Glokalizace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Glokalizace je pojem vycházející z kombinace slov globalizace a lokalizace. Popisuje produkty nebo služby, které jsou vyvíjeny a distribuovány globálně, a jsou navrhovány tak, aby se přizpůsobily uživateli nebo spotřebiteli na místním trhu. To znamená, že produkt nebo služba může být upravena tak, aby odpovídala místním zákonům a zákaznickým preferencím. Produkt nebo služba, které jsou efektivně glokalizovány, jsou mnohem atraktivnější pro koncového uživatele.[1]

Giddens definuje pojem glokalizace jako „souběh globalizačních procesů a lokálních kontextů, jenž často vede spíš k posílení než k úpadku místních a reginonálních kultur“.[2]

Základní myšlenkou glokalizace je podle Rolanda Robertsona souběžná propagace standardizovaného produktu pro určitý trh se specifickými požadavky.[3]

K tomu viz také hlavní glokalizacni rozkaz pro nadnárodní firmy: “Think globally (standardised|same global Mass product), but act locally (localised marketing including g|local pricing)!, tj. “Myslete sice globálně (standardizovaný|shodný globální masový produkt), ale jednejte lokálně (lokalizovány marketing včetně g|lokalni cenotvorby)!”.

Historie pojmu[editovat | editovat zdroj]

Pojem poprvé použili Japonci v 80. letech 20. století jako podnikání v byznysu. Glokalizace vychází z japonského slova dochakuka, což v překladu znamená „adaptovat se domorodcům“. V rámci mikromarketingových studií došli japonští ekonomové k závěřu, že při distribuci a propagaci produktů v globálním měřítku, je třeba zohlednit geografické, sociální, antropologické a kulturní odlišnosti jednotlivých regionů.[4] Touto myšlenkou se později inspirovali někteří západní sociologové. Profesor Erik Swyngedouw je považován za jednoho z prvních, kteří použili termín glokalizace ve svých studiích.[5] Tento pojem byl pak v 90. letech zpopularizován britským sociologem Rolandem Robertsnem.

Globalizace vs. glokalizace[editovat | editovat zdroj]

V současnosti se za primární ekonomický fenomén považuje globalizace, což je tendence nabízet celosvětově jednotný produkt. Zásadním problémem při studii globalizace je přehlížení faktu, že výrobci a distributoři produktů a služeb operující na světovém trhu věnují čím dál více pozornosti sociokulturním rozdílům jednotlivých trhů. V rámci glokalizace dochází k přizpůsobení produktů místním požadavkům a v důsledku i k rozšíření okruhu potenciálních zákazníků, kterým je takto upravený globální produkt bližší. Cílem je uspokojit co nejvíce klientů i maximalizovat zisk společnosti.[6] Napr. McBucek v ČR u McDonalds …

Glokalizované produkty[editovat | editovat zdroj]

McDonald's[editovat | editovat zdroj]

Americký fastfoodový řetězec McDonald's je typickým příkladem globalizace. Svou stálou nabídku ale přizpůsobuje lokálním požadavkům a chutím, což je projevem glokalizace. Vedle celosvětově nabízených produktů, jako jsou např. Big Mac nebo Cheeseburger, zahrnuje např. McSmažák v České republice, McSushi v Japonsku nebo Maharaja Mac v Indii. Glokalizace této společnosti se týká nejen produktů, ale i propagace. Zatímco v Spojených státech amerických je tradičním maskotem řetězce klaun Ronald McDonald, ve Francii byl nahrazen populární komiksovou postavou Asterixe.

Whirpool[editovat | editovat zdroj]

Americká společnost Whirpool vyrábějící nejen bílé zboží začátkem 21. století zavedla úpravu praček pro indický trh, které umožňují praní oděvů sárí, dlouhých až pět stop.

Starbucks[editovat | editovat zdroj]

Americký řetězec Starbucks se také snaží přizpůsobit své kavárny a restaurace lokálním požadavkům. Například v Indii z jídelních menu vyřadil hovězí a vepřové maso, nabízí kávu vyráběnou z lokálních zdrojů a dokonce zřídil oddělené trouby či prodejní pulty pro přípravu vegetariánských jídel. V Česku zase v roce 2012 otevřel kavárnu v nákupním centru Forum Nova Karolina v Ostravě, kterou vyzdobil předměty z Dolu Michal a použil materiály jako je dřevo nebo ocel tak, aby charakterizovala tento region.[7]

Glokalizované služby[editovat | editovat zdroj]

Google[editovat | editovat zdroj]

Google nyní poskytuje svůj vyhledávač a další stránky uživatelům v 123 různých jazycích. V roce 1998 představil první Google Doodle (upravené logo společnosti). V Česku se první regionální loga objevila během roku 2010. U české verze tohoto vyhledávače se unikátní doodles objevují třeba ve státní svátky. V roce 2014 existovalo již přes dva tisíce různých regionálních verzí.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. GABARDI, Wayne. Negotiating Postmodernism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001. Dostupné online. 
  2. GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Agro, 2013. 
  3. ROBERTSON, Roland. Global Modernities. Londýn: SAGE, 1995. 
  4. HABIBUL HAQUE KHONDKER. Glocalization as Globalization: Evolution of a Sociological Concept. Bangladesh e-Journal of Sociology. 2004. 
  5. SOJA, EDWARD W. Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. [s.l.]: Blackwell Publishing, 2000. 
  6. ROBERTSON, Roland. Encyclopedia of globalization. New York: Routledge, 2007. S. 546. 
  7. Glocalization Examples – Think Globally and Act Locally [online]. 10.2.2010 [cit. 2014-12-26]. Dostupné online.