Fordův–Fulkersonův algoritmus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Příklad průběhu Ford-Fulkersonova algoritmu

Fordův-Fulkersonův algoritmus (pojmenovaný podle L. R. Forda, Jr. a D. R. Fulkersona) počítá maximální tok v síti. Název Ford-Fulkerson je také často používán pro Edmondsův-Karpův algoritmus, který je specializací Fordova-Fulkersonova algoritmu.

Myšlenka algoritmu je velmi jednoduchá: Dokud existuje cesta ze zdroje (výchozí bod) do spotřebiče (koncový bod), taková, že je možnost ještě zvětšit její tok, neboli, že každá hrana na této cestě muže ještě „propustit“ vyšší tok (není ve stavu saturace), tak na všech hranách této cesty zvýšíme tok o největší hodnotu, o kterou lze zvětšit tok ve všech hranách cesty. Poté celý postup opakujeme. Cesta s volnou kapacitou se nazývá zlepšující cesta.

Obecná teorie k algoritmu[editovat | editovat zdroj]

Velikost toku nikdy nepřekročí kapacitu žádného řezu sítě. Toto tvrzení pouze naznačuje, že sítí není možno „protlačit“ vyšší tok než je maximální kapacita řezu sítě (toto je obsaženo v upozornění, že se to týká všech řezů sítě, tzn. i minimálního s jeho „maximální“ kapacitou).

Pro orientovaný graf s množinou hran a množinou vrcholů , funkci určující kapacitu hran, vrcholy a grafu , kde je zdroj a spotřebič platí: Tvrzení „tok je maximálním tokem v síti “ je ekvivalentní s tvrzením že neexistuje neorientovaná cesta , , taková, že pro každou dvojici platí:

 • , pokud hrana náleží
 • , pokud hrana náleží

Taková P by se nazývala zlepšující cestou.

Obecná implementace v pseudokódu[editovat | editovat zdroj]

Ford-Fulkerson (S)
 for ( Edge (u,v) in E(G) )
 f(u,v) = 0; 
 while ( NajdiCestu(S) )
 ZvyšTok(S);
 return f;

Obecný popis implementace metod[editovat | editovat zdroj]

boolean NajdiCestu(Node s) {
 for ( Node u in V(G) )
 stav[u] = FRESH;
 p[s] = +s;
 d[s] = ∞;
 stav[s] = OPEN;
 do { 
 u = libovolný otevřený uzel;
 stav[u] = CLOSED;
 for (Node v in Nasl(u)) {
  if ((stav[v] == FRESH) && (f(u,v) < q(u,v))) { 
  stav[v] = OPEN;
  p[v] = +u;
  d[v] = min(d[u], q(u,v) – f(u,v));  
  } 
 }
 for (Node v in předch(u)) {
  if (stav[v] == FRESH) && (f(v,u) > 0)) { 
  stav[v] = OPEN;
  p[v] = -u;
  d[v] = min(d[u], f(v,u));
  }
 } 
 } while ((existuje otevřený uzel) && (u != t));
 return (u == t);
}
void ZvyšTok(Node s) {
 x = t;
 delta = d[t];
 do {
 v = x;
 sgn = p[v];
 u = abs(sgn);
 if (sgn > 0)
  f(u,v) += delta;
 else
  f(v,u) -= delta;
 x = u;
 } while ( v != s );
}

Vysvětlení algoritmu[editovat | editovat zdroj]

Tento algoritmus začíná tak, že všem hranám přiřadí tok hodnoty nula, neboli nic sítí na počátku neprotéká. Dále pak začne testovat nalezení zlepšující cesty, jestliže tato cesta bude nalezena tak se tok zvýší. Naopak jestliže cesta nalezená už nebude, to znamená že zlepšující cesta už neexistuje (viz obecná teorie k algoritmu) je nalezen maximální tok.

Funkce NajdiCestu(S) na počátku své implementace přiřadí všem uzlům grafu jako stav uzlu hodnotu FRESH. To znamená, že tyto uzly jsou čisté neboli ještě nepoužité. Uzlu S se přiřadí p[s] směr kterým jde hrana a poté ještě delta s jako nekonečno jelikož je to uzel předaný parametrem a tento uzel se otevře. Poté startuje cyklus který na svém začátku vybere uzel který je otevřený (stav uzlu == otevřeno ) a uzavře ho a poté pro všechny jeho následníky zjistí že jestliže je následník, uzel fresh a jeho tok je nižší než kapacita hrany jež spojuje uzel s tímto následníkem, tak ho otevře, přiřadí mu směr kterým je orientovaná hrana a vypočte pro něj delta. Delta se vypočítává právě pro to aby bylo možné zjistit o kolik se dá navýšit tok v hranách orientovaných směrem od zdroje k spotřebiči a snížit tok na hraně směřující od spotřebiče ke zdroji (bilance zůstává stejná). Když se takto projedou všechny následovníci tak se začnou procházet všichni předchůdci tohoto uzlu. U nich se zjišťuje zda jsou FRESH a zda hrana spojující tyto dva uzly má vyšší tok než nula. Když je tato podmínka splněna nastaví se předchůdce na stav OPEN nastaví se mu orientace hrany a určí delta. A toto celé se opakuje dokud existuje alespoň nějaký otevřený uzel či dokud testovaný uzel u se nebude rovnat spotřebiči. A také na základě této naposledy zmiňované rovnosti bude funkce vracet návratovou hodnotu true nebo false.

