Frame Relay

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Frame Relay je starší technologie dosud (v roce 2018) používaná v rozlehlých počítačových sítích (WAN). Je založena na přepínání rámců. Frame Relay používají telekomunikační operátoři, když nabízejí zákazníkům virtuální (oddělené) datové okruhy bez toho, aby zákazník měl přístup do vnitřní struktury sítě, přes kterou jsou data přenášena.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Frame Relay umožňuje přizpůsobit pronajímanou šířku pásma jednotlivým síťovým aplikacím. Dovoluje proto efektivnější a jednodušší využití často drahé přenosové rychlosti WAN sítí. Pro zajištění redundance sítě může být použitá úplná i částečná vícecestná topologie trvalých virtuálních okruhů.

Při návrhu Frame Relay bylo přihlédnuto požadavku na nízkou chybovost digitálních přenosových systémů, a proto protokol nepoužívá žádné opravné mechanismy (při nalezení chyby je rámec bez náhrady zahozen). Opravu chyb Frame Relay svěřuje vyšším vrstvám (viz model OSI). Technologie Frame Relay poskytuje kontrolu zahlcení ve formě zpráv s oznámením.

Frame Relay nahradila starší technologie, jako je například X.25, který byl provozován na analogových linkách s relativně velkou chybovostí, a který zajišťoval nápravu chyb na několika vrstvách, což vedlo k jeho těžkopádnosti.

Druhy topologií[editovat | editovat zdroj]

 • Hvězdicová topologie: Nejjednodušší technologií Frame Relay je klasická hvězdicová topologie, kdy na jeden hlavní server připadá více vzdálených serverů zapojených vzájemně do hvězdice, z nichž každý je s hlavním serverem propojen tzv. virtuálním okruhem.
  • Toto řešení není ideální neboť v případné selhání jednoho z hlavních virtuálních okruhů způsobí ztrátu konektivity vzdáleného serveru.
  • Dalším možný problém nastává ve chvíli, kdy je mezi dvěma vzdálenými servery přenášeno velké množství dat. Tato data jsou v tomto případě na dvou virtuálních okruzích místo jednoho, což zvyšuje náklady. Možným řešením by mohlo být vytvoření trvalého virtuálního okruhu právě pro dva vzdálené servery.
 • Částečná vícecestná topologie: U této topologie má většina serverů (nebo všechny) alespoň dva trvalé virtuální okruhy, které se připojují k síti Frame Relay.
  • V případě selhání jednoho okruhu nehrozí ztráta konektivity WAN.
  • Problém může nastat v případě selhání hlavního směšovače serveru.
 • Vícecestná topologie: Nastává ve chvíli, kdy všechny servery jsou sobě propojeny navzájem. Toto řešení je nejfunkčnější, avšak zároveň nejnákladnější.

Funkce Frame Relay[editovat | editovat zdroj]

Protokol Frame Relay je použit mezi směrovačem zákazníka a přepínačem, který většinou patří poskytovateli služeb. Mezi těmito dvěma zařízeními je vytvořen trvalý virtuální okruh, trvalý proto, že koncové body jsou neustále stejné a virtuální proto, že po celé cestě sítí není použito žádné vyhrazené fyzické připojení. Poskytovatel místo toho naprogramuje své přepínače tak, aby zajistil, že data vstupují do sítě Frame Relay ze serveru A a opouští ji ze serveru B.

Tento princip se v základu podobá klasickému využití pronajaté linky mezi serverem A a B. Skutečnost je však taková, že technologie přepínání paketů s sebou nese další náklady, díky neexistenci vyhrazených fyzických okruhů. To umožňuje poskytovali zařídit flexibilní šířku pásma. Služba Frame Relay vyžaduje zakoupení hodnoty CIR pro každý trvalý virtuální okruh. Tato hodnota je koncová šířka pásma, kterou poskytovatel garantuje. Koncový zákazník může navíc zakoupit hodnotu shlukového přenosu, což je maximální rychlost přenosu dat, přičemž poskytovatel nemůže garantovat zvýšení rychlosti nad rámec CIR (záleží na zatížení sítě). V případě překročení této hodnoty je u všech následujících rámců v hlavičce Frame Relay nastaven bit FECN (Forward Explicit Congest Notification), což je bit, který říká, že CIR byl překročen.

Rámec Frame Relay[editovat | editovat zdroj]

Rámec protokolu Frame Relay nemá samostatné adresní a řídící pole. Má společné pole záhlaví, které obsahuje identifikaci virtuálního okruhu DLCI a jiné řídící informace. Délka záhlaví je 1 až 4 B.

Každý byte záhlaví obsahuje bit EA, který určuje, zdali je následující bajt stále součástí záhlaví a nebo přenášených dat. V případě, že je EA=0, pak i následující bajt je stále součástí záhlaví, pokud je EA=1, znamená to, že tento bajt je posledním bajtem záhlaví.

DLCI je pole, které identifikuje virtuální okruh

Bit C/R určuje, zdali jde o příkaz (C) nebo odpověď (R).

Nastavený bit DE signalizuje, že rámec může být zahozen, aby se předešlo zahlcení sítě. Bit nastavuje zařízení ukončující virtuální okruh.

BECN / FECN: v případě zahlcení virtuálního okruhu signalizuje síť odesílateli zahlcení nastavením bitu BECN a příjemci nastavuje zahlcení nastavením bitu FECN.

Fast Packet Switching[editovat | editovat zdroj]

Rychlé přepojování paketů (anglicky Fast Packet Switching) umožňuje přenášet velké objemy dat s vysokou přenosovou kapacitou. Jde o koncepci pro rychlý přenos dat, při které se přes jedno fyzické spojení realizuje více virtuálních. FR protokol je zjednodušená forma protokolu vrstvy 2 LAP-D. Pracuje až na 2 Mbit/s. FR koncepce je modifikace X.25 s tím, že je odstraněno HDLC úsekové potvrzování.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]