Finanční rizika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Finanční rizika jsou rizika spojená s finančními aktivitami. Risk management je disciplína, jež se zabývá rizikem. Riziko je měřitelná možnost, že situace v budoucnu bude jiná, než plánovaná. Cílem specialistů řízení rizik je udržet riziko v předem stanovené úrovni pomocí vhodných metodik a nástrojů a při této míře rizika se snažit maximalizovat zisk.

Dělení rizik[editovat | editovat zdroj]

Dělení rizik

Kreditní riziko[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Kreditní riziko.

Kreditní (úvěrové) riziko se řadí mezi základní finanční rizika, neboť poskytování úvěrů je běžné ve všech sférách ekonomiky. Typickým příkladem úvěrového rizika je možnost nesplacení úvěru klientem či neuhrazení faktury odběratelem.

Operační riziko[editovat | editovat zdroj]

Pod operačním rizikem se obecně rozumí možnost vzniku ztráty v důsledku provozních nedostatků a chyb. V úzkém pojetí lze za operační riziko považovat riziko plynoucí z operací firmy. V širokém pojetí spadají do této kategorie všechna rizika, která nelze přiřadit k riziku kreditnímu, tržnímu nebo likvidnímu. Podle definice Banky pro mezinárodní platby se sídlem v Basileji se pod operačním rizikem rozumí riziko ztráty vyplývající z nedostatečnosti nebo selhání:

  • vnitřních procesů
  • osob
  • systémů
  • externích událostí (např. přírodní katastrofy)

V rámci této definice je již zahrnuto riziko právní, není však obsaženo riziko strategické a reputační.

Riziko likvidity[editovat | editovat zdroj]

Likvidita je schopnost firmy dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům. U finančních institucí to znamená především schopnost kdykoliv vyplatit v požadované formě splatné vklady klientů.

Tržní riziko[editovat | editovat zdroj]

Tržní riziko vyplývá ze změn tržních cen a jejich dopadu na zisk (hodnotu vlastního kapitálu) firmy. Výše tržního rizika závisí na struktuře bilance (výsledovky) a citlivosti jednotlivých položek aktiv i pasiv (výnosů a nákladů) na změny tržních cen. V závislosti na tom, o jaké tržní ceny se jedná, dělíme tržní riziko na:

  • měnové
  • úrokové
  • akciové
  • komoditní (např. kolísání cen ropy)

Související články[editovat | editovat zdroj]