zřídit polovojenskou organizaci, která by měla daleko širší záběr a která by fungovala se souhlasem tureckých úřadů.[2] K založení nové organizace ha-Šomer došlo 12. dubna 1909 v židovské osadě Kfar Tavor. Cílem ha-Šomeru bylo poskytovat ochranu židovským vesnicím, zejména proti útokům Arabů (tehdy spíše loupežně než politicky motivovaným). Shodou okolností v den založení ha-Šomeru zaútočili arabští Beduíni na nedalekou vesnici Sedžera.[3] Ochrannou roli plnili členové ha-Šomeru za pravidelný poplatek vybíraný od osadníků.[4]

Šíření vlivu ha-Šomeru[editovat | editovat zdroj]

Roku 1910 organizace poprvé překročila hranice regionu Dolní Galileji a začala poskytovat ochranu zemědělské kolonii Chadera.[5] O rok později se aktivity tohoto sdružení rozšířily i do okolí dnešního Tel Avivu, kde chrání osady Rechovot a Kfar Saba. Poskytují také ochranu nově zakládaným vesnicím v Jizre'elském údolí.[6]

Ha-Šomeru velel Israel Šochat. Ten roku 1912 zasílá sionistickému vedení první komplexní plán obrany jišuvu. Šlo o reakci na vlnu arabských útoků na četné židovské vesnice.[7] Členové ha-Šomeru se inspirovali arabským oděvem. Byli vyzbrojeni puškami.[8] Dalšími výraznými předáky ha-Šomeru byl Alexander Zaid nebo Mendel Portugali. Na založení organizace se podílel také Jicchak Ben Cvi - pozdější izraelský prezident.[4] Mezi řadovými členy vynikali Židé původem z Dagestánu, kteří byli již ze svých původních domovů zvyklí na nutnost bránit své zemědělské usedlosti. V ha-Šomer od počátku existovala rovnoprávnost mezi muži a ženami.[9]

V roce 1913 ha-Šomer zahájil kromě paramilitárních i osidlovací aktivity a jeho členové založili osadu Tel Adaš (nyní Tel Adašim) nedaleko dnešní Afuly v Jizre'elském údolí. Toho roku ale organizace utrpěla ideologickými spory. Byla vnímána jako sdružení napojené na levicové a socialistické proudy v jišuvu (Poalej Cijon). To nevyhovovalo židovským farmářům ze soukromě hospodařících vesnic. Ha-Šomer tak byl vypuzen z Chadery a v říjnu 1913 založila mládež židovských farmářů ze Zichron Ja'akov konkurenční obrannou organizaci - Gid'onim.[10]

ha-Šomer za války[editovat | editovat zdroj]

Po propuknutí první světové války se vedení ha-Šomeru snaží kvůli obavám z tureckých represí demonstrovat svou loajalitu a Israel Šochat spolu s aktivisty Poalej Cijon včetně Davida ben Guriona prosazují vznik židovské jednotky, která by bojovala ve válce na turecké straně.[11] Israel Šochat spolu s manželkou byli přesto během války vykázáni do exilu v Turecku.[12]

V říjnu 1916 zakládají členové ha-Šomeru okolo Israele Gil'adiho osadu Kfar Bar Giora (později Kfar Gil'adi) v Horní Galileji, poblíž dnešních libanonských hranic.[13] V letech 1919-1920 zde pak probíhají těžké boje mezi židovskými osadníky a Araby (zejména okolo další osady založené zde ha-Šomerem - Tel Chaj). Ha-Šomeru v tomto regionu tehdy velel Josef Trumpeldor, který tu také padl.[12]

Zánik ha-Šomeru a založení Hagany[editovat | editovat zdroj]

Po válce v souvislosti se vznikem britského mandátu v Palestině, který oficiálně vyhlásil vznik židovského národního domova v Palestině, bylo nutné prohloubit vojenské a obranné struktury zdejšího židovského obyvatelstva. Tuto roli ha-Šomer plnit nemohl, protože jeho členstvo nikdy nepřesáhlo 100 lidí.[4] V důsledku toho bylo rozhodnuto nahradit dobrovolnický ha-Šomer celostátní vojenskou organizací Hagana. 18. května 1920 se proto vedení ha-Šomeru rozhodlo rozpustit svůj spolek a vplynout do nově zřizované Hagany.[14]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. NAOR, Mordecai. The 20th Century in Eretz Israel. Kolín n.Rýnem: Könemann, 1998. Dostupné online. ISBN 3-89508-595-2. S. 37. (anglicky) Dále jen: The 20th Century in Eretz Israel. 
 2. The 20th Century in Eretz Israel. s. 37
 3. The 20th Century in Eretz Israel. s. 43-45
 4. a b c Ha­Shomer [online]. Jewish Virtual Library [cit. 2010-03-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. The 20th Century in Eretz Israel. s. 51
 6. The 20th Century in Eretz Israel. s. 55
 7. The 20th Century in Eretz Israel. s. 58
 8. The 20th Century in Eretz Israel. s. 45
 9. KOL.AUT. Israel Society. Jeruzalém: Keter Publishing House, 1974. Dostupné online. ISBN 0-7065-1323-1. S. 43, 223. (anglicky) 
 10. The 20th Century in Eretz Israel. s. 62
 11. The 20th Century in Eretz Israel. s. 66
 12. a b The 20th Century in Eretz Israel. s. 86
 13. The 20th Century in Eretz Israel. s. 74
 14. The 20th Century in Eretz Israel. s. 93

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]