Odpověď na otázku jak je možné, že tok může "téci" i proti směru orientace hrany v síti?

Vysvětleme si to například na vodovodním potrubí. Existuje jedna trubka, která bude mít orientaci proti směru vodovodu to znamená od domácnosti do vodárny. Jak je možné, ze by touto trubkou tekla voda proti její orientaci? Fyzicky to možné není, ale hodnota jejího toku tomu může ukazovat. Tuto hodnotu trubka má jen proto, že jestliže my potřebujeme touto opačně orientovanou trubkou poslat například 3 litry směrem vodárna→ domácnost, tak jestliže například 10 litru vody jí proteče ve směru domácnost→vodárna, tak ona svůj průtok zmenši třeba na 7 litrů a ty tři litry nechá protéct někde jinde..jinou trubkou..tím pádem navenek vypadá, že průtok směrem vodárna→ domácnost je 3.

Pro zadání s určeným minimálním tokem[editovat | editovat zdroj]

V této variantě je pro každou hranu zadáno nejen horní omezení , ale i minimální požadavek na tok. Tok je přípustný, pokud každá hrana splňuje . Úlohou pak může být nalezení maximálního, minimálního, nebo libovolného přípustného toku sítí.

Nejprve se budeme zabývat hledáním libovolného přípustného toku. Úlohu převedeme na hledání maximálního toku v síti bez minimálních požadavků, která ze zadané sítě vznikne následujícími úpravami:

 • přidáme hranu ze stoku do zdroje s nekonečnou kapacitou
 • přidáme dva nové uzly, fiktivní zdroj a fiktivní stok , které budou v síti zdrojem a stokem
 • za každou hranu sítě s kladným minimálním požadavkem přidáme do hrany a , kterým nastavíme kapacity na ; minimální požadavek na hraně zrušíme a nastavíme jí kapacitu
 • pokud nyní ze zdroje vychází více hran do jednoho vrcholu, sloučíme tyto hrany do jedné o kapacitě rovné součtu kapacit původních hran; to samé uděláme, pokud do vchází více hran ze stejného vrcholu

V síti nalezneme maximální tok . Nejprve uvažujme případ, kdy každá hrana vycházející z je nasycena, a tedy i každá hrana vcházející do je nasycena. To znamená, že za každou hranu původní sítě s kladným teče tok velikosti z do a z do . Tento tok přesměrujeme, aby tekl hranou . Hranou tak teče tok velikosti , což nepřekračuje její kapacitu, protože . Po následném odstranění uzlů a hran nově přidaných do dostaneme přípustný tok sítí . V případě, kdy některá hrana vycházející z nasycena není, znamená to, že v neexistuje žádný přípustný tok. Pokud by totiž existoval, mohli bychom ho přeměnit na tok sítí , kde by každá hrana vycházející z nasycena byla a tento tok by byl větší než .

Tento přípustný tok můžeme následně zlepšovat přidáváním, nebo ubíráním toku po zlepšujících cestách. V případě hledání maximálního toku je cesta , zlepšující, pokud pro každou dvojici platí, že je hranou a , nebo je hranou a . Po této cestě můžeme tok zvětšit. V případě hledání minimálního toku je , zlepšující, pokud pro každou dvojici platí, že je hranou a , nebo je hranou a . Po této cestě můžeme tok zmenšit.

Implementace[editovat | editovat zdroj]

Časová složitost[editovat | editovat zdroj]

metoda NajdiCestu O(|V|+|E|)
metoda ZvyšTok O(|V'|)
celý algoritmus O(|V|·|E|2), O(|V|2·|E|) nebo O(|V|3)

Pokud algoritmus nenaimplementujeme chytrým způsobem, je jeho časová složitost nezávislá na velikosti vstupu – závisí na kapacitách jednotlivých hran:

 • Pro celočíselné kapacity hran to znamená, že algoritmus skončí v konečném čase s časovou složitostí O(součet kapacit všech hran) (horní mez je dána tím, že v každém kroku zvýšíme tok alespoň jednou hranou alespoň o 1 a maximální tok nikdy nemůže být vyšší než součet kapacit všech hran).
 • Pro neceločíselné kapacity hran algoritmus může být nekonečný (neplatí zde předchozí předpoklad o zvyšování toku alespoň o 1 v každém kroku).

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]